Область научных интересов

Не указана.

Образование

 • 2017 стажировка Всемирный Банк (США)
 • 2017 стажировка Всемирный Банк (США)
 • 2016 стажировка Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (Германия)
 • 2016 стажировка Всемирный Банк (США)
 • 2016 стажировка Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (Германия)
 • 2016 стажировка Всемирный Банк (США)
 • 2016 стажировка Всемирный Банк (США)
 • 2016 стажировка Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (Германия)
 • 2016 стажировка Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (Германия)
 • 2016 стажировка Всемирный Банк (США)
 • 2016 стажировка Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (Германия)
 • 1996 д.б.н. Опустынивание и эволюция почв засушливых территорий (на примере Приаралья)
 • 1988 к.б.н. Проявления солонцеватости в почвах и ее диагностика

Результаты деятельности

Соавторы: Андреева О.В., Лобковский В.А., Розов С.Ю., Добровольский Г.В., Аветян С.А., Кутузова Н.Д., Бабина Ю.В., Мандыч А.Ф., Костовска С.К., Стома Г.В., Птичников А.В., Зонн И.С., Славко В.Д., Лебедева М.П., Некрич А.С., Сорокин А.С., Кудерина Т.М., Тельнова Н.О., Титкова Т.Б., de Vente J., Новикова Н.М., Тишков А.А., Annette C., Chotte J., Бардин М.Ю., Быкова Е.П., Васильевская В.Д., Мартынюк А.А., Попова Е.Н., Романовская А.А. Тулохонов А.К. Черенкова Е.А. Graciela M. Nandita J. Абросимов К.Н. Вильфанд Р.М. Грачева Р.Г. Дикарева Т.В. Дроздов А.В. Зволинский В.П. Иванов А.Л. Карпова Д.В. Ковалева Н.О. Козлов Д.Н. Нефедова Т.Г. Перевертин К.А. Погожев Е.Ю. Рухович Д.И. Соломина О.Н. Страшная А.И. Суховеева О.Э. Тарасова Л.Л. Хан В.М. Angela A. Bernoux M. Gary P. Hebel A. Jessica M. MOTT J. Stringer L.C. Thirumangalam S. Vargas R. Алябина И.О. Беляева М.В. Богатырев Л.Г. Братков В.В. Волкова И.Н. Гасанова З.У. Голосов В.Н. Грачева Р.Г. Донник И.М. Золотокрылин A.Н. Золотокрылин А.Н. КРУЖИЛИН И.П. Кирюшин В.И. Колесникова В.М. Красильников П.В. Кулик К.Д. Кухта А.Е. Макаров О.А. Малышева Т.И. Мартыненко И.А. Павлова В.Н. Савин И.Ю. Семенов С.М. Сирин А.А. Смагин А.В. Столбовой В.С. Трофимов С.Я. Филипчук А.Н. Хитров Н.Б. Шоба С.А. ЯКУШЕВ В.П. Akhtar-Schuster M. Barron O. Castillo V. Deruzshinskaya V.D. Isabelle V. Karma D.D. Kattsov V.M. Lefevre C. Lubeznov U.E. Mariam A. Mihail D. Parrota J. Safonicheva L.F. Sidorova E.V. Uriel S. VON MALTITZ G.P. Vanina P. Yusuf Y. АЛЫМБАЕВА Ж.Б. АНДРЕЕВ С.Г. АЮРЖАНАЕВ А.А. Аветов Н.А. Андреев П.В. БЕДРИЦКИЙ А.И. Багров В.А. Байраков И.А. Батоцыренов Э.А. Бахиев А.Б. Безуглова О.С. Береза О.В. Биарсланов А.Б. Владыченский А.С. Габуншина Э.Б. Гармаев Е.Ж. Гладышев А.И. Глазовский Н.Ф. Голубева О.В. Губин С.В. Дедова Э.Б. Демидов В.В. Демин В.В. Джайн Н. Добрынин Д.В. Добрынин Д.В. ЖАРНИКОВА М.А. ЗАУРБЕКОВ Ш.Ш. ЗОЛОТОВ Д.В. Завгородняя Ю.А. Зборищук Н.Г. Зборищук Ю.Н. Звягинцев Д.Г. ИЛЬИНСКАЯ И.Н. ИСАЕВ В.А. КЛЮШИН П.В. КУЛИНЦЕВ В.В. Капустин Г.А. Кегиян М.Г. Киселёва Ю.А. Кислов А.В. Колосов В.А. Конюшков Д.Е. Кузнецов М.С. Кузьмина Ж.В. Кухтикова Т.Р. Мамутов Н.К. Маречек М.С. Матекина Н.П. Меренкова Е. Мешалкина Ю.Л. Молчанов Э.Н. Некрасов Р.В. ОРЛОВ Д.С. Орловский Н.С. Орр Б. Парамонова Т.А. Паштецкий В.С. Прокофьева Т.В. Розанов Б.Г. САВИНОВА С.В. САВОСТЬЯНОВ В.К. СОДНОМОВ Б.В. Себенцов А.Б. Соколова Т.А. Степанов А.Л. Суслова С.Б. ТЮТЮМА Н.В. Ткаченко Н.А. Трешкин С.Е. УСКОВ И.Б. Урусевская И.С. Фармаковская Ю.Н. ЦЫДЫПОВ Б.З. Цветнов Е.В. ЧЕСНОКОВ Ю.В. Чеботару В. Чернова О.В. Черных Д.В. Чжун Ш.П. Чичагов В.П. Чочаев А.Х. ШАБАНОВ Р.М. ШИНКАРЕНКО С.С. Шамсутдинов Н.З. Шаповалов Д.А. Шевченко Б.П. Шишкин М.М. Школьник И.М. Щерба Т.Э. ЮФЕРЕВ В.Г. AMSTRONG A. Adalberto B. Akhtar-Schuster M. Alan G. Alloza J.A. Almagro M. Alybaeva A.k. Amanullah K. Amiraslani F. Anatoly Z. Annagylyjova J. Anton I. Armstrong A.R. Askarova A.A. Augenstein P. Aynekulu E. Balks M.R. Barger N. Barron J.O. Benno B. Bernard N.B. Bernardo D.R. Bhanooduth L. Blanche L. Bleeker A.J. Bolanos Benavides M.M. Borrelli P. Botle M.B. Bragante D. Brown M. Byrne K. Caiyun Z. Camara C.J. Centritto M. Cesar I. Cliquet A. Costanza C. Coudel E. Cowie A. Crane K. Cunha dos Anjos L.H. Dafna D. Dalila N. Daniela C. Darwish A.D. Deruzhinskaya V.O. Diaz Morejón C.F. Dobrynin D. Driscoll C. Eduardo M. Eike L. Elena M.A. Elena M.A. Ellicott E.A. Ernesto V. Erpul G. Eshel G. Eudoxie G. Fatma R. Fengchun Z. Fernandes G.W. Fernando G.P. Fernando G.P. Finka M. Fiona B. Frank S. Fraser I.D. Galić H. García-Oliva F. Gastrow S. Generose N. Gensuo J. Gies D. Giulia S. Glushko E.V. Grace V. Gurzhapov B.O. Hamid C. Hamid Č. Hans-Jörg B. Harris J. Heremans K. Hesham E. Higgs E.S. Horn R.G. Joyce K. Juan A.C. Juan Antonio P.A. Julio C.C. Jönsson H. Kapović-Solomun M. Karma D. Katerina M. Kertész Á. Khan M.A. Kholod N.S. King-Okumu C. Klaus K. Knowles T. Kondo K. Kulik K.N. Kumani M. Kumar R.A. Kurevits D. Lal R. Lapeyre R. Li G. Li R. Lindsay R. Louise W. Lucrezia C. Mabit L. Mahamane A. Mahesh S. Mansour A. Marengo J.A. Maria G.E. Marijana K. Mariño De Posada J.L. Martial B. Martial B. Matteo S. Matthias M. McKenzie N. Meier J. Mendonça Santos M.d. Metzger J.P. Midgley G. Mohamed N. Montanarella L. Morgan J.E. Morris J.L. Muhaimeed Amanullah A.S. Mumuni A. Murat T. Murgida A.M. Murod E. Nearing M. Nengwen X. Nichol B. Nicky B. Nigussie H. Nina N. Nkongolo N.V. Nowak R.S. Ntshotsho S. ONOPRIENKO V. Oleg G. Oljaca S. Palmer M.W. Panagos P. Pandit R. Pascal P. Pennock D.J. Peter D. Prasanta K.M. Prince S. Rainer B. Rajendra P.P. Ranses J.V. Reed M.S. Reisinger A. Robert S. Robyn H. Roey E. Ruiz I. SAMPATH T. SGHAIER M. Samorodov V.A. Santos Baptista Costa I.D. Sanz M.J. Sanz M.J. Sato H. Saveliev A.A. Saéb A.K. Seely M. Sergio Z. Shklyaeva D. Siala Simone A. Simone Q. Siosiua H. Sodnomov B.V. Stefan M.S. Taboada M. Tamaki K. Tao W. Tobias P. Tong Y.X. Tsegai D. Vagner V.B. Vallejo R. Victor C. Vilchevskaya E.V. Violaine B. Viridiana A. Vlek P. Weitz A.A. Wu J. Yagi K. Yemefack M. Zetterquist F. Zhang G.L. Zolotov D.V. van der Esch S. АБДУЛАЕВА А.С. АНТОНОВ С.А. АСВАРОВА Т.А. АСГЕРОВА Д.Б. АХМЕДОВА З.Н. Ажай Аксенов Г.П. Александровская О.А. Александровский А.Л. Ананко Т.В. Андронов Е.Е. Антонов С.А. Антушева О.В. Атаев З.В. Ахтямов А.Г. Аюржанаев А.А. БАГИРОВ В.А. БАЛАМИРЗОЕВ М.А. БАРАБАНОВ А.Т. БЕДРИЦКИЙ А.И. БЕЛОЛЮБЦЕВ А.И. БЕЛЯЕВ А.И. БЕЛЯКОВ А.М. БЕРЕЗА О.В. БИРЮКОВ Р.Ю. БУРЕ В.М. БЫКОВ Н.И. БЫКОВ Ф.Л. Байраков И.А. Баламирзоев М.А. Баранникова Н.В. Барсова Н.Ю. Баширов Р.Р. Бессонова Е.А. Бешенцев А.Н. Бирюков М.В. Бирюкова О.Н. Богданова М.Д. Болышева Т.Н. Бородин О.О. Бородычев В.В. Брызжев А.В. Бухвалова Н.Ю. Быховец С.С. ВАСИЛЬЕВ П.П. ВАСИЛЬЕВ Ю.И. ВАСИЛЬЕВА Е.Л. ВОЛКОВ С.Н. ВОЛОШИН А.Л. Вандышева Н.М. Василенко Е.В. Васин В.С. Волкова О.А. Волошин А.С. Востокова Л.Б. Второв И.П. ГАДЖИЕВ К.М. ГАЕВАЯ Э.А. ГАСАНОВ Г.Л. ГАСАНОВ Г.Н. ГНИНЕНКО Ю.И. ГОДУНОВА Е.И. ГОЛЬДВАРГ Б.А. ГОРДИН В.А. ГРАЧЕВА Р.Г. ГРИБКОВ А.В. ГУЛЬБЕ А.Я. ГУРЖАПОВ Б.О. Гайрабеков У.Т. Гамалея В.Н. Гацаева Л.С. Георгиади А.Г. Глазовская М.А. Говорова И.С. Годунова Е.И. Гольдварг Б.А. Гончарова Л.Ю. Горячкин С.В. Градусов Б.П. Грищенко Н. Гулевская В.В. Гуров А.Ф. Гусев Е.А. Гынинова А.Б. ДВОРНИКОВА Н.В. ДЕДОВ А.А. ДОЛГИЙ-ТРАЧ В.А. ДОРЖИЕВ Б.Ч. ДУБЫНИН А.В. ДУХАНИН Ю.А. Данилова Т.Н. Даукаев А.А. Девин Б.А. Деева Н.Ф. Десяткин Р.В. Добровольская Т.Г. Долгова Е.А. Дорофеева Е.И. Дубенок Н.Н. Евсеев А.В. Елина О.Ю. Есафова Е.Н. ЖУРАВИН С.А. Жарикова М.А. Жиров Жукова Л.К. ЗАЛИБЕКОВ З.Г. ЗОНН И.С. Зайдельман Ф.Р. Заурбеков Ш.Ш. Золотухин А.Н. Зухра Н. ИВАНОВ А.Л. ИГНАТОВА Н.В. ИЛЬИН Ф.С. ИЛЬИН Ю.М. Иванов А.В. Иванова Е.А. Игнатов Н.В. Илизаров С.С. Ильинская И.Н. Илюшкина Т.Ю. Исаев С.С. КАРАЧЁНКОВА А.А. КИРЕЙЧЕВА Л.В. КИРЮШИН В.И. КЛЕЩЕНКО А.Д. КОЗЛОВ Д.Н. КОЛОМЕЙЦЕВ А.А. КОНОНЕНКО О.В. КОРШУНОВ Н.А. КРАСНОЯРОВА Б.А. КРЕТИНИН В.М. КРЮЧКОВ С.Н. КРЯЧКОВА М.П. КУЛИК А.К. КУЛИКОВА И.А. КУЧЕР Д.Е. Кабанов Р.А. Карелин Д.В. Карманов И.И. Карпова Е.А. Картавая О.Ф. Каштанов А.Н. Кашутина Е.А. Керимов И.А. Кигим С.Л. Киктев Д.Б. Клеванович А.С. Ковалев И.В. Ковда В.А. Комарова О.П. Кононова Н.К. Конюшкова М.В. Кошелев А.В. Красикова Е.А. Кречетов П.П. Крюкова Ю.А. Кудряшов В. Кузнецов М.С. Кузнецова В.В. Кулик К.Н. Кулинцев В.В. Курганова И.Н. Кутузов Р.В. Кухта А.Е. ЛИПСКИ С.А. ЛОПЕС ДЕ ГЕРЕНЮ В.О. ЛУБЕНЕЦ Л.Ф. ЛУКЬЯНОВА Р.Ю. ЛЯМЦЕВ Н.И. Лебедева Т.Н. Липски С.Н. Литвин Л.Ф. Лобковская Л.Г. Лунин В.Н. Лысак Л.В. МАЛЫГИНА Н.С. МАМИН В.Ф. МАТВЕЕВА Н.И. МАШТЫКОВ К.В. МЕЛИХОВ В.В. МИРЗОЕВ Э.М. МИЩЕНКО С.Л. Магунда М. Макаров И.Б. Макеев А.О. Мартынов А.С. Марчук Е.В. Мацковский В.В. Медведева О.Е. Минаева Е.Н. Минаева Т.Ю. Мирзабаев А.М. Мирзоев Э.И. Митенко Г.В. Мозбаев О.Б. Моисеев Б.Н. Моников С.Н. Морозова О.В. Мотузова Г.В. НАДЕЖИНА Е.Д. НАЗАРЕНКО О.Г. НАХАЕВ М.Р. НИКОЛАЕВ М.В. НОВИКОВ А.А. НОВИКОВ А.Е. Назаренко О.Г. Низовцев В.А. Николаева О.П. ОЧИРОВ О.Н. Оглезнев А.К. Ольчев А.В. Отина Г.И. ПАВЛОВА Т.В. ПАНОВ В.И. ПИКАЛЁВА А.А. ПРИХОДЬКО А.В. ПРОКАЗИН Н.Е. ПУГАЧЁВА А.М. Пак В.В. Панченко И. Першина Е.В. Петелин А.В. Петриков А.В. Печенкин М.А. Пиковский Ю.И. Платова Т.В. Плотников В.И. Погожева Е.А. Попова Л.В. Присяжная А.А. Прохорова Н.В. РАЗУМОВ В.В. РОДИН К.А. РОДИН С.А. РУЛЕВ А.С. РУЛЕВА О.В. Рахимов Р. Рахлеева А.А. Решоткин О.В. Розанов Б.Г. Розанов Б.Г. Розанова М.С. Романова О.С. Рудая С.П. Румянцев Д.Е. Русакова Е.А. Русков И.Н. Рыгалова Н.В. Рыкова Н. Рыхликова М.Е. САВИН И.Ю. САВИЦКАЯ О.В. САЖИН А.Н. САИДОВ А.К. САИДОВ З.А. САНЖАРОВА Н.И. САЯПИНА Д.О. СЕМЕНЕНКО С.Я. СЕМЕНЮТИНА А.В. СЕРГЕЕВА Ю.А. СИДОРЕНКОВ В.М. СТОЛБОВОЙ В.С. Салтыков Е.Г. Сампат Т.В. Санжарова Н.И. Сапожников П.М. Саяпина Д.В. Седов С.Н. Семенов В.А. Семенов В.М. Семеняк Н.С. Сидорова М.В. Скрипникова М.И. Снакин В.В. Снытко В.А. Соболев Н.А. Соколов Л.А. Соколов М.С. Сорокина Н.П. Сороковиков В.А. Стокинг М. Сулейманов А.Р. Суслова А.А. Сухановский Ю.П. Сухачева Е.Н. Сухой П.Ю. Сущевская Н.М. ТАНЮКЕВИЧ В.В. ТИШКОВ А.А. ТИЩЕНКО В.А. ТУРИН Е.Н. ТУРУСОВ В.И. ТУРЧИН Т.Я. ТУРЧИНА Т.А. ТЮТЮНОВ С.И. Таргульян В.О. Тарко А.М. Терехова В.А. Тихонович И.А. Тихонравова П.И. Трифонова Т.А. Трофимова Г.Ю. Тункин В.Г. Тютюма Н.В. Тянь Ю. Тянь Ю. УЛАНОВА С.С. УСКОВ А.О. ФЕДОРОВА Н.Л. Федонюк В.В. Федорова Т.И. Федотов Г.Н. Федотов Ю.П. ХЛЕБНИКОВА Е.И. ХЛЫСТУН В.Н. Хабиров М. Хлыстун В.Н. Хорошаев Д.А. Хрисанов В.Р. Хулио К.К. ЦАГАН-МАНДЖИЕВ Н.Л. Цаган-Манджиев Н.Л. Цейц М.А. Цыдыпов Б.З. Цымбарович П.Р. ЧЕПЛЯНСКИЙ И.Я. ЧЕРНЫХ В.Н. ЧОЧАЕВ А.Х. Чекмарев П.А. Черкашов Г.А. Чернов И.Ю. Чернов Т.И. Чертко Н.К. Чесноков А.В. Чилдресс М. ШАМСУТДИНОВ З.Ш. ШАРАБАРИНА С.Н. ШЕВЧЕНКО В.А. Шалаев В.С. Шамсутдинов З.Ш. Шарый П.А. Шергунов В.А. Шинкаренко С.С. Ширкин Л.А. Широкова В.А. ЭДЕЛЬГЕРИЕВ Р.С. Эрман Н.М. ЮРОВА А.Ю. Юрковская Т.К. Юрова А.Ю. Юферев А.О. Яковлев А.С. Январева Л.Ф. кривошеина е.с.