PoddubnayaNYa отправить сообщение

Поддубная Н.Я. пользователь

кандидат биологических наук с 1991 года

Соавторы: Коломийцев Н.П., Buchner R., Demidov Y., Potekaev N., Бровкина А.Ф., Воронин В.А., Грецов Е.М., Гришина Е.Е., Губин А.В., Данишян К.И., Дегтерев Д.А., Джулакян У.Л., Дрозд Н.Н. показать полностью..., Калинин Н.Н., Капланская Д.Д., Ковалев Л.Д., Кондратьева Т.А., Кохно М.С., Мигунов В.А., Петрухина Г.Н., РОЖИНСКАЯ Л.Я., Рыжко В.В., Самойлов Р.С., Серяков А.П., Тупицын Н.Н., усманов д.с., Khoroshko N., Kokosadze N.V., Kolomiytsev N.P., Svidan N., Tsvetkova N.V., Бирин К.П., Волконский Д.А., Ганьшина И.П., Горбунова Ю.Г., Колобова О.С., Колоколов Ф.А., Колякина Е.В., Сенина Д.А., Таусон И.В., Тедеева А.В., Тимофеева О.А., Туркина А.В., Цивадзе А.Ю., Шолохова Е.Н., Kolomiytsev N.P., shilova a.a., Абузарова Г.Р., Авилова К.В., Архири П.П., Афанасьев К.Е., Бабиева Ж.Р., Бабичева А.О., Бабичева О.Ф., Баженов Ю.А., Банин Д.А., Баранова М.П., Беме И.Р., Брусенцова Н.А., Буйновская М.С., Ванисова Е.А., Верещагин А.Г., Волкова М.И., Волох А.М., Галузяк В.С., Галузяк В.С., Галузяк В.С., Гржимоловский А.В., Гржимоловский А.В., Гржимоловский А.В., Гриншпун Л.Д., Гриншпун Л.Д., Гриншпун Л.Д., Дмитриев П.П., Завьялов Н.А., Игнатов А.В., Исанбаева Е.В., Камалова Е.С., Карагюлян С.Р., Карагюлян С.Р., Карагюлян С.Р., Караман Н.К., Карнаухов А.С., Кашурников А.Ю., Керимов А.Б., Князев Р.И., Ковалев В.А., Коледина К.Ф., Колчин С.А., Котенкова Е.В., Левицкая Н.В., Лисицына Т.Ю., Лорие Ю.Ю., Лорие Ю.Ю., Лорие Ю.Ю., Ляхов В.А., Малихова О.А., Маслов М.В., Менюшина И.Е., Морщакова Е.Ф., Морщакова Е.Ф., Морщакова Е.Ф., Неред С.Н., Никольский А.А., Овсяников Н.Г., Орел Н.Ф., Орлов О.Ю., Осипова О.В., Парашкевова В.А., Парашкевова В.А., Парашкевова В.А., Переладова О.Б., Подвязников С.О., Поярков А.Д., Поярков Н.Д., Пробатова Н.А., Пробатова Н.А., Пробатова Н.А., Рожнов В.В., Ронкин В.И., Рутовская М.В., Савченко Г.А., Сагайдак И.В., Сарманаева Р.Р., Сидорчук Н.В., Симкин Г.Н., Стилиди И.С., Сычев Д.А., Трепет С.А., Трофимова О.П., Тумян Г.С., Фокина М.Е., Хартонова Т.В., Цветкова Ю.Н., Цыба Н.Н., Чулкова Г.М., Чулкова С.В., Шавель Ю.А., Шавлохов В.С., Шарунов Н.В., Шепелев А.А., Шонурова Ю.А., Ячменникова А.А.

18 статей, 7 книг

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 14, Scopus: 20

IstinaResearcherID (IRID): 3139850

Деятельность