Татевосов С.Г. в программном комитете конференции Formal Approaches to Slavic Linguistics 20 (Massachusetts Institute of Technology, 2011)членство в программном комитете конференции