Образование

Результаты деятельности

Всего: 18 статей, 2 доклада на конференциях, 5 патентов.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 485, Scopus: 942

Просмотреть публикации »

Соавторы: Тухватулин А.И., Гинцбург А.Л., Должикова И.В., Народицкий Б.С., Shcheblyakov D., Zubkova O.V., Борисевич С.В., Гроусова Д.М., Шмаров М.М., Ozharovskaya T.A., Tokarskaia E.A., Botikov A., Есмагамбетов И.Б., Ковыршина А.В., Babira V.F., Dzharullaeva A.S., Аврамов А.А., Атауллаханов Р.И., Багаев А.В., Джаруллаева А.Ш., Евграфова И.М., Ерохова А.С., Зинина Е.П., Колобухина Л.В., Тухватулина Н.М., Царенко С.В., Deryabin P.G., Lubenets N., Pantyukhov V.B., Simakova Y.V. Syromyatnikova S.I. Бабабянц А.А. Воронина О.Л. ГОРДЕЙЧУК И.В. Громова А.С. Гуляев С.В. Гущин В.А. Егорова Д.А. Лебедева Е.С. Логинова С.Я. Пичугин А.В. Попова О.А. Почтовый А.А. Чулкина М.М. Щербинин Д.С. Aksenova E.I. Andrus A.F. Bel'skih A.N. Belugin B.V. Boyarskaya N.V. Danilenko Doronin K.K. Favorskaya I. Gancheva P.G. Iliukhina A.A. Izhaeva F. Karpova O.V. Kostarnoi A.V. Kunda M.S. Kutaev D.A. Kuznetsova N.A. Lioznov D. Morozova L. Naroditsky B.S. Neugodova G.L. Nikiforova M.A. Nikitenko N.A. Odintsova A.S. Pichugin N.A. Popova O. Rumyantseva I.G. Ryzhova N.N. Scherbinin D.N. Semikhin A.S. Shashkova E.V. Shidlovskaya E.V. Siniavin A.E. Sizikova T.V. Tutykhina I.L. Verkhovskaia L.V. Volchikhina S.V. Voronina D. Voytyuk A.N. Zakharenko S.M. Zhdanov K.V. komissarov БАЛЯСИН М.В. Байков А.И. Беляева Е.Д. Боровкова Н.В. Бургасова О.А. Бушланов В.П. Васин Е.А. Ганчин В.В. Ермакова Т.А. Злобин В.И. Зотова И.Ф. Исачкова И.П. Казанский Д.Б. Карганова Г.Г. Костин А.И. Кузина А.В. Ладыгина Е.А. Лысенко А.А. Мишин Д.В. Недорубов А.A. Петриков С.С. Попова О. Симарова И.Б. Смирнова Ю.В. Смолярчук Е.А. Ткачук А.П. Тутыхина И.Л. Черенова Л.В. Шатохина И.В. Щетинин А.М.