Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1990 д.м.н. Патогенетические механизмы развития различных форм рефрактерной сердечной недостаточности и их лечение

Результаты деятельности

Соавторы: Беленков Ю.Н., Агеев Ф.Т., Орлова Я.А., Беграмбекова Ю.Л., Скворцов А.А., Мареев Ю.В., Арутюнов Г.П., Бакланова Н.А., Камалов А.А., Галявич А.С., Даниелян М.О., Арболишвили Г.Н., Козиолова Н.А., Narusov O.Y., Кобалава Ж.Д., Середенина Е.М., Масенко В.П., Ovchinnikov A.G., Синицын В.Е., Nasonova S., Васюк Ю.А., Плисюк А.Г., Самоходская Л.М., Сычев А.В., Мацкеплишвили С.Т., Мершина Е.А., Гиляревский С.Р., Лопатин Ю.М., Чазова И.Е., Балахонова Т.В., Гиляревский С.Р., Глезер М.Г., ДРАПКИНА О.М., Лапина Ю.В., Маленкова В.Ю., Потапенко А.В., Саидова М.А., Гарганеева А.А., Коротеев А.В., Litonova G., McMurray J.J., Белявский Е.А., Коц Я.И., Лопатин Ю.М., Нестерова О.Ю., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Фомин И.В., Якушин С.С., Komajda M., McMurray J.J., Ponikowski P., Solomon S., Акопян Ж.А., Мухарлямов Н.М., Оганов Р.Г., Сергиенко В., Щербинина Е.В., Boytsov S.A., Califf R.M., Cleland J.G., Герасимова В.В., Дробижев М.Ю., Лазебник Л.Б., Малахов П.С., Наумов В.Г., Охоботов Д.А., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Павликова Е.П., Поляков Д.С., СКИБИЦКИЙ В.В., Самко А.Н., Стригунов А.А., Шляхто Е.В., Fadeeva I.P., Køber L., Swedberg K., TARLOVSKAYA E.I., Агапов М.А., Белоусов Ю.Б., Гендлин Г.Е., Дупляков Д.В., Зыков К.А., Краснова Т.Н., Лобова Н.М., Павлова З.Ш., Пахомов П.В., Трипотень М.И., Филатов Д.Н., Флоря В.Г., Фомин И.В., Челмакииа С.М., DUPLYAKOV D.V., Ertl G., Filippatos G., Follath F., Iavelov I., Maggioni A.P., Pfeffer M.A., Ruschitzka F., Shcherbinina E.V., Shlyakhto E.V., Skali H., Velazquez E.J., Zannad F., Zelenkofske S.L., Ардашев А.В., Асратян Д.А., Бадин Ю.В., Болотина М.Г., Буланова М.М., ГАРГАНЕЕВА А.А., Герасимова В.В., Григорьянц Р.А., Даниелян М.О., Калинкин А.Л., Кечеджиева Н.П., Лелякина Т.А., Моисеев В.С., Моисеев С.В., Ольбинская Л.И., Осмоловская Ю.Ф., Петрухина А.А., Рябыкина Г.В., СИТНИКОВА М.Ю., Татенкулова С.Н., Шапошник И.И., Шестакова М.В., карпов ю.а., Barbarash O.L., Barkoudah E., Bethel M.A., Califf R.M., Charbonnel B., Comin-Colet J., Diem P., Finn P.V., Haffner S.M., Levesque V., Maggioni A., Masson C., McDonagh T., Parkhomenko A.V., Pershina, Rogoza A.N., Rouleau J.L., Tavazzi L., Teerlink J.R., Uno H., Velazquez E.J., Агаев Ф.Н., Артемьева Е.В., Атауллаханова Д.М., Бажан С.С., Белоусов Д.Ю., Голухова Е.З., Дячук Л.И., Евдокимова Н.Х., Жданова Е.А., Казначеева Е.В., Капанадзе Л.Г., Кастанаян А.А., Кечеджиева С.Г., Конради А.О., Крол В.А., Кужелева Е.Б., Литвин А.Ю., Лютикова Л.Н., Маликова А.В., Мартынов А.И., Меркулов Е.В., Овчинников А.Г., Огнерубов Д.В., Роберт Б., Сайфутдинов Р.Ш., Самко А.Н., Сатлыкова Д.Ф., Скворцов А.Ю., Татенкулова С.Н., Терещенко С.Н., Ткачева О.Н., Чесникова А.И., Шурыгина А.С., Якунин С.А., Abraham W.T., Apetrei E., Berrios V.L., Bhm M., Boolell M., Buckley B.M., Castagno D., Chacra A.R., Chazov E., Coates A.J., Cooper M., Corbalan R., Dargie H.J., Davies M., Deev A.D., Diaz R., Dickstein K., Dunselman P., Díaz R., Erdmann E., Esposti E.D., Fendrikova A.V., Florea V.G., Fonseca C., Gurevich V.S., Haglund C., Holman R.R., Holzhauer B., Hradec J., Hua T.A., Kamensk G., Karpov R.E., Kjekshus J., Kober L., Korewicki J., Kotovskaya Y., Lechat P., Lopez-Sendon J.L., MAKOLKIN V., Massie B.M., Metra M., Mora C.I., Parhomenko A.V., Piepoli M.F., Podgarskaya N., Pouleur A.C., Reed S.D., Remme W.J., Sadowski Z., Seabra-Gomes R.J., Sharpsten L., Shustova T.S., Sychov A., Tendera M., Tikhaze A.K., Van_Veldhuisen D.J., Vinereanu D., Voors A.A., Waagstein F., Wedel H., White H.D., Wikstrand J., Yakunin S.N., van_Gilst W.H., Акаемова О.Н., Аникина Д.В., Арзамасцева Н.Е., Артемьева Е.Г., Асратян Д.А., Атьков О.Ю., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадулина Е.С., Борисов Е.Н., Бощенко А.А., ВЕРБИЛО С.Л., Васин С.В., Виноградова Н.Г., Выгодин В.А., Галицин П.В., Глечан А.М., Готье С.В., Джахангиров Т.Ш., Джиоева О.Н., Дощицин В.Л., Железнов Л.М., Жубрина Е.С., Зоря Р.С., Зыков К.А., Ивонин В.А., КОТОВСКАЯ Ю.В., Кечеджиева С.Г., Кикта С.В., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., МИТЬКОВА М.Д., Макарова В.Г., Мартынов А.И., Насонов Е.Л., Насонова Т.И., Небиеридзе Д.В., Недошивин А.О., Носков А.В., Патрушева И.Ф., Певзнер Д.В., Писарюк А.С., Поляков Д.С., Ребров А.П., Ройтберг Г.Е., Русланова К.Р., С А., Сазонова Л.Н., Семина Е.В., Силонов В.М., Снежицкий В.А., Стукалова О.В., Татарский Б.А., Терещенко А.С., Третьяков А.А., Фукс А.А., Хадзегова А.Б., Хеймец Г.И., Худорожкова Е.Д., Цурская Д.Д., Чечёткин А.О., Шальнова С.А., Шатохина Е.А., Шитов В.Н., Щекочихин Д.Ю., Abdul-Rahim A.H., Achilov A.A., Adam K., Ageno W., Agewall S., Agnelli G., Akhmetov V.A., Altenberger J., American Heart Journal Y.N., Anatoliy M., Angermair S., Anker S.D., Anzalone D., Anzalone D., Arias-Mendoza A., Arias‐Mendoza A., Arino O., Armstrong P.W., Artemyeva E.G., Artner-Dworzak E., Arutyunov A.G., Ashrafyan L.A., Asteggiano R., Atochina E.N., Babin Y.V., Balakhonova T.V., Bauersachs R., Bauherr S., Becattini C., Ben-Gal T., Berkovitch O.A., Berwanger O., Biering-Sørensen T., Biering‐Sørensen T., Bloomfield D.M., Bonderman D., Borovikov N., Bounameaux H., Budzinski L., Bueno H., Buse J.B., Buse J.B., Böhm M., C-C C., C-C C., Califf R.M., Calvert M.J., Cappato R., Chang H., Chestikova A.U., Chiang Y., Chiswell K., Circulation McMurray J.J., Circulation Y.N., Clark A.L., Cohen-Sola A., Costin-Aguillar l., Cotter G., Crespo-Leiro M.G., Dahlström U., Dahlström U., Danchin N., Davison B.A., De_Marco T., Deedwania P., Dieffenbach P.B., Dietz R., Dobrić M., Docherty K.F., Douglas W.W., Drexler H., Eastaugh J., Echeverria Correa L.E., Efremushkina A.A., Eichhorn E., Elkayam U., F-T C., F-T C., Fagard R., Fait A., Fan C., Felder G., Ferrari R., Ferrari R., Ferreira-Gomes M., Fiuzat M., Florya V., Florya V., Ford I., Fox K., Francis G.S., Fredrik Ö., Freemantle N., Frischbutter S., Fuchs D., Galeev È.M., Galiè N., Gallanagh S., Galyavich A., Gavazzi A., Geersing G., Gerber M., Gibbs J.S., Givertz M., Goncalvesova E., Goncalvesova E., Goode K.M., Grandi P., Gratsiansky N.A., Greenlaw N., Grinfeld L., Gullestad L., Gunther S., Habenicht K., Hall M.N., Hasdai D., Hemberger J., Hjalmarson K., Hjalmarson Å., Hobbs R., Horton E.S., Howlett J., Huisman M.V., Hörner T., Iaina A., Iaina A., Ilyina A.V., J M., Jan P., Jhund P.S., Jánosi A., Kaminnyi A.I., Kapanadze L.G., Kashtalap V.V., Kathrin E., Kavoliuniene A., Kazakhmedov E.R., Khan N.K., Kheimets G.I., Kilaru R., Kilickap M., Kirchhof P., Knuuti J., Konstantinides S.V., Kotkina T.I., Kuusi T., Kuzmichkina M.A., LANKIN V., LOZANO R., Lancellotti P., Lanfear D.E., Lanfear D.E., Lankeit M., Lebedev D., Leimberger J.D., Leimberger J.D., Lekakis J., Lelyavina Т.А., Lewsey J.D., Lindberg M., Linhart A., Linseman J., Liu P., Livzan M.A., Lokshin V., Long J., Lopatin J., Lopatin Y., Lotan C., Lund M., Lund M., Madeira H.C., Maggioni A.P., Malik S.K., Martin R., Maschio G., Maschio G., Mashreghi M., Masson C., Matthes H., Mayer E., Mebazaa A., Melchers F., Meneveau N., Mentz R.J., Momomura S., Momomura S., Murin J., Myers M., Nihoyannopoulos P., Nihoyannopoulos P., Nikitin Y.P., Ninnemann J., O'Connor C.M., O'Connor C.M., Oganov R.G., Opolski G., Ostendorf L., O’Toole E., PASSMAN R., Pan C., Parissis J., Pascual-Reguant A., Patel D., Perrone S.V., Pervez G., Pinar A.B., Poddubnaya I.V., Poole-Wilson P., Popovici M.I., Prostakova T.S., Pruszczyk P., RAVIELI A., RUDA M., Radbruch A., Radbruch H., Rafael G.T., Rigby A.S., Riley J., Roecker E., Rogoza A.N., Rudenko B.A., SLIWA K., Salasyuk A.S., Samsonov M.V., Santini M., Sauter O., Schaufelberger M., Schindler T.H., Schulman K.A., Seferović P.M., Shechrbinina E.V., Simonova G.I., Sirnes P.A., Skabitskii I.V., Spac J., Spiropoulos N.A., Spyropoulos A.C., Steg P.G., Stevens S.R., Stewart J., Sychev A.V., Sychov А., Tardif J., Tarnesby G., Tatenkulova S.N., Tchaikovsky M.E., Tillmann W., Tilz G.P., Tizian C., Tkacheva O., Tokarskaia E.A., Tomcsanyi J., Tomcsanyi J., Torbicki A., Townes L., Townes L., Treskatsch S., Valikulova F.Y., Van Veldhuisen D., Van_de W.F., Van_de_Werf F., Vandekerckhove C., Vanhaecke J., Vasin S.V., Veclich A.S., Velazquez E.J., Veldhuisen D., Volk H., Vonk N.A., WIDIMSKÝ J.7., Wachter H., Wenjie H., Werf F.V., White H.D., Wiens B., Wijns W., Wikström G., Wilson B., Winkler H., Witkowski M., Wojdyla D., Yurenev A., Zateyshchikov D.A., Zemlyanukhina A.A., Zimand M., Zompatori M., de_Silva R., van V.D.,  Sergienko I. ., Авдеев С.Н., Аверьянов А.В., Агафонова Ю.А., Агеева О.А., Агеева С.Ф., Акопян Ж.А., Аксенова А.В., Аксенова А.В., Алеева М.К., Алехин М.Н., Анисимов В.Н., Антипов А.В., Антонченко И.В., Аронов Д.М., Артемова Е.В., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Арутюнов А.Г., Асташкин Е.И., Аталян А.В., Атауллаханова Д.М., Атьков О.Ю., Афанасьева Е.В., Ачилов А.А., Бабичева А.О., Бабокин В.Е., Бабунашвили А.М., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Балтаева Р.У., Балыкова Л.А., Банщиков Г.Т., Банщиков Г.Т., Барбик-Жагар Б., Барсов Д.А., Батюшин М.М., Бацигов Х.А., Беленков В.Ю., Белопасова А.В., Белянко Н.Э., Бенберин В.В., Березуцкая А.Г., Береснева З.В., Бойцов С.А., Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Болдуева С.А., Бологова Т.А., Болотова М.Н., Болотова М.Н., Болотова Т.А., Босых Е.Г., Бритов А.Н., Бритов А.Н., Бубнова М.Г., Бугрий М.Е., Вагнер В.Д., Валеева Л.В., Валента Р., Василевский Р.П., Веретюк В.В., Веселова С.П., Вечерина Н.И., Викторова И.А., Виноградов О.И., Власова Н.Л., Волков Д.Е., Волкова Э.Г., Волкова Э.Г., Волчегорский И.А., Выгодин В.А., Вёрткин А.Л., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Галочкин С.А., Гаус О.В., Гиноян Г.А., Гинцбург А.Л., Глечан A.M., Голицын С.П., Голшмид М.В., Гомберг В.Г., Горбенко А.В., Горбунова Т.В., Горелов А.В., Горшков А.Ю., Григорьев А.И., Гринева Е.Н., Громыко А.А., Гудев П.А., Давыдова Н.А., Данелиян М.О., Деев А.Д., Дементьев Ю.Н., Демкин В.В., Дзахоев М.Э., Дзитиев В.К., Ди Ренцо Д.К., Добрынина Л.А., Довженко Т.В., Долотов В.К., Дорофеева Н.К., Дроздова Л.Ю., Дронова Т.И., Друк И.В., Дячук Л.И., Егоров Д., Егоров Д.С., Ежов М.В., Елизаров А.В., Елизарова Н.А., Емец Д.А., Ершов А.В., Ефремова Е.В., Жданов А.М., Жданов В.С., Железных Е.А., Желяков Е.Г., Забозлаев Ф.Г., Задионченко B.C., Задионченко В.С., Зайцев А.А., Залуцкий А.А., Зарецкая И.М., Заруба А.Ю., Землянухина А.А., Зимакова Е.И., Зыряно А.М., Зырянов С., Иваненко В.В., Иваников И.О., Иванов К.И., Иванченко В.С., Ильина А.В., Ильницкий А.Н., Иоселиани Д.Г., Ирани Р.М., Исаков В.А., КРАВЧУК Б.Б., Казахмедов Э.Р., Казей Д.В., Кайдарова Д., Калашникова М.Ф., Калев О.Ф., Каленикова Е.И., Калинина А.М., Камалов Д.М., Каневская С.С., Канорский С.Г., Капранов В.В., Капцов В.В., Каранадзе Н.А., Карапетян Л.В., Караулов А.В., Кароли Н.А., Карпачева О.В., Каршиева А.Р., Кательницкая Л.И., Кашталап В.В., Клементьева А.Г., Книгин А.В., Кобылянский А.Г., Ковальчук В.В., Кожевникова О.В., Кокурина Е.В., Колбасников С.В., Колчин А.А., Комолятова В.Н., Коновалова Г.Г., Коновалова Г.Г., Константинов Б.А., Константинова Е.В., Константинова Е.В., Кореннова О.Ю., Коршунов А.С., Костин С.И., Кочергина А.М., Круглов А.А., Кузнецов В.А., Кузнецов В.М., Кузнецова Т.В., Кузовлев А.Н., Кукушкин С.К., Кулагина Т.Ю., Кутихин А.Г., Кутишенко Н.П., Кухарчук В.В., Л Ф., Ланкин В.З., Лебедев О.И., Левчук Н.Н., Леонтьев В.К., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Лила А.М., Литонова Т.Н., Лобова Н.М., Логинова Д.Д., Лосева Е.А., Лутова Н.Б., МРОЧЕК А.Г., Ма Ч., Мазуров В.И., Макарова Н.А., Максимов Н.И., Максимова М.Ю., Малишевский М.В., Мамчур С.Е., Мартов А.Г., Мартыненко А.В., Марцевич С.Ю., Марцевич С.Ю., Марьяндышев А.О., Массар Ж., Матанцева О.В., Медведев О.С., Мельниченко Г.А., Мехряков С.А., Милягин В.А., Минеев К.В., Моисеев В.С., Мороз В.В., Морозова О.Л., Мусуралиева Д.И., Мухин Н.А., Намазова-Баранова Л.С., Наркевич А.Н., Нарусов О.Ю., Наумов Т.Д., Недогода С.В., Незнанов Н.Г., Неласов Н.Ю., Несук О.М., Нечаева Г.И., Нечепуренко А.А., Никифоров В.С., Никифоров В.Н., Никишова Е.И., Николаев Н.А., Новиков В.А., Новиков С.В., Норузбаев А.М., ОБРЕЗАН А.Г., ОБРЕЗАН А.Г., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчапски Б., Овсянников А.А., Олейников В.А., Омельяновский В.В., Орджоникидзе М.К., Остоич М., Остоич М., Остоич М., Остроумов Е.Н., Отрохова Е.В., Охлопков В.А., ПОДЖИКИНАС А., ПРОЩАЕВ К.И., Павликова Е.П., Павлинова Е.Б., Патрушева И.Ф., Пашлов А.В., Первез Г., Петелина И.С., Петров В.И., Петрова А.Г., Писклаков А.В., Писков И.С., Платонова Ю.В., Погодина А.В., Подземельников Е.В., Пожарская Н.И., Поздняков И.А., Поздняков Ю.М., Полушин Н.И., Поляков Д.С., Померанцев В.В., Попов С.В., Попов С.В., Попович М.И., Попович М.П., Привалова Е.В., Рагино Ю.И., Радзинский В.Е., Реброва Т.Ю., Ревуненков Г.В., Рогожкина Ю.А., Ройтман Е.В., Романов Ю.А., Ротарь О.П., Рубанова М.П., Руммо О.О., Румянцев С.А., Рунихина Н.К., Русанова М.С., Рыбакова М.К., Рычкова Л.В., СОЛОХИН Ю.А., СТАФЕРОВ А.В., СУРКОВ А.Н., Савченко В.Г., Саидова М.О., Сайганов С.А., Сайфутдинов Р.И., Сакаева Д.М., Салихов С., Салтыкова М.М., Салтыкова М.М., Самиев У.Б., Самко А.Н., Самко А.Н., Сангонова Д.Ф., Сандриков В.А., Северин В.В., Седых Е.В., Селимзянова Л.Р., Сеник В.А., Сергеев И.Л., Синицин В.Е., Синицын А.П., Ситникова М.А., Скарлато С.О., Скворцова В.И., Скирденко Ю.П., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Соболев А.В., Советкина Н.В., Соколов А.Н., Соколов Е.И., Соколов С.Ф., Сорокин Н.И., Сорокина Е.И., Сорокина М.П., Софронов А.Г., Сошка В., Спасский А.А., Спиропулос Н.А., Станойкович Т., Сторожаков Г.И., Стражеско И.Д., Стремоухов А.А., Суворов Ю.И., Судоша Л., Сумин А.Н., Суркова Е.В., Сусеков А.В., Сусликов А.В., Сутурина Л.В., ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э., Танашян М.М., Татенкулова С.Н., Татенщикова С.И., Тахчиди Х.П., Теленков В.М., Тивтикян А.С., Титов В.Н., Тищенко П.Д., Ткачев Г.А., Ткачев Г.А., Ткачев Л.Г., Токарева О.Г., Тотчиев Г.Ф., Тукиш О.В., Тулупов Р.В., Тумян Г.С., Тышова О., Тюрина А.Н., Удовиченко А.Е., Усов Г.М., Устинова Н.А., Фадеев В.В., Федорин М.М., Федоров Г., Федяева В.К., Флоря В.Г., Флоря В.Г., Флоря В.Г., Флоря В.Г., Флоря В.Г., Фомин В.В., Фофанова Т.В., Фролова Е.в., Фроля В.Г., ХИРМАНОВ В.Н., ХУБУТИЯ М.Ш., Хавинсон В.Х., Хаитов М.Р., Халявин А.Б., Харитонова Е.В., Хлечян А., Ховрин В.В., Ходарева Е.Н., Хома Е.А., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Хрипун А.В., Цибекмахер В.Г., Чебаненко Е.В., Чесникова А.И., Чумачек Е.В., Шаллер К., Шапошник Г.Л., Шарашидзе М.Л., Шафер М.Ж., Шашкова Н.В., Шепель Н.Э., Шефер Э.О., Школьник Е.Л., Штейнборм И.Г., Шугушев К.К., Шурыгина А.С., Шустова Т.С., Шустова Т.С., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Эрлих Г.В., ЮЗВИНКЕВИЧ С.А., Ягода А.В., Яковлева М.В., Якушин С.С., Якушин С.С., Якушин С.С., Янушевич О.О., Яхьяев А.Т., Ящук Е.В., кох П.а., соавт Ш.Е.