«Мәдениеттер тоғысы: қолданбалы әлеуметтік лингвистика және шет тілдерін оқыту мәселелері» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. – Астана; - 2017 ж. – Б. 95-100.КонференцияДоклады: