Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2003 д.э.н. Формирование экономического механизма антикризисного управления в организациях.

Результаты деятельности

Соавторы: Львова О.А., Жаворонкова Е.Н., Пеганова О.М., Аньшин В.М., Каширова А.В., Карелина С.А., Кудина М.В., Покрытан Л.А., Фролов И.В., Губин Е.П., Михайлова В.И., Сидорова А.А., Бобылев С.Н., Прохина Е.Ю., Родина Н.В., Си Ф., Су М., Судас Л.Г., Белицкая А.В., Лаутс Е.Б., Молотников А.Е., Морхат П.М., Мхитарян Е.А., Попов Н.Е., Попова С.С., Птицын А.В., Теплова Т.В., Харитонова Ю.С., Ходаковский А.П., Шикина Г.Е., Шиткина И.С., Balyakina E., Berezinets I.V., Burkov A.N., Dolgov S.V., Алешина Ю.Н., Аньшин В.М., Афанасьева Е.Г., Барабошкина А.В., Беляева О.А., Березинец И.В., Брусько Б.С., Вайпан В.А., Галкин И.В., Герголенко М.А., Горев Д., Грузинов В.П., Гулиев И., Гулиев Игбал А.О., Гусейнова Г.Э., Гуторова М.В., Давыдов Ю.Г., Димиева А.А., Долинская В.В., Емельянов И.А., Ермолова О.В., Ершов Ю.В., Ершова И.В., Зайцева Ю.А., Зенкин С.Д., Золотарева О.А., Иванова Д.В., Иванова Д.О., Ильина Ю.Б., Кальян А.В., Карелин С.А., Каспарова И.А., Кириллова Н.П., Кирпичников Н.Р., Кононов Д.А., Кретов С.И., Кузьмин А.Ю., Кумаритова В.Г., Курбатов А.Я., Маевская М.А., Макаров А.Н., Манахова И.В., Марков С.Ю., Мартанус О.Р., Молчанов И.Н., Николаева О.Е., Орынбасарова С.Е., Османов Д.Ш., Осокин А.В., Паращук С.А., Пирогова Е.С., Пирогова Е.С., Пороховский А.А., Рассадина А.К., Рачковская И.А., Ряскова Е.С., Сажина М.А., Сафронова Е.П., Семушкин Р.А., Соловьева С.В., Сорокин А.В., Степанян А.С., Теплов А.С., Титов И.А., Титова Н.И., Трегубенко П.В., Уксусова Е.Е., Усачев А.А., Уфимцева Е.В., Хубиев К.А., Царенко А.С., Черников В.А., Янковский Р.М., под ред В.П.