Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1999 д.м.н. Ультразвуковая компьютерная томография в диагностике абдоминальных опухолей у детей

Результаты деятельности

Соавторы: Данзанова Т.Ю., Лепэдату П.И., Гудилина Е.А., Аллахвердиева Г.Ф., Шолохов В.Н., Бердников С.Н., Долгушин Б.И., Калядина В.А., Костякова Л.А., Саприна О.А., Болохов И.И., Вишленкова Е.А., Керимов Р.А., Лукьянченко А.Б., Дронова Е.А., Зейналова А.Р., Makhotin M.S., Абдуллаев А.Г., Ганьшина И.П., Кудашкин Н.Е., Медведева Б.М., Синельникова О.А., Титова И.А., Komov D.V., Matyakin E.G., Борсуков А.В., Гончаров М.О., Долгушин М.Б., Лубенникова Е.В., Погребняков И.В., Седова Ю.С., Тареева А.М., Тюрин И.Е., Циклаури В.Т., Ширяев С.В., Яковлева Л.П., Bernikov S., Dubov А.Е., Абгарян М.Г., Алиев М.Д., Алиева Г.А., Амирасланов А.А., Ахвердиева Г.И., Бахарев А.О., Бочкарева О.В., Бусько Е.А., Виршке Э.Р., Гордеева О.Ф., Давыдов М.И., Жукова Л.Г., Калинин А.Е., Катрич А.Н., Ковалева Е.В., Коломин В.Г., Корженкова Г.П., Костикова Л.А., Косырев В.Ю., Крылов А.С., Лаптева М.Г., Лемешко З.А., МУДУНОВ А.М., Мамошин А.В., Митьков В.В., Михайлов А.И., Морозова Т.Г., Орлова Л.В., Павликов Р.Е., Понедельникова Н.В., Рахимжанова Р.И., Рыжков А.Д., Семенова А.А., Сенча А.Н., Стилиди И.С., Стручкова Т.Я., Сычева Л.Ю., Трофимова Е.Ю., Фазылова С.А., Филипчук А.Н., Филоненко Д.В., Фисенко Е.П., Францев Д.Ю., Черкасов В.А., Чистякова О.В., Щ А.Ю., Davydov M.I., Kомов Д.В., Mudunov A.M., Pavlovskaya A.I., Polotsky B., Азизян Р.И., Андреева Ю.Ю., Архири П.П., Баев А.Б., Баранник Е.А., Баранова М.П., Бельцевич Д.Г., Бокина Л.И., Бохян В.Ю., Бухаркина Д.Б., Васильева Ю.Н., Вашакмадзе Л.А., Ветшева Н.Н., Гажонова В.Е., Гарибян Л.В., Гонча Ф.А., Горбунова В.А., Гус А.И., Дан В.Н., Делекторская В.В., Дробот Н.Ц., Дробот Н.Д., Дынник О.Б., Евтушенко В.А., Емельянова Г.С., Епихина А.В., ЗАБОЛОТСКАЯ Н.В., Зубарева Е.А., Илясов В.С., Исамухамедова М.А., КОВАЛЕВА Е.В., Казакова О.П., Клименко А.А., Козаченко В.П., Козлов Н.А., Коледина К.Ф., Комов Д.В., Коссов Ф.А., Костромина Е.В., Кочергина Н.В., Кропотов М.А., Кувшинов Ю.П., Кузьминов А.Е., Кукушкин А.В., Лабецкий И.И., Ларионов В.Б., Любимова Н.В., Любина Г.И., Малихова О.А., Маркович А.А., Медведев А.В., Мистакопуло Н.Ф., Неред С.Н., Нечипай А.М., Нечипай Э.А., Оджарова А.А., Опекунова В.В., Орел Н.Ф., Панов В.О., Панов В.О., Парнас А.В., Патютко Ю.И., Пиличук И., Пищугина А.В., Пронин А.И., Пулатова И.З., Романова К.А., Рыжков А.В., Рыжов О.Д., Рябиков А.Н., Сай Е.В., Самоукина А.В., Седлова Ю.О., Синицын B.Е., Синицын В.Е., Синюков П.А., Смысленова М.В., Сниткин В.М., Солдатова Т.В., Триголосов А.В., Туманян А.О., Тюлин В.И., Тюлин П.В., Францев А.С., ХОМЯКОВ В.М., Хамзина Ф.Т., ЧЕРЕМИСОВ В.В., Чанахчян Ф.Н., Чанахчян Ф.Н., Чебан Н.Л., Чекалова М.Л., Чекин А.Л., Черкес Л.В., Ширяев С.В., Яковлев О.В.