Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1990 к.б.н. Разработка скрининга маркеров-ферментов для формирования групп повышенного риска злокачественных новообразований полости рта

Результаты деятельности

Соавторы: Селютина О.Н., Ноздричева А.С., Лысенко И.Б., Целищева И.В., Захарченко В.Р., Кит О.И., Абакумова С.В., Гуськова Е.А., Франциянц Е.М., Голомеева Н.В., Белгова С.В., Донская А.К., АВАНЕСОВА К.А., Зыкова Т.А., Владимирова Л.Ю., Лисунова З.П., Торпуджян И.С., Шевякова Е.А., Николаева Н.В., Гусарева М.А., Златник Е.Ю., Камаева И.А., Зехцер И.И., Кательницкая О.В., Новикова И.А., Pushkareva T.F., Белова С.В., Моисеенко Т.И., Рядинская Л.А., Сидоренко Ю.С., NERODO G.A., Великородная Л.А., Гуськова Е.В., КАПУЗА Е.А., Саманева Н.Ю., Тихановская Н.М., Дмитриева В.В., Непомнящая Е.М., Попова И.Л., Konovalchik M.A., Абрамова Н.А., Бандовкина В.А., Горошинская И.А., Меньшенина А.П., Мягкова Т.Ю., Сычева Е.А., Шевченко А.Н., Пушкарева Т.Ф., Розенко Д.А., Розенко Л.Я., Снежко А.В., Сорокин А.А., Сторожакова А.Э., Torpudzhyan I., Багринцева М.И., Ващенко Л.Н., Вереникина Е.В., Капуза Е.А., Комарова Е.Ф., Левченко Н.Е., Льянова А.А., Пустовая И.В., Хомутенко И.А., Черникова Н.В., Дженкова Е.А., Енгибарян М.А., Закаменная В.В., Козель Ю.Ю., Погорелова Ю.А., Порываев Ю.А., Скопинцев А.М., Ульянова Ю.В., Шихлярова А.И., Альникин А.Б., Газиев У.М., Жукова Г.В., Кательницкий И.И., Козюк О.В., Никитина В.П., Пушкарева Т.Ф., Торпуджан И.С., Филатова Е.В., Шемонаева Т.А., Vovkochina M., Алёшкина А.В., БАРАНЕНКОВА М.А., Закора Г.И., Ишонина О.Г., Протасова Т.П., Росторгуев Э.Е., Солдаткина Н.В., Сурикова Е.И., Тарнопольская О.В., Чертова Н.А., Черярина Н.Д., Шлык О.С., Vereskunova M.I., Yakubova D., Беспалова А.И., Волкова В.Л., Гайсултанова Я.С., Донская А.В., Калабанова Е.А., Каплиева И.В., Куштова Л.Б., Любимова Н.В., Морозова А.А., Новоселова К.А., Орловская Л.А., Светицкий П.В., Старжецкая М.В., Удаленкова И.А., Ушакова Н.Д., Фоменко Ю.А., Шатова Ю.С., Шатохина О.Н., Kapuza E.A., Kapuza E.A., Maslov A.A., Nerode A., Rudenko M.Y., Uskova E.A., Балицкий Г.В., Бассалык Л.С., Бордюшков Ю.Н., Васильева Е.О., Величко А.В., Верескунова М.И., Вошедский В.И., Димитриади С.Н., Донская А.К., Дурицкий М.Н., Жукова Г.А., Захарченко В.О., Зинькович М.С., Зинькович С.А., КАПУЗА Е.А., Кожушко М.А., Крутящая И.Б., Лазутин Ю.Н., Максимов А.Ю., Мащенко Н.М., Николаева Н.В., Ноздрачева Т.М., Петров Д.С., Пустовалова А.В., Ровда Т.А., Розенко Л.Я., Розенко Л.Я., САМАНЕВА Н.А., Стетюха Н.В., Тишина А.В., Торпуджян И.С., Трепитаки Л.К., Хамдамов В.А., Чилингорянц С.Г., Шалашная Е.В., Шапошников А.В., Ядгарова Н.С., Якубова Д.Ю., габричидзе п.н., Atmachidi D.P., Atmachidi D.P., Barashev A.A., Barteneva T.А., Chubaryan A.V., Djenkova L.А., Donskaya A.K., Gabrichidze P.N., Garkavi L.H., Ivashhenco A.V., Katelnitskiy I.I., Katelnitsky I.I., Kushtova L.B., Kuznetsov S.A., Legostaev V.M., Mogushkova K.A., Novoselova K.A., Pavlyatenko I.V., Pavlyatenko I.V., Porksheyan D.H., Przhedetskiy Y.А., Shirnina E.А., Svetitskyi A., Svetitskyi P., Torpoudjian I.S., Torpujyan I.S., Vashchenko L.N., Voshedsky V.I., Zernov V.A., Zernov V.А., Абакумова С.С., Абоян И.А., Агаркова А.С., Айрапетов К.Т., Анапалян В.Х., Арапова Ю.Ю., Аушева Т.В., Бараненкова М.А., Барашев А.А., Баринцева М.Н., Баужадзе М.В., Бурцев Д.В., ВЕЛИЧКО А.В., ВЕРЕСКУНОВА М.И., ВЕРЕСКУНОВА М.И., Верховцева А.И., Вовкочина М.А., Водолажский Д.И., Войткевич Е.А., Волкова В.А., Геворкян Ю.А., Дашкова И.Р., Джабаров Ф.Р., Задерин В.П., Зудерман Н.Е., Ильинский В.Ю., Ильченко М.Г., КАБАНОВ С.Н., Кавицкий С.Э., Капуза Е.А., Карнаухова Е.А., Качесова П.С., Кирсанова Л.Д., Колесников Е.Н., Колычева Е.В., Крохмаль Ю.В., Кузнецова Н.С., Кучерова Т.И., ЛЫСЕНКО И.В., Лизунова, Лисунова З.П., Максимова Н.А., Маркова Н.В., Мяскова Т.Е., Немашкалова Л.А., Неродо Г.А., Нескубина И.В., Новоселова А.В., Новоселова К.А., Останко В.С., Пакус С.М., Полуэктов Ю.М., Пржедецкий Ю.В., Пушкарева С.О., Родионова О.Г., СЫЧЕВА Е.А., Сагакянц А.Б., Сакун П.Г., Саркисьянц К.С., Скопинцев А.М., Солнцева А.А., Теплякова М., Толмах Р.Е., Толмачева Е.А., Фоломеева Т.В., Харагезов Д.А., Черкес М.А., Черногоров П.В., Шарапова Я.А., Швырев Д.А., Шейко Е.А., протасова т.п.