Образование

Результаты деятельности

Всего: 19 статей, 2 книги, 1 руководство диссертацией, 1 оценивание диссертации.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 373, Scopus: 370

Просмотреть публикации »

Соавторы: Лейдерман И.Н., Шанина Н.А., Власенко А.В., Зильбер А.П., Лебединский К.М., Ярошецкий А.И., Protzenko G.A., Буров А.В., Николаенко Э.М., Царенко С.В., Шень Я., Drory N., Masters K.L., Rujopakarn W., Баялиева А.Ж., Бизяев Д.В., Горобец к.в., ДОРОГИНИН С.В., Еременко А.А., Кассиль В.Л., Кузнецов С.А., ЛЮБОШЕВСКИЙ П.А., Лубнин А.Ю., Лукманов А.Х., Миронов П.А., НЕДАШКОВСКИЙ Э.В., Овечкин А.М., ПЯТАЕВ Н.А., СТАДЛЕР В.В., Свиридов С.В. ТОЛКАЧ А.Б. Фишер В.И. Шифман Е.М. Belfiore F. Bundy K. Chung E. Huang T.H. Kudrjashov Law D.R. Maiolino R. Orlov D.S. Peirani S. Spasova M. Stark D.V. Sukhotin S.V. АБАЗОВА И.С. АСЛАНУКОВА А.Н. Абдуллаев Р.З. Асадчиков В.Е. Афончиков В.С. Гаврилин С.В. Горлов Ю.П. ДАШЕВСКИЙ С.П. ДУНЦ П.В. Залетный/Zaletnyi А.А. Игнатенко О.В. КОХНО В.Н. КУРАПЕЕВ И.С. Карлов А.Л. Китиашвили И.З. Кулабухов В.В. ЛУФТ В.М. Лаврентьев А.И. МИТКИНОВ О.Э. Мартынюк В.Ф. Меркулов А.И. Мороз В.В. Наймарк А.А. Николенко А.В. ОСКАНОВА М.Ю. Пирадов М.А. Пылаев А.Е. РЕЧКАЛОВ В.А. Рудов В.А. САДРИТДИНОВ М.А. Слепушкин В.Д. Стефаненко С.М. Тимкин Т.В. Цупин В.А. Шкуматов В.М. ЮЖАНИН А.А. Ян Н.И. Ярустовский М.Б. киров м.а. черенков в.г. 23 д. Abrahmyan M. Avdyunina I.A. Belotserkovskii B. Belsky A.N. Bershady M. Berzhansky V.N. Boquien M. Bothwell M. Brownstein J.R. C Н.А. CHERNYAK V. Cappellari M. Chubarova A. Fernández-Trincado J.G. Fesenko A.A. GYOEVA F. Gavrilova L.P. Greene E. Grigoriev S.V. Gritsan A. Gwyn S. Iavelov I. Khodzhaeva Z. Kinzhalov M.A. Knapen J.H. Kostyukevych A.S. Kurnikov I. Levit А.Л. Lintott C.J. Lomivorotov V.V. Lust A. Maev I.V. Malanushenko E. Malanushenko O. Matskevich V. Merrifield M.R. Minin A.A. Motuz L.P. Mukhamedshin R.A. PAE А.А. Pasechnik I. Potkin V.I. ROSENBLAT V. Riffel R.A. Rodionov V. Roman-Lopes A. Roman-Lopes A. Roman-Lopes A. Saltanov A. Schneider D.P. Semenova G.V. Shamalov N. Shmakov R. Sizikov V. Spiridonov Stott J.P. Sveikata A.P. TEPLYKH B. Thomas D.N. Thomas D. Tremonti C.A. Vaisberg E.A. Vulcani B. Wake D. Wang W.H. Weijmans A. Westfall K.B. Yaroustovsky M.B. Zhenilo V. Аверин А.П. Андреенко А.С. Апштейн Э.З. Арапов Д.Ю. Арутюнов А.В. Аубакирова Ф.К. Ачкасов Е.Е. БАБАЙЦЕВ И.В. БУРДЯНСКАЯ Ю.В. Бабабянц А.А. Байгарина Г.П. Бакулин И.Г. Баулин В.Е. Белкин А.А. Беломестнов С.Р. Берестова А.В. Божкова С.А. Бочарова Е.Н. Брагин В.А. Братищев И.В. Бушланов В.П. ВАРЛАМИГЕВА А.А. ВЕРЕЩИНСКИЙ А.М. ВЕРШУТА Д.В. Варако Н.А. Варганов Е.В. Ващенкова Е.Н. Вознюк И.А. Воробьева Н.А. Ворошилов В.Г. ГОЛУБЦОВА Ю.М. Гаврилин С.C. Гесслер Н.Н. Гирш А.П. Глущенко В.В. Гнедовская Е.В. Городков А.Ю. Гороховский В.С. Григорьев Е.Л. Гридчик И.Е. Грицай Д.В. Грицевич М.И. Гурьянов А.В. ДИАГНОСТИКА ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАР ГРИЦАН И.А. ДУБРОВИН С.Г. Давыдова Н.К. Данилюк Т.В. Дегтярев Д.Н. Дегтярев Д. Дегтярев М.В. Долбнева Е.А. Долгушина Н.В. Дрозд Т.В. ЕРПУЛЕВА Ю.В. Евдокимов Е.А. Ждан К.Н. Заболотский Д.А. Завалишин И.А. Зверьков Золотухин А.А. Зубарева Н.А. Зубов С.В. ИШМУХАМЕТОВ И.Х. Иванова Г.Н. Ионов О.В. КУРАПЕЕВ А.В. КУХТКРИН А.А. Калинина Е.А. Каркищенко Н.Н. Карпун Ю.Н. Кириенко А.И. Кирющенков Е.Н. Козлов И.А. Колмаков В.В. Кондратьев А.Н. Корнеева И.С. Крутиков В.Н. Крылов К.А. Кузнецова И.В. Кузовлев А.Н. Куликов А.Ю. Куликов А.В. ЛЕЙДЕРМАН И.Л. ЛОМШОРОТОА В.В. ЛЫСИКОВ Ю.А. ЛЯПУСТИН С.Б. Лазарев В.Ф. Лапицкий А.С. Латышев П.Э. Лахтин В.Г. Левашов С.П. Левин Г.Я. Ленкова В.Г. Лин Е. Лихванцев В.В. Лопухов Д.А. Лыков А.В. М А.В. МАКИЁНОК И.В. Магретова Н.Н. Макаренко Е.А. Макацария А.Д. Маковский А.А. Максимова М.Ю. Маликова О.В. Маматов И.Ю. Марченков Ю.В. Маршалов Д.А. Маслов И.В. Метелкин А.В. Момот А.П. Мусаев Т.Ш. НАСРЕТДИНОВА С.М. Никанорова Е.В. Николаев Д.В. Носов И.С. Обухова О.А. Оробинская Е.А. ПАНЫЧЕК М.М. ПИОНТЕК А.Э. ПЛЮЩ М.Г. Павлович С.В. Паламарчук А.В. Палютин Ш.Х. Панкратов А.Л. Пасман Т.Б. Петренко А. Петриков С.С. Петрова М.В. Половников К.Е. Полушин Н.И. Попов Д.А. Портнов И.В. Проказова П.Р. Пугаев А.В. Пырегов А.В. РЫК А.А. Рунихина Н.К. Рябинкина Ю.В. СЕРПИК В.Г. Сафонов В.С. Северин Ф.Ф. Серов В.А. Сивков Г.В. Сидорова И.И. Синицкая Е.С. Синько С.В. Скворцов Ю.А. Слободенюк А.В. Сокологорский И. Солодов А.А. Стамов В.И. Стародубцева Н.А. Стаховская Л.В. Стрельцова Е.В. Субботин В.В. Суворов А.Ю. Сухачева Ж.И. Сухих Г.Т. Тарасенко Н.А. Таубкин И.С. Титова Ю. Токарев А.Н. Трембач К.И. Тропская Н.С. Труфанова Л.В. Тютюнник В.С. Уваров Д. Ульрих Г.Э. ФЕДУЛЕНКОВА Л.В. ФЛОКА С.Е. Федорова О.Б. Федотов Ю. Фрадкин В.Е. Хатьков И.Е. Хорошилов С.Е. Хуторская Н.Б. Цветков Д.С. ЧУРАДЗЕ Б.Т. Чучалин А.Г. ШВЕЧКОВА М.В. ШКОПОРОВ А.Л. Шакиров И.И. Швец В.Ф. Шестакова Е.А. Шестопалов А.Е. Шилов В.В. Ширяев М.Д. Шлык И. Шулутко Е.М. Щёголев А.В. ЯРОШЕЦШЙ А.И. Ягубян Р.С. Ягудин Р.Д. Яковлева И.А. Янков К.В. гиневская о.Г. попова т.с.