Көркем шығармада қолданылған мақал-мәтелдер мен фразеологизмдердің мағыналық қызметітезисы доклада