Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2006 д.б.н. Метод конфокальной микроспектроскопии и реконструкции спектральных изображений в исследованиях биологически активных соединений

Результаты деятельности

Соавторы: Студитский В.М., Кирпичников М.П., Малюченко Н.В., Кудряшова К.С., Шайтан К.В., Игнатова А.А., Некрасова О.В., Герасимова Н.С., Гераськина О.В., Любителев А.В., Грин М.А., Чертков О.В., Андреева Т.В., Валиева М.Е., Василевский А.А., Ефременко А.В., Шаронов Г.В., Бонарцев А.П., Арсеньев А.С., Брегадзе В.И., Гаппаров М.М., Кошкина Д.О., Федорова О.А., Ignatova A.A., Гмошинский И.В., Голубев С.С., Сивкина А.Л., Скрябин К.Г., Тутельян В.А., Хотимченко С.А., Кононогов С.А., Сиваев И.Б., Шайтан А.К., Воинова В.В., Коровина А.Н., Кузьменков А.И., Набиев И.Р., Алфимов М.В., Арианова Е.А., Багров Д.В., Бессонов В.В., Веденин А.Н., Гришин Е.В., Громов С.П., Дзантиев Б.Б., Жердев А.В., Зейналов О.А., Казыдуб Г.В., Миронов А.Ф., Онищенко Г.Г., Передеряев О.И., Гинцбург А.Л., Миронов А.Ф., Народицкий Б.С., Онищенко Г.Е., Орлов Н.А., Попов В.О., Распопов Р.В., Соколова О.С., Тананова О.Н., Шебанова А.С., Шмаров М.М., Dubovskii P.V., Армеев Г.А., Астапова М.В., Ефремов Р.Г., Логунов Д.В., Новоселецкий В.Н., Саулина А.А., Шумакова А.А., Афонин Д.А., Долгих Д.А., Равин Н.В., Смирнова Е.А., Якимов С.С., Ostroverkhov P.V., Брагина И.В., Волынцева А.Д., Завистяева Т.Ю., Люкманова Е.Н., Смирнова В.В., Alaverdian I.S., Utkin Y.N., Аксенов И.В., Ерохина М.В., Моисеенко А.В., Нилов Д.К., Панченко П.А., Chourpa I., Korolkova Y.V., Tytgat J., Vigny P., Верников В.М., Гpин М.А., Ганнесен А.В., Гендриксон О.Д., Котова Е.Ю., Крупянский Ю.Ф., Лойко Н.Г., Султанов Д.Ч., Федоров Ю.В., Черенова Л.В., Якубовская Р.И., Ianoul A.I., Ignatova A.A., Maurizot J., Mironov A.F., Бычков М.Л., Данилова Н.Д., Дьякова Е.В., Карлова М.Г., Кармакова Т.А., Котова Е.Ю., Котова Е.Ю., Кудряшова К.С., Михайлова М.С., Никитин Д.В., Олейников П.Д., Султанов Д.Ч., Balalaeva I.V., Egorova N.S., Formosa T., Kudelina I.A., Makhina T.K., Mart'yanov S.V., McCullough L.L., Myshkina V.L., Бонарцева Г.А., Бродский Е.С., Верещагин А.И., Глухов Г.С., Дгебуадзе Ю.Ю., Демидова Т.Б., Ефременко А.В., Жаркова И.И., Зигангирова Н.А., Крысанов Е.Ю., Кулаева О.И., Купцов А.В., Луценко Л.А., Некрасова О.В., Павлов Д.С., Примак А.Л., Тулакин А.В., Тутыхина И.Л., Тухватулин А.И., Честнова А.В., Шулепко М.А., Щебляков Д.В., Allard-Vannier E., Borsheva A., Bragina N.A., Bytchkova E., Dudenkova V.V., Fleury F., Ivanov Y.O., Kivach L.N., Manfait M., Maskevich S.A., Oleinikov V.A., Pascal J.M., Pasynkova S.О., Peigneur S., Peigneur S., Plakunov V.K., Pljutinskaya A., Sharonov S., Shilyagina N.Y., Vedernikov A.I., Volovetsky А.B., Volynsky P.E., Балацкая М.Н., Богданов А.Г., Бондаренко Е.А., Воронцова о.В., Голуб Н.В., Грибова И.Ю., Данилова Я.А., Денисова К.Р., Дятлов И.А., Журина М.В., Зернов А.Л., Комарова Г.А., Комбарова С.П., Крюкова Е.В., Кульбацкий Д.С., Лазарева Е.М., Лобанова А.А., Малинина Д.К., Мезенцева М.В., Мишина А.Л., Мороз А.Ф., Моторин Н.А., Павлова М.А., Плакунов В.К., Полякова А.С., Потапов А.И., Романова Ю.М., Сафенкова И.В., Табакмахер В.М., Терешкина К.Б., Устимова М.А., Федулова А.С., Фескин П.Г., Чугунов В.А., Шенкарев З.О., Якимов С.А., Airich L., Akhtar M.S., Efremov R.G., Egret-Charlier M., Gurova K., Iakubovskaia R.I., Ishmukhametov A., Kolosov P.M., Koshkin A.V., Kryukov E.Y., LEBEDEVA V., Lobanova I.A., Lokshin V.A., Lyapina E.A., Mironov А., Ovcharova M.A., Pestov N.A., Plyutinskaya A.D., Refregiers M., Ruziyev R., Samat A., Shenkarev Z.O., Starkov V.G., Strokach Y.P., Sukhacheva M.V., Tkachev A., Valisa P., Valova T.M., Vorontsova O., Zhdanova K.A., Авдеев Д.В., Алексеева А.С., Архипова А.Н., Барыкова Ю.А., Белоедова Н.С., Березняк И.В., Бибилашвили Р.Ш., Боздаганян М.Е., Болдырев И.А., Босхомджиев А.П., Гвоздева Л.Л., Гиголаев А.М., Гревцов О.В., Громова И.П., Гусев А.В., Гуськов А.С., Егоров А.М., Егорова А.М., Ефимочкина Н.Р., Жигайло О.В., Жмак М.Н., Зарипов Н.В., Зароченцев М.В., Ильницкая А.В., Казак А.А., Калиновская М.В., Кармакова Т.А., Катуркина А.А., Китаев А.С., Кобзев Е.Н., Ковалева О.М., Козлов С.А., Козловская Л.И., Колосов П.М., Королькова Ю.В., Корчагина А.А., Котова Е.Ю., Кургина Т.А., Кутузов М.М., Лаврик О.И., Ласькова Ю.Н., Лобова Н.А., Лохин К.Б., Макарова Н.Е., Минеев К.С., Молокоедов А.С., Муронец В.И., Нестеренко Л.Н., Новиков Р.В., Новоселецкая Е.С., Овчарова Н.В., Овчинников М.В., Олейников В.А., Орехов Ф.С., Осолодкин Д.И., Палькеева М.Е., Петросян М.А., Притьмов Д.А., Пугачева Т.Т., Пушкарев С.В., Ракирский В.Н., Ракитский В.Н., Рогожин Е.А., Савельева И.В., Савельева М.В., Сазонтова Т.Г., Сарафанюк Е.В., Семиошкин А.А., Сенникова В.Г., Сидорова М.В., Скутель М.А., Татянюк Т.К., Терешкова Л.П., Толибова Г.Х., Трифонова Е.С., Уварова В.И., Ушаков Е.Н., Фирстова В.В., Хватов Е.В., Холоденко В.П., Цетлин В.И., Цыплакова Г.В., Черенова И Л Тутыхина Л.В., Черникова П.А., Чугунов А.О., Швядас В.К., Шевелева С.А., Щелкунов М.И., Эллер К.И., Яковлев С.Г., Якубовская Р.И., Alekhina E.A., Alix A.J., Aralov A.V., Barigelletti F., Berjot M., Birsöz B., Blondy T., Bonartseva G.A., Boskhomodgiev A.P., Botuyan M.V., Bregadze S.I., Brittal D.I., Brittal D.I., Butenin A.V., Chang H., Chang H., Chang H., Charonov S., Chebun'kova A.V., Chereji R.V., Chudetskii I., Connell Z., Courbebaisse Y., DASILVA E., DEIGIN V., Diuvenji E.V., Djemaa S.B., Do Minh H.V., Doroshenko V.G., Dubinnyi M.A., Dzhandzhugazyan K.N., Edlund U.G., Egorov T.A., Eliasson B., Filyasova A., Filyasova A.I., Fradkov A.F., Fradkov A., Fu-Kai H., Girling R.B., Glukhov S.I., Golov A.K., Gradov O.V., Grichine A., Guel A., Guglielmetti R., Gül A., Hamuryudan E., Hervé-Aubert K., Hester R.E., Hoang A.N., Howard J.A., Hsieh F., Hu X., Illarionova A.V., Illarionova A., Ivanov I.A., Jan T., John P., Jonusauskas G., Kaplan M., Karin N., Karpunin D.V., Kaski P., Kazakova E.D., Kopitsyna M.V., Korostey Y.S., Kotova E.S., Kozhokar U.S., Krylov N.A., Ksenofontova O., Kulbatskii D.M., Kulbatskii D.S., Kuzmina L.G., Langelier M., Langelier M., Lebedeva V., Loseva T.V., Luk'yanetsE, Lukina M.M., Lukyanov K.A., Luse D.S., Lyapina E., MORJANI H., Magazanik L.G., Malysheva E.V., Marie-France L., Maslennikova A.V., Maurel F., Melouk S., Mer G., Mikhail A., Mikkelsen J.D., Moore J.N., Morozov A.S., Morozov A.V., Nadezhdin K., Navakouski M., Nebolsin V.E., Nekrasova O., Nevolina E.D., Nizovtseva E., Okorochenkov S.A., Olga V., Pacaud M., Palukoshka A., Panchenko A.R., Pantiushenko I.V., Pinheiro-Junior E.L., Pluzhnikov K.A., Polyansky A.A., Porozov Y.B., Qi H., Radchanka A., Reshetnikov R., Romanko Y.S., Ruziev R., Ryazantsev D.Y., Saboungi M.L., Safina A., Saulina A.A., Serpinskaya A.S., Sheina O., Shenkarev Z.O., Shicheng Q., Shitova L., Singh-Palchevskaya L., Sokolova M., Solovyeva T.V., Soucé M., Stepanov A.V., Steve P., Sveklo I.F., Tagvey A.I., Tagway A., Tarabara V., Thomsen M.S., Tikhonov V.P., Titeev R.A., Titeev R.A., Tsigankov A.A., Tsvetkov V.B., Tsyrenzhapova I., Ulybina O.V., Ulybina O.V., Vasiliuk G., Venediktova Y.B., Vereshchetin V.P., Vo H.D., Vo N.P., Volyntseva A., Wang J., Wulfson A.N., Yanchanka T., Yanul A.I., Yatskin O.N., Zaitsev S.Y., Zaytseva O., Zhdanova K.A., Zheltukhina G.A., Zhmak M.N., Zubov V.P., Абакумов А.М., Абрамчук С.С., Авакян В.Г., Акулина Е.А., Акулиничев С.В., Андреева Н.В., Андреева Т.В., Антонов М.Ю., Антошина Е.Е., Архипенко Ю.В., Ахтар М.С., Баринов Н., Бахтеева И.В., Бахтеева И.В., Бессонов И.В., Бовин Н.В., Богомазова А.Н., Борзилов А.И., Борзилов А.И., Бортневская С.В., Бурмистрова А.В., Бутыркина А.С., Бутыркина А.С., Варижук А.М., Васильева Т.В., Васильченко А.С., Вихров А.Н., Волков А.В., Воловецкий А.Б., Волох О.И., Гажва Ю.В., Гарбузова А.А., Георгиев П.Г., Герасимов В.Н., Герасимова Н.А., Годовиков И.А., Голуб Н.В., Горделий В.И., Градова М.А., Грибов И.Ю., Грищенко Н.С., Грищенко Н.С., Дедухова В.И., Деркачева Н.И., Домарацкий К.Е., Дювенжи Е.В., Ефимова С.С., Ефремов Ю.М., Жаков В.В., Жуйков В.А., Завриев С.К., Захаренко А.Л., Зацепин Т.С., Зырина Е.В., Зырина Е.В., Иванов В.Т., Иванов Е.А., Иванов И.А., Иванов С.Ю., Иванов Я.О., Иванова Э.В., Иодчин А.А., Казачкина Н.И., Кантидзе О.Л., Кашеверов И.Е., Кирин Н.С., Кирпичников В.Н., Кирсанов К.И., Кисурина-Евгеньева О.П., Кобзев Е.Н., Коваленко В.В., Коган Б.Я., Кожокарь У.С., Коконцев Д.А., Комбарова Т.И., Комбарова Т.И., Коровина А.А., Коростей Ю.С., Коростей Ю.С., Котова Е.А., Котова Е.А., Кудеяров Ю.А., Кудрявцев Д.С., Кузнецова Е.А., Кузнецова Т.И., Кузьмичёв П.К., Куляев П.О., Лагарькова М.А., Ластовой А.П., Лобанов А.В., Логунов Л Н Нестеренко Д.Ю., Лосева Т.В., Лужин А.О., Лукманова Е.Р., Лукьянов С.А., Лушпа В.А., Любителев A.В., Ляпина Е.А., Маcленникова А.В., Мажуга А.Г., Максимов Е.Г., Мартынова В.В., Масленникова А.Д., Масютин А.Г., Махина Т.К., Машко С.В., Миpонов А.Ф., Мирчинк Е.П., Мойсенович А.М., Морозова Н.Б., Мудрик Е.С., Музыченко Д.А., Мураев А.А., Мышкин М.Ю., Мышкина В.Л., Назаров В.Б., Нестеренко Л.Н., Неугодова Г.Л., Николаева П.Ю., Охрименко И.С., Паcынкова C.О., Панкратов А.А., Панкратов Т.А., Парамонов А.С., Парфёнова Е.В., Парфёнова Е.В., Пельгунова Л.А., Пеньёр С., Плотникова Е.А., Плютинская А.Д., Позднякова А.С., Полежаева О.В., Полежаева О.В., Попинако А.В., Порозов Ю.Б., Потапов В.Д., Потапов В.Д., Разин С.В., Рогожин В.Н., Рудницкая Т.И., Рудницкая Т.И., Рябова В.М., Семенюк П.И., Сенько О.В., Серебрякова М.В., Сизова С.В., Сингх- Пальчевская Л.Р., Сингх-Пальчевская Л.Р., Слепова О.С., Смирнова А.В., Солонин А.С., Станишнева-Коновалова Т.Б., Страховская М.Г., Сухов В.С., Тагвей А.И., Титарева Г.М., Титарева Г.М., Титгат Я., Топорова В.А., Усанов А.Д., Уткин Ю.Н., Федотова М.С., Филоненко Е.В., Фирстова В.В., Харитонова Е.П., Хасбиуллина Н.Р., Хоанг А.Т., Ходарович Ю.М., Ходырева С.Н., Холоденко В.П., Храмов М.В., Цыганков А.А., Чердынцева Т.А., Черняк Б.В., Чеснокова Д.В., Чеснокова Д.В., Чудаков Д.М., Чупин В.В., Чураков А.В., Шабурова О.В., Шевцов М.Б., Шендер В.О., Шилова Н.В., Шилягина Н.Ю., Шипелин В.А., Шлепова О.В., Шмалько А.В., Шрамко П.А., Шрамко П.А., Шулепко M.A., Шулепко М.А., Щагина Л.В., Юрьев М.В., Яковлев И.А., Якубовская Р.И., Яминский И.В.