Образование

Результаты деятельности

Всего: 8 статей, 2 книги.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 23, Scopus: 108

Просмотреть публикации »

Соавторы: Danilenko, komissarov, Гущин В.А., Kharit S.M., Kuznetsova N.A., Shidlovskaya E.V., Козловская Л.И., Лобзин Ю.В., Плоскирев А.Е., Почтовый А.А., Пшеничная Н.Ю., Сперанская А.С., Усков А.Н., Aksenova E.I., Ananyev V.Y., Andreeva E.E., BARRERO L.H., BIKBOV B., Bodnev S.A., Bogun A., Botikov A., Demina Y.V., Dubodelov D.V., Enman A.V., Fedonin G.G., Gall J., Gaponova T., Garushyants S.K., Gasanov G.A., Gladkikh A.S. Glazov M.B. Glenn S.D. Griswold M. IDRISOV B.T. Iavelov I. Iliukhina A.A. Ishmukhametov A. Karpova O.V. Khomyakova N.F. Kochanova N.A. Kunda M.S. Kutyrev V.V. Kuzin S.N. Letyushev A.N. Logunov D.Y. Loyola E. M M Maksyutov R.A. Manuvera V.A. Marczak L.B. Mikailova O.M. Moldovanov V.V. Murray C.J. Nabieva E. Naghavi M. Neverov A.D. Neznanov N. Nikiforova M.A. Noskov A.K. Odintsova A.S. Osina N.A. Popova A.Y. Popova A.V. Protzenko G.A. Pushkar D.Y. RAKOVAC I. Rudakov N.V. Ryzhova N.N. Saenko V.V. Samojlov A.E. Savchenko V.G. Selezov S.Y. Serdyuk Y. Shcheblyakov D. Shpak I.M. Shtrek S.V. Shvyrev N. Siniavin A.E. Skryabin Y.P. Svanadze N.K. Tivanova E.V. Tkacheva O. Toporkov A.V. Totolian A.A. Trotsenko O.E. Tsvetkov V.B. Tsyferov M. Ugleva S.V. VOVCHENKO G.D. Varavikova E. Vasilchenko L.A. Vladimirov S.K. Vlassov V. Vodopyanov A.S. Volynkina A.S. Wang S. Yezhlova E.B. Zaitseva N.I. Zubkova O.V. Zyuzya Абросимова М.В. Адамян Л.В. Акимкин В.Г. Алексеева Е.И. Алешенко Н.Л. Амосова И.Б. Артемов Е.К. Асатрян А.Г. Афанасьев А.В. Багненко С.Ф. Базыкин Г.А. Белкин А.А. Белобородов В.Б. Белоусов Д.Ю. Беляевский А. Белялетдинова И.Х. Береговых В.В. Богданова Н.В. Бодрова Р.А. Брико Н.И. Буклова Т.В. Бургасова О.А. Варижук А.М. Васильева И.А. Ведешина А.А. Веселова Е.И. Вишнева Е.А. Волкова Е.В. Волок В.П. Вольская Е.А. Воронин Е.Е. Воронина О.Л. Гинцбург А.Л. Глаголев С.В. Говорун В.М. Годков М.А. Горелов А.В. Готье С.В. Грацианская А.Н. Гребенникова Е.Г. Гроусова Д.М. Гуревич К.Г. Гурылёва М.Э. Гуськова Т.А. ДРАПКИНА О.М. Дегтярев Д.Н. Дедков В.Г. Дзуцев В.Б. Дивисенко Е.В. Должикова И.В. Дятлов И.А. Ермаков С.П. Еровиченков А.А. Ефимов Г.А. Жукова О.В. Журилов Н.В. Заборовский А.В. Загребнева А.И. Зайратьянц О.В. Захарова Н.Г. Звартау Э.Э. Зорникова К.В. Зырянов С. Иванова Г.Н. Иванова Д.О. Игнатьев Г.М. Ишмухаметов А.З. Каграманян И.Н. Каминский Г.Д. Климов В.А. Клотченко С.А. Ковыршина А.В. Колобухина Л.В. Комаров А.Г. Кондрашова О.И. Коновалова Л.И. Концева А.В. Котова В.О. Кравченко М.А. Крылов В.С. Кубарь О.И. Кузина А.В. Куличенко А.Н. Лагарькова М.А. Лазарев В.Н. Лебедева Д.А. Лебединский К.М. Логунов Д.Ю. Лопатовская К.В. Лунин В.В. Луцевич К.А. Лысенко М.А. М Ю. МАЛЛИНИКОВА Е.Ю. Максимов Н.Л. Маликов А.Я. Мамонтова Н.А. Мамонтова Н.А. Мелешонкова Н.Н. Мельникова Е.Е. Мефед К.М. Миронов К.О. Митьков В.В. Мишина И.А. Молчанов И.В. Мосолов С.Н. Мурзич Т.В. Никитин И.Г. Никифоров В.Н. Николаева А.В. Омельяновский В.В. Остроушко А.А. Панова А. Панченко Е.П. Пименов Н.В. Пиняева А.Н. Поздняков Н.О. Позмогова Г.Е. Попов Радов А.С. Потекаев Н.Н. Пырегов А.В. РЕВИШВИЛИ А.Ш. Ревазова Ю.А. Решетько О.В. Рогов Е.С. Рошаль Л.М. Рудакова А.В. Русских А.С. Самойлова А.А. Сафина К.Р. Свистунов А.А. Севостьянова А.А. Семененко Т.А. Синицын В.Е. Созинов А.С. Стародубов В.И. Стефаненко С.М. Суранова Т.Г. Сухоруких О.Т. Сычёв Д.А. ТРАГИРА И.Н. Тихонов А.С. Тищенко П.Д. Ткачук А.П. Тухватулин А.И. Тюрин И.Е. Франк Г.А. Фролов М.Ю. Хафизов К.Ф. Хмелевской И.А. Хохлов А.Л. Христенко Д.Н. Царенко С.В. Цинзерлинг В.А. Цызман Л.Г. Черкашина А.С. Чудова Н.В. Чуланов В.П. Шелыгин Ю.А. Шипулин Г.А. Шитиков С.А. Штро А.А. Шульгина М.В. Шустова Е.Ю. Щеглов Ю.А. Щетинин А.М. Якиревич И.А. Ярошецкий А.И. киров м.а. никитенко е.н.