Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2019 стажировка МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия)
  • 1996 д.м.н.

Результаты деятельности

Всего: 135 статей, 3 тезисов докладов, 16 книг, 1 патент, 1 стажировка.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 14, Scopus: 52

Просмотреть публикации »

Соавторы: Макарова С.Г., Дьяконова Е.Ю., ПАК Л.А., Бушуева Т.В., Звонкова Н.Г., Кузенкова Л.М., Скворцова В.А., Чумбадзе Т.Р., Ясаков Д.С., Боровик Т.Э., Домницкая Т.М., Лукоянова О.Л., Рославцева Е.А., Лазуренко С.Б., Смирнов И.Е., Гусева И.М., СУРКОВ А.Н., Акоева Д.Ю., Буцкая Т.В., Гусев А.А., Ларенышева Р.Д., Сухих Г.Т., Яцук Ж., Pakhomov A., Pushkov A., Savostyanov K., Бакаева З.В., ДВОРЯКОВСКИЙ И.В., Давыдова И.В., ЖЕРДЕВ К.В. Конова С.Р. Мурашкин Н.Н. Пинелис В.Г. Савостьянов К.В. Семикина Е.Л. Сурин А.М. Тимофеева А.Г. Kuzenkova L.M. Moshkina N.A. Zhurkova N. Венгер А.Л. Жданов А.В. Жукова Н.В. Казюкова Т.В. Комарова О.В. Ладыгина Е.В. Лизунова Н.В. Маврикиди Е.Ф. Модестов А.А. Петричук С.В. Потапов А.С. СНОВСКАЯ М.А. Свиридова Т.В. Семенова Н.Н. Терлецкая Я. Ткаченко Н.Е. Хроленко П.В. ЧЕЛПАЧЕНКО О.Б. Alexeeva A. Ambarchyan E. Basargina E.Y. Dorovskoy D.A. Ovsyannikov D. Pak L. Petrichuk S.V. Podkletnova T. Sladkov D. Surin A.M. Trufanov S. Vinyarskaya I.V. Zhang D. Агапов И.И. Алимова А.А. Алферова В.В. Бакрадзе Д.З. Басаргина Е.Н. Басаргина М.А. Бирюкова Е.Г. Браун О.Ю. Буслаева А.С. Вехова Н.В. Галиакберова А.А. Гандаева Л.А. Гребенникова Н.В. Гречко Г.К. Гурская А.С. Дашинимаев Э.Б. Ерешко О.А. Жарова О.П. Жесткова М.А. ИВАРДАВА М.И. Иванюшкин А.Я. Илларионов А.С. Исаков Д.А. Каабак М.М. Казакова К.А. Калюжная Т.А. Квасов А.В. Коденцова В.М. Комолов И.С. Крючко Д.С. Кулаков К.В. Курдуп М.К. Кучма В.Р. Ладодо О.Б. Маковкин Б.И. Макрушин Н.А. Мигали А.В. Мясоедов Н.Ф. Назаренко П.В. Орбу А.М. Орлова Я.О. Петряйкина Е.Е. Пушков А.А. РОМАНОВА Л.А. Разумовский А.Ю. Рисник Д.В. Ртищева М.С. Русанова А.В. Сатторова В.В. Симонова О.И. Степанова Т.Н. Сытьков В.В. Таточенко В.К. Тоневицкий А.Г. Федосеенко М.В. Филянская Е.Г. Челпаченко О.Е. Чибисова К.В. ШАХТАХТИНСКАЯ Ф.Ч. Шарипов Р.Р. Яцык Г.В. Agaronyan A.G. Aleksandrovich Alexeeva A.Y. Ananin P. Ananin P.V. Andrejeva L.A. Antonova E.V. Anushenko A. Asanov A.Y. Ashrafova U.S. Bakaeva Z.c. Balyasin M. Basargina M.A. Beilin A. Bondar V.A. Boyarkin D. Bräse S. Burenkov A.N. Burkova M.I. Chelpachenko O.B. Cheng Y. Chernyaev V.V. Chumbadze T.R. Daniels G. Davydova I.V. Demchenko A. Dmitrienko S.V. Dudich E. Dudich I. Efendiev M. Emelyashenkov E.E. Evtushenko N. FIRST J.F. Fazullin Feng Y. Frolov D.A. Glazyrin A.A. Globa O.V. Golubova M.A. Gordeeva I.G. Grebennikova N.V. H-E W. Illarionov A. Ionova N.A. J W. Karkashadze G.A. Kazakova K.A. Khar’kin A.V. Kirgizov I.V. Kondakova O.B. Krasilnikova I.A. Krasil’nikova I. Kuptsova D. Kurenkov A. Kuzenkova L.M. Lobzin Y.V. Mazanova N. Mazanova N.N. Mazurina E.M. Migali A.V. Molnar E.M. Muravyova L. Namazova-Baranova L. Ovsyannikov D. Pak L.A. Pozharischenskaya V.K. Prometnoy D.V. Pushkov A.A. Pushkov A.A. Radigina T. Ryaposova A.B. Savostyanov K.V. Savostyanov K.V. Sehnke P. Smirnov I.E. Sorokina E. Sukhozhenko A.V. Tepaev R.F. Tepaev R.F. Terletskaya R.N. Tonevitsky A.G. Tsygin A. Tsygin A.N. Uvakina E.V. Varichkina M.A. Vashakmadze N.D. Vashurina T.V. Vashurina T.V. Voznesenskaya T.S. Wang S. Yasakov D.S. Yasakov D.S. Yatsyk S.P. Zgodova A.E. Zherdev K.V. Zhurkova N.V. Zrobok O.A. Zubkov P.A. АМБАРЧЯН Э.Т. Абашидзе А.Х. Абидов М.Т. Агаронян Р.А. Алексеева А.Ю. Алексеева Е.И. Алябьева Н.М. Ананьин П.В. Андреева Л.А. Антонова Е.В. Апросимова С.И. Асанов А.Ю. Аутеншлюс А.И. Афонина М.С. Ахвердиева Ф.Э. Ахмедова Д.М. БОМБАРДИРОВА Е.П. БОРОВИК Т.Э. Бабенко Н.Н. Баканов М.И. Балаболкин И.И. Балаян А.Р. Баранов А.А. Барашнев Ю.И. Батышева Т.Т. Баштаненко Дрожжин А.Ф. Бекин А.С. Бекин А.С. Блидченко Ю.А. Богатырева А.О. Богданова И.М. Богдашин И.В. Бойцова Е.В. Ботвиньева В.В. Бржозовская Е.А. Брызгалина Е.В. Бугаев В.С. Булгакова В.А. Буркова М.И. Бутенко А.С. Варичкина М.А. Васильева Е.М. Васильева Т.Г. Вашакмадзе Н.Д. Вишнева Е.А. Вишнякова И.А. Власова Н.Л. Воеводин С.М. Волкова М.О. Вржесинская О.А. Выжлова Е.Н. Вьюнкова Ю.Н. Газовская Л.А. Галузинская А.Т. Герасимова А.М. Герасимова Д.Г. Головина И.В. Голубова Д.А. Голубова М.А. Голубченко А.В. Горбатова Е.А. Гордеева И.Г. Гордеева О.Б. Горелов А.А. Гражданцева А.А. Губанова С.Г. Гусева М.И. Данилова Е.И. Дементьева М.А. Деревнина Ю.В. Дешко Н.П. Долгих А.Г. Домбровский А.А. Домогатский С.П. Донин И.М. Егоренкова О.С. Елисеева Т.И. Емельяшенков Е.Е. Епишев Р.В. Ермакова Е.В. Заплатников А.Л. Захарова Зверев Н.Н. Згодова А.Е. Зеленкова И.С. Зимина Е.П. Зоркин С.Н. Зудилин А.Ю. Иванов Д.О. Илларионова М.С. Илларионова Т.Ю. Ионова Н.А. КУСТОВА О.В. КУСТОВА О.В. Калюжин О.В. Карева Е.Н. Кистенёва Л.Б. Клочков С.А. Клюхина Ю.Б. Кожевникова О.В. Колмыкова А.В. Колобова Е.А. Колотушкина И.С. Комарова О.В. Комах Ю.А. Конова О.М. Коновалов И.В. Коноплева А.О. Константинова Н.П. Копыльцова Е.А. Корнута А. Кочетова С.В. Красильникова И.А. Кузенковой Л.М. Кузнецова А.А. Кулаков В.И. Куличенко Т.В. Кустова О.В. Кутафина Е.К. Куцев С.И. Кучма Н.Ю. Лазарева А.В. Левина Ю.В. Лохматов М.М. Луговской Д.Е. Лупандина-Болотова Г.С. Люкова Т.К. МАЛАХОВ А.Б. Мазанкова Л.Н. Макавеева С.А. Макаренко Е.В. Малиновская В.В. Мальцев В.В. Малютина Л.В. Маргиева Т.В. Материкин А.Ю. Мачула А.И. Медкова А.Ю. Мигали А.И. Мирзаева А.Р. Миронов И.Н. Миронов Н.В. Михайлов И.А. Михеева О.В. Молнар Е.М. Мошетова Л.К. Мошкина Н.А. Найденко А.В. Нарышкина Е.В. Наумкина Н.Г. Неволин Ю.С. Нелюбов М.В. Никитин А.Г. Никитина М.И. Никитюк Д.Б. Николаева М.А. Новикова Ю.Н. ОПРЯТИН Л.А. Околышева Н.В. Оленева М.А. Олина А.А. Орлов А.В. Остроумова О.Д. Панченко Е.Л. Парфенов В.В. Петеркова В.А. Петрачкова М.С. Петрова С.И. Петрук Н.И. Петряйкина Е.Е. Пинаева-Слыш Е.Л. Пиотрович Р. Письменская М.Н. Помыткин И.А. Пономарев И.В. Пономаренко О.А. Потемкина Е.Е. Потехин О.Е. Пучков А.А. Пшениснов К.В. Пырьева Е.А. Раппопорт Н.Н. Ревуненков Г.В. Ртищев А.А. Ружицкая Е.А. Рулева Н.Ю. Рыбалко А.Е. Рымарева О.Н. Сагоян Г.Б. Садеки Н.М. Сайфуллин М.А. Самсонович И.Р. Сахарова А.Е. Селимзянова Л.Р. Семенкова Л.Н. Семенов А.В. Сенякович В.М. Скобеев Д.А. Смирнова Г.И. Соколова С.Б. Солх М. Сосюра В.Х. Степура О.В. Столяренко Е.А. Строганов А.Б. Сулавко М.А. Суменко В.В. Сухих Г.Т. ТУМАНОВА Е.Л. Тимофеева А.А. Тоневицкий А.Г. Топилин О.Г. Туров Ф.О. Тушиньский Г. Тюменцева Е.С. Ульяновская И.В. Усачева Е.А. Усков А.Н. Файззулин Л.З. Федосеенко М.В. Филипов И.К. Фисенко В.П. Фролов Д.А. Халдеев С.С. Халдеева М.Д. Ханыков А.И. Харитонова Н.А. Хохлов А.П. Хромых Л.М. Цыгин А.Н. Челпаченко О.Б. Черников В.В. Чернуха Г.Е. Черняев А.Л. Чешик С.Г. Чистова Л.В. Ш А.П. Шакина Л.Д. Шакиров К.Г. Шеляпина В.В. Шкалев М.В. Шмырев В.И. Щукина А.А. Яблонская М.И. Ярославцева Е.А. Яцык С.П. д м.н.