Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2013 д.г.-м.н. Перенос и концентрирование элементов в гетерофазных гидротермальных системах
  • 1995 к.г.-м.н. Геохимическая модель современного рудообразования в кальдере Узон

Результаты деятельности

Соавторы: Тарнопольская М.Е., Николаева И.Ю., Козлова Е.В., Щекина Т.И., Котельников А.Р., Русак А.А., Алферьева Я.О., Лубнина Н.В., Бычкова Я.В., Матвеева С.С., Граменицкий Е.Н., Зиновьева Н.Г., Калмыков А.Г., Попова Ю.А., Калмыков Г.А., Крылов О.В., Косевич Н.И., Модин И.Н., Шанина В.В., Бугаев И.А., Владов М.Л., Осадчий В.О., Гущин А.И., Ахмеджанова Г.М., Прыгунова И.Л., Скобелев А.Д., Большакова М.А., Герке К.М., Корост Д.В., Палёнов А.Ю., Пронина Н.В., Некрасов С.Ю., Стенников А.В., Хромова И.Ю., Балушкина Н.С., Борисова А.Ю., Загртденов Н.Р., Киреева Т.А., Ермина О.С., Кувинов И.В., Макарова Е.Ю., Мышенкова М.С., Варламов Д.А., Демина Л.И., Промыслова М.Ю., Салихов Ф.С., Сущевская Т.М., Хвостиков В.А., Царев В.В., Шванская Л.В., Гриценко Ю.Д., Ксенофонтов Д.А., Кулешов В.Н., Лапицкий С.А., Негребецкий В.В., Огородова Л.П., Стародымова Д.П., Степанов Б.И., Урусов В.С., Вигасина М.Ф., Дроздова О.Ю., Мельчакова Л.В., Олейникова О.В., Пеков И.В., Фуникова В.В., Харитонова Н.А., Sushchevskaya T.M., Toplis M., Зотова П.Г., Карпов Г.А., Ковальская Т.Н., Лубкова Т.Н., Микляева Е.П., Покровский О.С., Сафонов О.Г., Тихонова М.С., Хамидуллин Р.А., Чистякова Н.И., Шестакова Т.В., Ceuleneer G., Pokrovski G.S., Бычков Д.А., Воробьев С.А., Гричук Д.В., Гришанцева Е.С., Завьялов С.П., Игнатьев А.В., Мальцева (Юрченко) А.Ю., Николаев Ю.Н., Пушкарев П.Ю., Русаков В.С., Смирнова Т.Н., Чареев Д.А., Шваров Ю.В., Япаскурт В.О., Bindeman I., Bohrson W.A., Cвиридова И.K., Gurenko A., Jochum K.P., Migdisov A.A., Ахмедова С.А., Булдович С.Н., Гафурова (Гилязетдинова) Д.Р., Еремин Н.Н., Иванова Д.А., Карпов И.А., Кирсанова В.А., Косоруков В.Л., Марченко Е.И., Мельник О.Э., Морозов Н.В., Мохов А.В., Накамура Э., Оспенников Е.Н., Охапкина Е.Ю., Самойлович М.И., Санникова И.А., Сергеева Н.С., Сырямкина О.В., Сысоев И.Н., Тарасов Н.А., Хилимонюк В.З., Чувилин Е.М., Шевченко В.П., Шурупова С.А., Якименко А.А., Bolotov I.N., Galperin M.Y., Gouy S., Kikvadze O.E., Kondakov A.V., Nedelec A., Shcheka S., Vikhrev I.V., de Parseval P., Белянин А.Ф., Борисов М.В., Брянцева Г.В., Видищева О.Н., Горшков Е.И., Гунар А.Ю., Заварзина Д.Г., Клещева С.М., Коснырева М.В., Котов П.И., Кулешова М.Л., Кунин Е.В., Кусов И.С., Левкина В.В., Любас А.А., Мотенко Р.Г., Некрасов А.Н., Нефедьев В.В., Николаева А.Г., Пухов В.В., Савенко А.В., Сауткин Р.С., Севастьянов В.С., Сергеев В.И., Ступакова А.В., Сурикова Е.П., Хотылев А.О., Чербунина М.Ю., Шарданова Т.А., Шевченко В.П., Шимко Т.Г., Chariteiro K.E., Franchi I.A., Ivanova M.A., Lorenz C.A., Nikolaeva A.G., Pokrovski G.S., Polukeev V., Sakaguchi C., Stoll B., Williams-Jones A.E., Абрамова В.Д., Андреева О.А., Антонова А.В., Ахманов Г.Г., Барановская Е.И., Берковский Е.М., Бонч-Осмоловская Е.А., Борисов Р.С., Буданцева Н.А., Вайтехович А.П., Веливецкая Т.А., Гапочка А.М., Горяйнова О.С., Гостищева Н.Д., Грачева М.А., Гречановский А.Е., Губайдулина Т.В., Данченко Н.Н., Диброва Д.В., Дубинина Е.О., Дягилева Д.Р., Ерофеев А.А., Козлова Е.В., Козлова Е.В., Конева В.В., Копаевич Л.Ф., Короновский Н.В., Косоруков В.Л., Костенко О.В., Костицин А.Б., Краснова Е.А., Лабутова Е.А., Максимова Е.С., Манджиева Г.В., Манько И.Э., Маслов А.В., Маслов А.А., Мулкиджанян А.Я., Никишин А.М., Новигатский А.Н., Пачежерцев А.А., Перевалова А.А., Петренко Д.Б., Поздняков С.П., Покровский О.С., Полтавская С.В., Полудеткина Е.Н., Преображенская А.Е., Прокофьев В.Ю., Ромашкина А.В., Саввичев А.С., Савенко В.С., Савостин Г.Г., Сартыков А.С., Сачко А.М., Семернин М.А., Синицын М.Ю., Терехин А.В., Тиллиб С.В., Фадеева Н.П., Федорова Л.П., Филимонова Е.А., Черемисин А.Н., Чернов М.С., Чижова Ю.Н., Шайхутдинова К.В., Шегай П.В., Широкова Л.С., Ярмолюк В.В., (Сколтех) К.Е., Abdel-Hafiez M., Aksenova O.V., Andreeva I.A., Baidariko E.A., Belyanin A.F., Borisovsky S.E., Boucayrand C., Brandstaetter F., Bénézeth P., Castilla A.M., Chapurina Y.E., Clayton R.N., Dekunova E.M., Fehrenbach J., Gaas M.Y., Gabitov R., Glasby C.J., Gofarov M.Y., Guignard J., Haas M., Ignat'ev A.V., Jianqing J., Kaprin A.D., Karpov G.A., Kashchenko V.Y., Kevbrin V.V., Kleshcheva S.M., Kochetkova T.V., Kolosova Y.S., Konoplev A., Kuleshov V.N., Labutova E.A., Lapitskii S.A., Lavrushin V.Y., Lopes-Lima M., Lubnina N., LubninaN V., Lupikina E.G., Mallants D., Marchelli M., Maslov A.V., Moroz L.V., Nazarov M.A., Nekrasov S.Y., Nédélec A., Perez-Huerta A., Polukeev U.W., Popova S.A., Post J.E., Prisyagina N.I., Roux J., Sabourin K., Sakaguchi С., Sakboworn T., Sapargaliyeva B.O., Scott J.W., Shapkin A.A., Spasennykh M.Y., Stoll B., Strel’tsov E.D., Syrlybekkyzy S., Tanmuangpak K., Testemale D., Vorob’ev N.V., Weis L., Weis U., Yu W., ZA, Zagrdenov N.R., Zhou X., Zuikov V.V., van Hinsberg V.J., Аlexey C., Абрамова Е.Е., Аверин А.А., Алексеева Т.В., Аманжуров Р.М., Аманжуров Р.М., Аманжуров Р.М., Андреева И.А., Аплеталин А.В., Артамонова А.А., Афанасьева А.А., Байдарико Е.А., Баулина О.И., Бойкина Е.Э., Бондарева Г.Л., Бондаренко Т.М., Будаева А.Л., Бычкова Г.В., Васильев А.Н., Васильев Р.В., Васильева С.Г., Васильчук Ю.К., Веливецкая Т.А., Виноградова А.А., Волкова О.С., Воробьев Н.В., Гаврилов С.И., Гаврилов С.Н., Гаранин К.В., Гафаров М.М., Генарова Т.Н., Гладышев П.П., Головин А.В., Горев М.Э., Горелова О.А., Грибань А.А., Давыдов О.С., Девишева Н.Б., Декунова Е.М., Демин В.В., Димитрова О.В., Евсеев М.А., Жерар Э., Жилина Т.Н., Жиренко Д.О., Зверев А.Р., Зверева Е.А., Зубков М.Ю., Зубкова Н.В., Зуйков В.В., Иванов П.Ю., Ильина С.М., Каприн А.Д., Каратаев А.В., Карсанина М.В., Киквадзе О.Е., Кирпичников М.П., Киселева И.А., Кладиев А.А., Ковальчук Е.В., Козеренко С.В., Козлова Е.В., Кокшаров Ю.А., Кононов О.В., Копейкин В.М., Коптев-Дворников Е.В., Коробов В.Б., Коробова Н.И., Королева Т.И., Кортунов Е.В., Кошлякова Н.Н., Криволуцкая Н.А., Криволуцкая Н.А., Кудрявцев К.Ю., Кукушкин М.Л., Кулешов В.Н., Куров К.А., Кучерук Н.В., Лаврушин В.Ю., Латышева И.В., Левицкий Е.С., Леушина Е.А., Липатникова О.А., Лисицын А.П., Лисицын А.П., Лишанская Е.Ю., Лобакова Е.С., Лукьянов А.А., Лупикина Е.Г., Максимова О.В., Марданов А.В., Маркова Ю.Л., Масанов А.Ю., Медвецкая И.Ю., Меркель А.Ю., Минервина Е.А., Мосейчук В.М., Моченова Н.Н., Муромец Н.Н., Немировская И.А., Ньеин Ч.М., Осадчий Е.Г., Палатов Д.М., Петракова Н.Н., Петров Е.И., Пирогов А.В., Политова Н.В., Попов Е.А., Потапов Г., Потапов Е.Г., Птушенко В.В., Пугачева Т.Т., Пущаровский Д.Ю., Рогов Михаил Алексеевич к.г., Романенко С.А., Романовская М.А., Сакагучи Ч., Сафронова Н.С., Свиточ Н.А., Селях И.О., Семенова Л.Р., Сергиенко А.В., Сидкина Е.С., Силкина Е.Ф., Ситкина Е.С., Скорев В.Б., Скулачев М.В., Соколова А.М., Соловченко А.Е., Спасенных М.Ю., Спицын В.М., Спицына Е.В., Стафеев А.Н., Стручков В.А., Тевелев А.В., Тутубалин А.В., Тютюнник О.А., Фомина М.М., Фяйзуллина Р.В., Хасанова А.И., Чивкунова О.Б., Чуканов Н.В., Шпигун О.А., Щербаков В.Д., Щербаков П.Н., Юргенсон Г.А., Якубович О.В., Янгутов А.И., Яндарбиев Н.Ш., Яникиева О.Е.