Букетовтің Е. Жас Қаныш» хикаятындақолданылған көркемдегіш құралдар мен амал-тәсілдер // Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы «Филология ғылымдары» сериясытезисы доклада