Анализ рисков деиндустриализации в РФдоклад на конференции