Область научных интересов

Образование

  • 2014 д.псх.н. Нейропсихологический синдром у больных с патологией мозолистого тела
  • 1990–1993 Аспирантура Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», факультет психологии (Клиническая психология)
  • 1985–1990 Специалитет Аспирантура Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», Факультет психологии (Психология)

Результаты деятельности

Соавторы: Варако Н.А., Балашова Е.Ю., Рассказова Е.И., Зинченко Ю.П., Супонева Н.А., Пирадов М.А., Хохлов Н.А., Черкасова А.Н., Фомина К.А., Тхостов А.Ш., Кузнецова Д.А., Яцко (Ильина) К.А., Добрушина О.Р., Рябинкина Ю.В., Азиатская Г.А., Глозман Ж.М., Кремнева Е.И., Баулина М.Е., Скворцов А.А., Земляная А.А., Шилко Р.С., Кротенкова М.В., Ощепкова Е.С., Ермолаев Д.В., Муромцева Т.С., Величко М.А., Желтоножская М.В., Лыкова Е.Н., Люкманов Р.Х., Меньшикова Г.Я., Мигунова Ю.М., Микадзе Ю.В., Первичко Е.И., Сурнов К.Г., Фуфаева Е.В., Черняев А.П., Барабанщикова В.В., Белкин А.А., Дамулин И.В., Зуева Ю.В., Калинин В.В., Ковалёв А.И., Крылов О.Е., Кузнецова А.С., Максименко М.Ю., Мартынов С.Е., Трофимова А.К., Черникова Л.А., Artemiev D.V., Гаврилова М.Н., Исайчев С.А., Клочков А.С., Корсакова Н.К., Мокиенко О.А., Пойдашева А.Г., Проказова П.Р., Сергеев Д.В., Степанов Г.К., Титова М.А., Хижникова А.Е., Черноризов А.М., Юрина Д.Д., Daminov V.D., Yakhno N.N., Бакулин И.С., Борисенков М.Ф., Бормин А.А., Бухаленкова Д.А., Варзарь С.М., Вартанов А.В., Веракса А.Н., Казакова Е.А., Климова О.А., Коломейчук С.Н., Легостаева Л.А., Медведева Т.И., Морозова Н.В., Морозова С.Н., Петрова Н.Б., Петухова А.В., Пригорнева Е.Г., Семенович А.В., Синицын Д.О., Суворов А.Ю., Тимонин В.Д., Шатская А.Н., Язева Е.Г., Ivanova G.E., Karakurkchi M.K., Ledin E., Propustina V., Sadovnichaja V., Spiridonov D., Zakharov V.V., Алмазова О.В., Ахутина Т.В., Бабенко А.Е., Белкин В.А., Блохин Б.М., Бодрова Р.А., Брутян А.Г., Будкевич Л.И., Васильева М.Д., Виноградова И.А., Вознюк И.А., Гадашова Н.И., Ганцовский П.П., Григорьева В.Н., Гульдан В.В., Гумарова Л.Ш., ДаминовВ Д., Дедюкина М.И., Джалагония И.З., Долгих А.Г., Зайцев О.С., Зарудная Е.А., Каган М.А., Казбеков М.И., Калинина Л.В., Касьянова О.Н., Каютина Д.В., Кирсанова С.А., Киселева М.Г., Косова А.Л., Кузнецова Е.С., Кучерова Е.Я., Лебединский К.М., Мальцева М.Н., Моросанова В.И., Москвин В.В., Панев А.С., Петрухин А.С., Попугаев К.А., Портнова Г.В., Пропустина В.А., Рощина Е.И., Садовская Ю.Е., Сергеева А.Н., Скрипай Е.Ю., Смирнов Ф.Ю., Трофимова А.В., Усачев Д.Ю., Цовьянов А.Г., Цэрнэ Т.А., Шайгерова Л.А., Шапиро М.С., Юсупова Д.Г., Якупова В.А., Amayak B., Belsky A.N., Bundhun P., C Н.А., Chaplygina Y., Levit А.Л., Lukyanova E.A., Mikhailova A., Mikhienko A., Pavel F., Protzenko G.A., Ramchandani N.M., Sergeev D., Sergeev D., Tairova, Taranova I., Vasilyva S., Zhejmo A., Абакумова И.В., Абдуллаева М.М., Айрапетян З.В., Алашеев А.М., Андрющенко А.В., Артемьев Д.В., Архипова Д.В., Банщикова Т.Н., Белкина Ю.Н., Белолуцкая А.К., Белоусов В.В., Березин М.С., Блинникова И.В., Большакова С.П., Бондаренко Н.В., Брусов Г.П., Бушков Ф.А., Бушкова Ю.В., Быкова В.И., Василевская Н.В., Васильева К.В., Васильева С.А., Васильева С.А., Ваханцева О.В., Веракса Н.Е., Виноградова М.Г., Волокитина И.Л., Гнедовская Е.В., Гольцова М.А., Гонзалез-Сангвино К., Гордеева Т.О., Гречко А.В., Григорьева В.Н., Грищенко К.Р., Гусев А.Н., Денисова Е.Г., Добрынина Л.А., Емелин В.А., Ениколопов С.Н., Ениколопова Е.В., Ермаков П.Н., Жигужевский Р.А., Журавлев А.Л., Загорец Т.Л., Зайцев А.Б., Захаров В.О., Зимин А.А., Зиренко М.С., Зуева Ю.В., Иванова Г.Е., Капица М.С., Картушина Н.А., Кисельников А.А., Клипинина Н.В., Клочева И.Л., Князенко П.А., Кондратюк Н.Г., Корнилова Т.В., Кремлёв А.Е., Кулакова А.А., Купрейчик В.Л., Курмышев М.В., Курочкина Н.С., Лагода Д.Ю., Латышева О.Ю., Ледин Е.В., Лейдерман И.Н., Леонова А.Б., Лубнин А.Ю., Лурия А.Р., Макарова М.А., Максакова О.А., Малых С.Б., Маркашова Е.И., Мартынов М.Ю., Матюшин В.В., Мельникова Е.В., Микеладзе Л.И., Михайлова А.А., Мишина И.Е., Можейко Е.Ю., Мороз А.А., Московичюте Л.И., Муньоз М., Мячев А.А., Назарова М.А., Никитина А.В., Николаева В.В., Норвилс С.Н., Палатов С.Ю., Панюшева Т.Д., Петриков С.С., Петрова М.В., Печникова Л.С., Пинчук Е.А., Погонченкова И.В., Полищук Р.В., Помешкина С.А., Пряников И.В., Расева Н.В., Розанов В.В., Рудник Е.Н., Рудов В.А., Рупчев Г.Е., Савельева О.А., Савин И.А., Садовничий В.А., Салагай О.О., Салихьянова Н.Р., Семенова Ж.Б., Силина Е.В., Синкин М.В., Ситникова М.А., Скворцов А.А., Солодов А.А., Соломина А.В., Стаховская Л.В., Сычев О.А., Теперик Р.Ф., Тихомандрицкая О.А., Токарева Д.В., Троицкая Н.Б., Уразов С.П., Фролов А.А., Фролов А.А., Хасанова Д.Р., Хасаншин В.Т., Хомская Е.Д., Царенко С.В., Цыганок А.А., Черникова Д.Д., Чжоу А., Чуприна С.Е., Шестопалов Е.Ю., Шихкеримов Р.К., Шмонин А.А., Щербаков Н.А., Щикота А.М., Щёголев А.В., Энгаус Р.Е.