Образование

Результаты деятельности

Всего: 16 статей, 4 книги, 1 оценивание диссертации.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 87, Scopus: 126

Просмотреть публикации »

Соавторы: Орлова Я.А., Козиолова Н.А., Арутюнов Г.П., Shlyakhto E.V., Виллевальде С.В., ДРАПКИНА О.М., Панченко Е.П., Комаров А.Л., Мареев В.Ю., TARLOVSKAYA E.I.,  Sergienko I. ., Андреева Е.Н., Беленков Ю.Н., Белоусов Д.Ю., Белоусов Ю.Б., Дедов И.И., Дудинская Е.Н., Ребров А.П., Рунихина Н.К., Серов В.Н., Фомин И.В., Юренева С.В., Ярмолинская М.И., Boytsov S.A., Protzenko G.A., Ардашев А.В., Арутюнов А.Г., Баулин В.Е., Белкин А.А., Галявич А.С. Готье С.В. Григорьева Н.М. Григорян О.Р. Дегтярев Д.Н. Дощицин В.Л. Желяков Е.Г. Иванова Г.Н. Илюхин Е.А. КОТОВСКАЯ Ю.В. Канорский С.Г. Кириенко А.И. Конради А.О. Лебединский К.М. Маликова А.В. Мареев Ю.В. Марцевич С.Ю. Мацкеплишвили С.Т. Моисеев В.С. Мороз В.В. Никифоров В.Н. Пырегов А.В. РЕВИШВИЛИ А.Ш. СКИБИЦКИЙ В.В. Синицын В.Е. Сметник А.А. Снежицкий В.А. Сухих Г.Т. Тапильская Н.И. Терещенко С.Н. Ткачева О.Н. Фролова Е.в. Хрипун А.В. Царенко С.В. Чесникова А.И. Шапошник И.И. Ярошецкий А.И. киров м.а. 23 д. Agostini P. Anatoliy M. Arutyunov A.G. Avdyunina I.A. Baholli L. Barbarash O.L. Britt D. C Н.А. Cappato R. Colet J. DUPLYAKOV D.V. Danilenko Dickstein K. Fedele F. Fonseca C. Gaponova T. Garza E. Gelfand V. Gladkov O. Gonzalez J. Gorjup V. Gratsiansky N.A. Grigoriev S.V. Gritsan A. Gómez M.J. Karanovic N. Karavidas A. Katsytadze I. Khodzhaeva Z. Kinzhalov M.A. Kivikko M. Kochanova N.A. Levit А.Л. Lioznov D. Lomivorotov V.V. M M Merkely B. Mikhaylov E.N. Morandi F. Mukhamedshin R.A. Nasonova S. Nieminen M.S. Oliva F. Ostadal P. PASSMAN R. Parissis J. Pasechnik I. Pereira-Barretto A. Plokhova E.V. Polesello P. Pushkar D.Y. RAVIELI A. Rudiger A. Santini M. Savchenko V.G. Schwinger R. Serrano J. Shamalov N. Shmakov R. Sizikov V. TEPLYKH B. Tkacheva O. Trifonov I.R. VOVCHENKO G.D. Wieser M. Wikström G. Yakhontov D.A. Zateyshchikov D.A. Zymliński R. Zyuzya Édes I. Аверин А.П. Аверков О.В. Аверьянов А.В. Агеев Ф.Т. Адамян Л.В. Алексеева Е.И. Андреенко А.С. Андрияшкин В.В. Апштейн Э.З. Арапов Д.Ю. Архипов М.В. Асадчиков В.Е. Ата Г. Афанасьева Е.В. Бабабянц А.А. Бабокин В.Е. Багненко С.Ф. Байгарина Г.П. Бакалов С.А. Бацигов Х.А. Баялиева А.Ж. Беграмбекова Ю.Л. Белобородов В.Б. Беломестнов С.Р. Беляевский А. Бодрова Р.А. Божкова С.А. Болдуева С.А. Братищев И.В. Брико Н.И. Буклова Т.В. Буров А.В. Бушланов В.П. ВЕРШУТА Д.В. Варако Н.А. Варганов Е.В. Варданян А.В. Васильева И.А. Васюк Ю.А. Веселова Е.И. Вишнева Е.А. Власенко А.В. Вознюк И.А. Волков Д.Е. Волкова Е.В. Воробьева Н.А. Воробьёва Н.М. Вышлов Е.В. Гаврилин С.C. Гендлин Г.Е. Гиляревский С.Р. Гиляревский С.Р. Гиляров М.Ю. Глущенко В.В. Годков М.А. Горобец к.в. Григорьев Е.Л. Гридчик И.Е. Гринева Е.Н. Громыко А.А. Гупало Е.М. Гурьянов А.В. ДОРОГИНИН С.В. ДУБРОВИН С.Г. Давыдова Н.К. Данилюк Т.В. Дегтярев Д. Дегтярев М.В. Джунусбекова Г.А. Дзахоев М.Э. Долбнева Е.А. Долгушина Н.В. Дорофеева Н.К. Дронова Т.И. Егоров Д. Еременко А.А. Жукова О.В. Забозлаев Ф.Г. Заболотский Д.А. Загребнева А.И. Зайратьянц О.В. Залуцкий А.А. Звартау Н.Э. Зильбер А.П. Иванова Д.О. Ильницкий А.Н. Ионов О.В. КРАВЧУК Б.Б. КУРАПЕЕВ И.С. Калинина Е.А. Калинкин А.Л. Каминский Г.Д. Кароли Н.А. Кассиль В.Л. Катруха А.Г. Кирющенков Е.Н. Климов В.А. Книгин А.В. Кобалава Ж.Д. Ковальчук В.В. Козлов И.А. Колоцей Л.В. Комолятова В.Н. Кондратьев А.Н. Корнеева И.С. Коротеев А.В. Кропачева Е.С. Крутиков В.Н. Крылов В.С. Крылов К.А. Кузнецов В.М. Кузнецова И.В. Кузовлев А.Н. Куликов А.В. ЛУФТ В.М. ЛЮБОШЕВСКИЙ П.А. Лазарев В.Ф. Лахтин В.Г. Левашов С.П. Левин Г.Я. Лейдерман И.Н. Леонтьев С.Г. Линчак Р.М. Лихванцев В.В. Лобзин Ю.В. Лопатин Ю.М. Лопатин Ю.М. Лубнин А.Ю. Лунин В.В. Лысенко М.А. М Ю. МАЛЛИНИКОВА Е.Ю. МРОЧЕК А.Г. Макаренко Е.А. Макацария А.Д. Маковский А.А. Мамонтова Н.А. Мамонтова Н.А. Мамчур С.Е. Маршалов Д.А. Маслов И.В. Мельникова Е.Е. Митьков В.В. Мишина И.А. Моисеев С.В. Моисеева О.М. Молчанов И.В. Момот А.П. Мусаев Т.Ш. Мухин Н.А. НЕДАШКОВСКИЙ Э.В. Наймарк А.А. Недошивин А.О. Нечепуренко А.А. Никитин И.Г. Николаева А.В. Николаенко Э.М. Новиков В.А. ОБРЕЗАН А.Г. Овечкин А.М. Овсянников А.А. Омельяновский В.В. Оробинская Е.А. ПЕРЕПЕЧ Н.Б. ПОДЖИКИНАС А. ПРОЩАЕВ К.И. Павликова Е.П. Павлович С.В. Паламарчук А.В. Панкратов А.Л. Панова А. Пантелеев М.А. Панченко Е.П. Пасман Т.Б. Певзнер Д.В. Петренко А. Петриков С.С. Петрова М.М. Пименов Н.В. Пирадов М.А. Плоскирев А.Е. Погосова Н.В. Полушин Н.И. Портнов И.В. Потекаев Н.Н. Пшеничная Н.Ю. Ройтберг Г.Е. Рошаль Л.М. Рудов В.А. Русских А.С. САДРИТДИНОВ М.А. СИТНИКОВА М.Ю. СОЛОХИН Ю.А. СОМОНОВА О.В. СТАДЛЕР В.В. СТАФЕРОВ А.В. Саидова М.А. Сайганов С.А. Самойлова А.А. Сафиуллина А.А. Серов В.А. Синько С.В. Сисакян А.С. Скворцов Ю.А. Сметник Тапильская А.А. Сокологорский И. Солодов А.А. Сорокина Е.И. Стамов В.И. Стаховская Л.В. Стефаненко С.М. Стражеско И.Д. Субботин В.В. Суворов А.Ю. Сугралиев А.Б. Суранова Т.Г. Сухих Г.Т. Сухих Г.Т. Сухоруких О.Т. Сучков И.А. Сучков И.В. ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э. ТРАГИРА И.Н. Тарасенко Н.А. Татарский Б.А. Токарев А.Н. Трембач К.И. Трукшина М.А. Труфанова Л.В. Тышова О. Тюрин И.Е. Тюрина А.Н. Тютюнник В.С. УСКАЧ Т.М. Уваров Д. Ульрих Г.Э. Усков А.Н. ФЛОКА С.Е. Федоров Г. Федотов П.А. Фишер В.И. Фомин В.В. Франк Г.А. Хуторская Н.Б. Цинзерлинг В.А. Чуланов В.П. Шакиров И.И. Шелыгин Ю.А. Шилов В.В. Шипулин Г.А. Шифман Е.М. Шлык И. Шулутко Е.М. Шульгина М.В. Щёголев А.В. ЮЗВИНКЕВИЧ С.А. Яковлева М.В. Якунин С.А. Якусевич В.В.