Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1986 д.б.н. Физиологические эффекты фрагментов АКТГ и их синтетических аналогов

Результаты деятельности

Соавторы: Воскресенская О.Г., Левицкая Н.Г., Голубович В.П., Мясоедов Н.Ф., Дубынин В.А., Сарычева Н.Ю., Соколова Н.А., Маклакова А.С., Андреева Л.А., Манченко Д.М., Глазова Н.Ю., Маслова М.В., Белякова А.С., Себенцова Е.А., Граф А.В., Ашмарин И.П., Хиразова Е.Э., Криксунов Е.А., Иноземцев А.Н., Стаханова А.А., Володина М.А., Долотов О.В., Байжуманов А.А., Карпухина О.В., Моторыкина Е.С., Незавибатько В.Н., Богуш Т.А., Гривенников И.А., Пасечник В.В., Груздев Г.А., Швецов Г.Г., Калихевич В.Н., Крушинская Я.В., Тарасова О.С., Алфеева Л.Ю., Рубцов А.М., Kalikhevich V.N., Ардемасова З.А., Беспалова Ж.Д., Бокиева С.Б., Кошелев В.Б., Кузьмин В.С., Ляпина Л.А., Туровецкий В.Б., Виленский Д.А., Гапонюк З.Г., Ким П.А., Мамичев И., Четыркина М.Р., Щербаков А.М., Chesnokova E.A., Валовая М.А., Гусева А.А., Добрякова Ю.В., Дударенок А.П., Калюжный С.А., Мартинович В.П., Мясоедов Н.Ф., Пономарева Н.С., Синюшин А.А., Стоволосов И.С., Фрид Д.А., Чеснокова Е.А., Inozemtseva L.S., Белякова Г.А., Великанов Л.Л., Ким А.И., Курко О.Д., Мерчиева С.А., Танаева К.К., Ardemasova Z.A., Андреева Л.А., Баландин С.А., Бородина К.В., Голубева М.Г., Лопина О.Д., Придатко Н.С., Сергеев И.Ю., Anokhin P.K., Vilensky D.A., Андреева Л.А., Андреева Л.А., Волкова А.А., Гумаргалиева К.З., Замятина Л.А., Исакова А.А., Малышев А.В., ПОВАРНИНА П.Ю., Савельева К.В., Струкова С.М., Шамакина И.Ю., Ястребова М.А., Яценко К.А., Alfeeva L.I., Bogush E., Engele J., Yastrebova M., Zolotarev Y., Абрамочкин Д.В., Айсанов З.Р., Алипов Н.Н., Андреева Л.А., Антонова О.С., Ахалая М.Я., Башарина А.А., Горбачева Л.Р., Гудашева Т.А., Девятов А.А., Дьяконова И.Н., Евстигнеева Е.Б., Иноземцева Л.С., Каменская М.А., Камкин А.Г., Камкина О.В., Каплан А.Я., Кузецова Т.Е., Маяк М.А., Медведева Н.А., Митрохин В.М., Неклюдова Г.В., Пасторова В.Е., Пирутин С.К., Полетаева И.И., Раевская О.С., Рябинина О.М., Савинов В.П., Самонина Г.Е., Сивоглазов В.И., Сутягин П.В., Тарантул В.З., Тимошенко В.Ю., Титов С.А., Ткачук В.А., Черняк А.В., Шестакова С.В., Ягубова С.С., Якунин В.Г., парин с.б., Andreyeva L.A., Chuchalin A.G., Davydov M.I., Goldstein N., Malyshev A.V., Myasoyedov N.F., Natochin Y.V., Novoderezhkina E.A., Nureev M.V., Polotsky B., Rozyczka J., Tjuljandin S., Voronkova A.S., Zemskaia N.I., Аббасова К.Р., Абовян Л.А., Агапитова А.Е., Антонова С.В., Балезина О.П., Бастрикова Н.А., Ванин А.Ф., Гедзун В.Р., Генинг Л.В., Гончаренко Е.Н., Гришанина А.Н., Дергунова Л.В., Евдокимов В.В., Золотилин С.А., Иванова Е.А., Ильинская А.П., Копылова Г.Н., Косоруков В.С., Крушинский А.Л., Кудряшов Б.А., Кузенков В.С., Латанов А.В., Ловать М.Л., Макаренко Е.Ю., Малышев А.В., Мартинович М., Моргунова Г.В., Мурашев А.Н., Мясоедов Н.Ф., Нагаев И.Ю., Никерясова Е.Н., Одгаева А.В., Орлов А.В., Пономарева-Степная М.А., Потехина В.М., Разумкина Е.В., Рясина Т.В., Сапин М.Р., Сапрыкина Н.С., Селезнева А.А., Селезнева А.А., Середенин С.Б., Середенина Т.С., Смирнова О.В., Соболева Л., Струкова С.М., Сухова Г.С., Сухова Т.Г., Трофимова Л.К., Чепурнов С.А., Швецова А.А., Шевченко К.В., Шишелова А.Ю., Шульговский В.В., AU K.P., Adermasova Z.A., Antonova S.V., Atanov M.S., Chuchalin A.G., Druzhko A.B., Dudko E., Epov M.I., Fediushina S.S., Goncharenko E.N., Granstrem O., Grivenniлov J.A., Iakovlev I.u., Kositzyn N., Kozyrev I.A., Kurchikov A.R., Limborska, Makarenko E., Malinovskaia I.V., Matchkov V.V., Mikoyan V.D., Mordvintsev D.Y., Ogay A.Y., Ovchinnikova, Petrochenkov A.N., Pizgareva A., Ponomareva-Stepnaia M.A., PonomarevaStepnaya M.A., Potaman V.N., Samonina G.E., Saricheva N.J., Shestakova S.V., Suprunenko O.I., Tagaev A.A., Terterov D., Terterov S., Utkin Y.N., Wang T., Yashina E.I., Zaitzev A.N., АВДЕЕВ С.Н., Авакян Г.Н., Агафонова И.Б., Азиева Л.Д., Антонова Л.В., Бабак К.И., Бассалык Л.С., Белокуров В.В., Бердиев Р.К., Бильдюкевич Т.А., Бобырев А.Е., Богачева П.О., Богданов А.Н., Богданов Н.А., Богданов Н.А., Богуш Г.И., Большунов А.В., Бонарцев А.П., Бужилова А.П., Бурштейн Л.М., Вардья И.В., Васильев А.Н., Васильев Б.Д., Васин М.В., Вихлянцева Н.О., Владыченский А.С., Воеводин В.В., Воронина Я.А., Воронкова А.С., Воронцова О.В., Гаврилов В.М., Гаврилова С.А., Гайдуков А.Е., Ганин И.П., Гарибова Л.В., Голиченков В.А., Головкин Б.Н., Гольдштейн Р.В., Гончарова Г.И., Гранстрем О.К., Гривенникова В.Г., Губанов И.А., Гудилин Е.А., Гумаргалиева К.З., Гуртовой Н.Н., Давыдова М.П., Дамбинова С.А., Дебабов В.Г., Дианова Г.А., Дмитриева Т.А., Добровольский Г.В., Дорохина Л.Н., Дружко А.Б., Егоров С.Ю., Егорова В.Н., Есипов Д.С., Ждан А.Н., Жуйкова С.Е., Запольский М.Э., Захаркина О.Л., Захаров А.М., Зезеров Е.Г., Зеленская Н.С., Зиновкин Р.А., Зиновкина Л.А., Иванова (Манченко) Д.М., Иванова Е.А., Ивлева Ю.А., Игнатьева Н.Ю., Ильинский Ю.А., Ионцев В.А., Исаев Н.К., Каливич В.Н., Калинова Г.С., Калюжный С.В., Каменский П.А., Карабасова М.А., Карабасова М.А., Каразеева Е.П., Карпачевский Л.О., Карпов А.К., Касимов Н.С., Касперская Е.К., Киселева Е.В., Клинг О.А., Ковалев Г.И., Колобова Л.Ф., Колотилова Н.Н., Кондашевская М.В., Кондратенко Р.В., Кондратьева И.А., Константинова О.А., Конторович А.Э., Кортава Т.В., Косицын Н.С., Котлобовский И.Б., Кочуева М.В., Крылов В.Н., Кудряшова Н.Ю., Кузнецов С.С., Кузьменко Н.Е., ЛЕВИЦКАЯ Н.Г., Ланге М.А., Леонова Л.С., Лимборская С.А., Лихтенштейн А.В., Лободанов А.П., Логинов В.А., Лунин В.В., Максимова Е.М., Малышев Н.А., Марков Д.Д., Марков С.Ю., Мартьянов А.А., Масленникова А.В., Маслин М.А., Матвеева Р.А., Медников Б.М., Милославский И.Г., Михеев В.С., Мулюкин А.Л., Муранов К.О., Назаренко Г.И., Наточин Ю.В., Науменко Ж.К., Немировская Т.Л., Нижарадзе М.П., Никонова А.А., Никонюк Н.Ю., Овчинникова Т.В., Окунев Ю.М., Онищенко Г.Е., Панасюк М.И., Петрухина В.А., Пинелис В.Г., Под общей редакцией академика Садовничего В.А., Поляков П.А., Полянский Н.Б., Поповкина А.Б., Прищепа О.М., Пустовит О.Б., Пызгарева А.В., Равчеева А.Б., Раевская О.В., Ратманский М.Н., Ремарчук В.В., Реутов В.П., Рогозин П.Д., Родин А.С., Розов Н.Х., Романог Г.А., Рябухин А.Г., Савваитова К.А., Савельева К.В., Сапрыкин Н.С., Сафронов А.Ф., Свинов М.М., Северин Е.С., Северцов А.С., Сергеева Е.А., Серебрякова Т.Н., Симолин А.В., Сиротина Н.С., Скребицкий В.Г., Смирнов А.Н., Соболь Э.Н., Соколов Ю.А., Сорокина Е.Г., Сосулина Л.Ю., Ступакова А.В., Суханова Ю.А., Тверитинова Е.А., Титов С.А., Толпышева Т.Ю., Троянова Н.И., Трухин В.И., Тутов Л.А., Угрина А.П., Умарова Б.А., Усенко А.Б., Фадюкова О.Е., Фонсова Н.А., Харитонов А.В., Харитонов В.М., Хрисанфова Е.Н., Цетлин А.Б., Цетлин В.И., Чепурнова Н.Е., Чепурнова Н.Е., Черепащук А.М., Чесунов А.В., Шаронова И.Н., Шевченко В.П., Шевченко В.П., Шехтер А.Б., Шипунов А.Б., Шорина Н.И., Шубина Т.А., Щелкунова Т.А., строгалов а.с.