Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2003 к.б.н. Анализ генетического контроля и моделирование развития соцветия у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh

Результаты деятельности

Соавторы: Логачёва М.Д., Клепикова А.В., Кондрашов А.С., Щелкунов М.И., Kasianov A., Базыкин Г.А., Герасимов Е.С., Ежова Т.А., Неретина Т.В., Штратникова В.Ю., Алёшин В.В., Вахрушева О.А., Лазаревич Н.Л., Михайлов К.В., Нуралиев М.С., Панчин Ю.В., Самигуллин Т.Х., Чуб В.В., GALIMOV Y.R., Vinogradov D., Мнацаканова Е.А., Разин С.В., Ульянов С.В., Шестаков С.В., Nabieva E.R., Sutormin R., Алексеев Д.В., Вальехо-Роман К.М., Демиденко Н.В., Елисеева И.А. Кривцова О.М. Леушкин Е.В. Мюге Н.С. Науменко С.А. Никитин М.А. Николаева О.В. Омельченко Д.О. Fesenko A.N. Khrustaleva A.M. Markevich G.N. Patyutko Y.I. Selosse M.A. Антонов А.С. Васецкий Е.С. Гельфанд М.С. Глаголева Е.С. Горюнов Д.В. Гущанская Е.С. Дмитриев С.Е. Жарикова А.А. Женавчук О.Ф. Карбышева Е.А. Кудашкин Н.Е. Макаренко М.С. Макарова А.С. Мещерякова П.В. Миронов А.А. Михеева Л.Е. Мунтян М.С. Носов М.В. Поташникова Д.М. Ремизова М.В. Сеплярский В.Б. Скрябин К.Г. Соколов Д.Д. Федотова А.В. Чесноков М.С. Шавочкина Д.А. Шеваль Е.В. Шубина Е.А. Шульга О.А. Archibald J. Arkhipova I.R. Baranova M.A. Besedina E.G. Cornette R. Demin A.V. Dhingra A. Etingova A.E. Evgen’ev M.B. Fesenko I.N. Gavrilov A. Gelfand M. Gusev O.V. Herrera-Ibata D. Hiroyuki K. James T.Y. Jennifer W. Kanapin A.A. Karpov S.A. Khrameeva E. Kikawada T. Kirov I.V. Kondrashov F.A. Kotelnikova E.A. Kremenetskaya O.S. Kulakovskiy I.V. Lando A.S. Lee P.A. Letcher P.M. Lukes J. Makeev V. Manabu F. Marthaler D. Mazin P. Mitsuyasu H. Miyata Y. Nepoklonov E. Nori S. Novakovsky G.E. Onodera N. Paleeva A.G. Potapenko E.V. Pozdnyakov I. Pyatnitskiy M.A. Richard C. Rie H. Rodriguez F. Rudall P.J. Ryo K. Sachiko S. Safonova Y.Y. Shagimardanova E.I. Sherbakov D.Y. Shingo K. Shnayder E.D. Shuji S. Sogame Y. Takashi M. Takashi O. Takeshi K. Tanifuji G. Tomoaki N. Trilisenko L.V. Veronika G. Volf P. Votypka J. Yoshitaka S. Young N. Yuichi K. Yushenova I. Акопов С.Б. Андреев Д.Е. Анисимова А. Арифулин Е.А. Артемов А.В. Артемов А.В. Безменова А.В. Богданов В.П. Богомазова А.Н. Валяева А.А. Воробьев И.А. Высоких М.Ю. Гаврилов А.А. Галицына А.А. Гараева А.А. Голышев С.А. Дудов С.В. Евстафьева А.Г. Егоров А.А. Ежова М.А. Ефейкин Б.Д. Ефимов С.В. Залевский А.О. Занегина О.Н. Зверков О.А. Звягина Е.А. Исаев С.В. Качалова А.И. Кедрова О.С. Кнорре Д.А. Ковалева И.Е. Ковина А.П. Козлов В.Н. Кос П.И. Котельникова Е.А. Кудрявцев В.Б. Кудрявцева О.А. Кулаковский И.В. Кустова И.Ф. Локк И.Э. Любецкий В.А. Макеева Д.С. Максименко О.Г. Мороз Л.Л. Москаленко В.Н. Мусинова Я.Р. Нестеренко М.А. Николаев Л.Г. Новикова Л.А. Огаркова О.А. Озерова С.Г. Панчин А.Ю. Петров Н.Б. Прудковский П.А. Птицына Е.В. Русин Л.Ю. Рязанский С.С. Саидова А.А. Сафина К.Р. Свердлов Е.Д. Синицын П.Г. Снигирева Г.П. Солдатова О.П. Спиридонов С.Э. Степанова В.В. Теренин И.М. Тереханова Н.В. Тихомирова М.А. Хесина П.А. Хуторненко А.А. Чертович А.В. Чумаков П.М. Шатский И.Н. Шмакова А.А. Ямпольский Л.Ю. Яровая О.В.