Образование

Результаты деятельности

Всего: 7 статей, 1 книга, 1 доклад на конференции.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 53, Scopus: 135

Просмотреть публикации »

Соавторы: Сухих Г.Т., Вишнякова П.А., Kan N.E., Володина М.А., Высоких М.Ю., Марей М.В., Рунихина Н.К., Тарасова Н.В., Цвиркун Д.В., 23 д., ANTONIO C.A., Aguilar Galán E.V., Albert L., Ameli G., Andree C., Angioni E., Antsaklis P., Avdyunina I.A., Aykanat A.Y., Baz María de los A.A., Berghella V., Bermejo M.R., Bevilacqua A., Bianchi B., Biancotti J., Bifulco G., Biglia N., Bockeria E., Bodo A., Borovok N. Brzezinski Sinai N.A. Buck D.R. Burgos-Luna J.M. Buscemi R. C Н.А. COJOCARI L.D. Cagnacci A. Carbone M. Carosso A. Cattaneo L. Cecchini D.F. Cesar I. Chagovets V.V. Chezzi C. Chiantera V. Chiara C. Chiara Rapisarda A.M. Colacurci N. Colaleo F. Coll M. Cosmi E. Cromi A. Cueto E. Daelemans D. Daskalaki E. Datti A. De Franciscis P. De Robertis V. Della Gatta A.N. Demidova I.Y. Di Dedda M.C. Di Donna G. Di Donna M.C. Di Mascio D. Di Sebastiano F. Di Spiezio S.A. Di Tizio L. Driul L. Druškovič M. Dullinger S. D’Antonio F. D’Urso G. Elkafrawi D. Erasmo N. Ercoli A. Esposito E. Esteban L.G. Facco C.U. Ferrari J. Figueiredo E. Flaminio V. Froessler B. Frusca T. Galindo A. Gambacorti-Passerini Z.M. Gazzolo D. Gelfand V. Gerosolima G. Gonzalez-Duran M.L. Granese R. Grigoriev S.V. Gritsan A. Grünebaum A. Gucciardo L. Guisan A.C. Guzii A. Gündüz R. Haberl F. Helena Hellmeyer L. Ianniciello Q.C. Iavelov I. Jimenez E. Jullo E. Kaji R. Kindysheva S.V. Kinzhalov M.A. Kyvernitakis I. Königbauer J. Laganá T.F. Lanzone C. Laraud F. Lengo P. Leombroni M. Levit А.Л. Liberato M.L. Lisa K. Locci M. Lombana Marino M.G. Lomivorotov V.V. Loscalzo J. Luca Schera G.B. Ludovic H. Luvero D. Madalina C. Madeo F. Manoli M. Marey M.V. Marinelli A. Martinez-Varea A. Maruotti G.M. Mattei G. Maul L.C. Maurizia S. May Feuerschuette O.H. Menon R. Mercado-Olivares F. Molpeceres R.G. Moreira de Sa R.A. Morrell N.I. Mouche A. Mukhamedshin R.A. Nazzari E. Nelskylä K. Nieto-Calvache A.J. Nikolaevna Z.M. Nil A.S. Nupponen I. Ocakouglu S.R. Okuyan E. Pasechnik I. Petriglia G. Pino P.O. Pinteaux E. Pittard J.M. Prange R. Premru-Srsen T. Protzenko G.A. Rian D. Robert B.G. Rosanna M. Rovellotti M.C. STEFANI Samardjiski I. Scambia G. Schiattarella A. Schvartzman J.A. Sen C. Shamalov N. Shavkatovna A.L. Shich Shmakov R. Silva C. Simone F. Sizikov V. Sorrentino F. Stanislavovna Z.E. Stanojevic M. Stollagli F. TEPLYKH B. Taccaliti C. Tella S. Uyaniklar O. Valentin Vardeh S. Vasciaveo L. Vedral V. Venturella R. Vicente D.C. Villalain C. Villasco A. Vladimirovna Z.I. Yoshimatsu J. Yuri L.D. Zdjelar S. Zlatohlávková B. Zoccali G. petr p. Аверин А.П. Андреенко А.С. Апштейн Э.З. Аранго Ю. Арапов Д.Ю. Арбатская Н.Ю. Асадчиков В.Е. Бабабянц А.А. Байгарина Г.П. Баулин В.Е. Баялиева А.Ж. Белкин А.А. Беломестнов С.Р. Божкова С.А. Братищев И.В. Буров А.В. Бурумкулова Ф.Ф. Бушланов В.П. ВЕРШУТА Д.В. Вавина О.В. Варако Н.А. Варганов Е.В. Власенко А.В. Вознюк И.А. Воробьева Н.А. Гаврилин С.C. Галстян Г.Р. Глущенко В.В. Горина К.А. Горобец к.в. Григорьев Е.Л. Григорян О.Р. Гридчик И.Е. Гурьянов А.В. ДОРОГИНИН С.В. ДУБРОВИН С.Г. Давыдова Н.К. Данилюк Т.В. Дегтярев Д.Н. Дегтярев Д. Дегтярев М.В. Дедов И.И. Диана П.П. Долбнева Е.А. Долгушина Н.В. Древаль А.В. Еременко А.А. Есаян М.О. Заболотский Д.А. Землина Е.С. Зильбер А.П. Иванова Г.Н. Ионов О.В. КУРАПЕЕВ И.С. Калинина Е.А. Кассиль В.Л. Кириенко А.И. Кирющенков Е.Н. Козлов И.А. Козлова А.О. Кондратьев А.Н. Корнеева И.С. Крутиков В.Н. Крылов К.А. Кузнецова И.В. Кукаев Е.Н. Куликов А.В. ЛУФТ В.М. ЛЮБОШЕВСКИЙ П.А. Лазарев В.Ф. Лахтин В.Г. Лебединский К.М. Левашов С.П. Левин Г.Я. Лейдерман И.Н. Лихванцев В.В. Лубнин А.Ю. Майоров А.Ю. Макаренко Е.А. Макацария А.Д. Маковский А.А. Малó Н. Марцелл М.К. Маршалов Д.А. Маслов И.В. Мельниченко Г.А. Момот А.П. Мороз В.В. Мусаев Т.Ш. НЕДАШКОВСКИЙ Э.В. Наймарк А.А. Николаенко Э.М. Овечкин А.М. Оробинская Е.А. Павлович С.В. Паламарчук А.В. Паниди Е.А. Панкратов А.Л. Пасман Т.Б. Петренко А. Петриков С.С. Петрухин В.А. Пирадов М.А. Полин В.Ф. Полушин Н.И. Портнов И.В. Пырегов А.В. Радзинский В.Е. Рудов В.А. САДРИТДИНОВ М.А. СТАДЛЕР В.В. Серов В.А. Синько С.В. Скворцов Ю.А. Сокологорский И. Солодов А.А. Стамов В.И. Стародубцева Н.Л. Стаховская Л.В. Субботин В.В. Суворов А.Ю. Суркова Е.В. Тарасенко Н.А. Теселько Н.В. Трембач К.И. Труфанова Л.В. Тютюнник В.С. Уваров Д. Ульрих Г.Э. ФЛОКА С.Е. Фадеев В.В. Фишер В.И. Флорина А.Н. Франкевич В.Е. Хуторская Н.Б. Царенко С.В. Чжан В.Б. Шакиров И.И. Шестакова М.В. Шилов В.В. Шифман Е.М. Шлык И. Шулутко Е.М. Щёголев А.В. Ярошецкий А.И. киров м.а.