Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2023 стажировка Научно-образовательный центр при НИЛЭП и РП Географического факультета МГУ им.Ломоносова (Россия)
  • 2023 стажировка Научно-образовательный центр при НИЛЭП и РП Географического факультета МГУ им.Ломоносова (Россия)
  • 2023 стажировка Научно-образовательный центр при НИЛЭП и РП Географического факультета МГУ им.Ломоносова (Россия)
  • 2021 стажировка Психологический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова (Россия)
  • 2004 к.г.н.

Результаты деятельности

Соавторы: Голосов В.Н., Гаранкина Е.В., Иванов М.М., Маркелов М.В., Беляев Ю.Р., Иванова Н.Н., Шамшурина Е.Н., Парамонова Т.А., Гуринов А.Л., Луговой Н.Н., Романенко Ф.А., Курбанов Р.Н., Шоркунов И.Г., Шеремецкая Е.Д., Еременко Е.А., Кузнецова Ю.С., Рудинская А.И., Янина Т.А., Кузьменкова Н.В., Панин А.В., Шишкина Ю.В., Болысов С.И., Комиссарова О.Л., Фузеина Ю.Н., Андреев П.В., Деркач А.А., Туляков Е.Д., Асеева Е.Н., Харченко С.В., Бондарев В.П. Верлова Т.А. Стрелецкая И.Д. Murray A.S. Матлахова Е.Ю. Русаков А.В. Семиколенных Д.В. Таратунина Н.А. Эврар О. Бредихин А.В. Сёмочкина А.Е. Бондарь А.И. Зарецкая Н.Е. Ильясов А.К. Боголюбский В.А. Борисова О.К. Веревкина П.К. Гарова Е.С. Макеев А.О. Полетаева Ю.А. Свистунов М.И. Смирнова В.В. Турыкин Л.А. Фоминых П.И. Шатохина В.Е. Яковенко А.К. Баранов Д.В. Буркова А.А. Ван В.Г. Ворошилов Е.В. Геннадиев А.Н. Ковач Р.Г. Константинов Е.А. Лобков В.А. Рогов В.В. Сидорчук А.Ю. Солодовников Д.А. Халяпин А.А. Чалов С.Р. Чернянский С.С. Яровая С.К. Ekaterina M. Khoshravan H. Koeltringer C. Stevens T. Алдошин И.А. Завадский А.С. Зорина Е.Ф. Ковалев С.Н. Лебедева М.П. Потапова В.И. Прохорова С.Д. Разумовский Р.О. Сурков В.В. Хмылова М.А. Bogen J.J. Bonte P. Buylaert J.P. Evrard O. Wakiyama Y. Wallbrink P.J. Авдонина А.М. Безухов Д.А. Белоусова А.В. Власов М.В. Жиндарев Л.А. Захаров А.Л. Каревская И.А. Карпухина Н.В. Котенков А.В. Кузнецов М.А. Лисова А.Д. Мергелов Н.С. Никольская И.И. Столбова В.В. Цветкова Д.Ю. Lefevre I. Ottesen R.T. Pronina E.S. Абдуллаева И.В. Аверина Е.П. Агапкина Г.И. Алексеева А.И. Алексеева В.А. Антонова В.В. Баженова Е.С. Барабанова А.Е. Батаев Ю.В. Белых М.Н. Битюков П.П. Бонтэ Ф. Валеев Л.Г. Веретенникова М.В. Вержбицкий К.Д. Годяева М.М. Григорьянц А.Д. Гриневич П.А. Денисова А.П. Десинов В.Л. Добрыднева Л.В. Доманская П.А. Дорошенков М.М. Жиба Р.Ю. Журавлев П.Д. Загрядских А.Р. Захарова Э.Д. Иванов М. Иоч М.Э. Исаков М.А. Кажукало Г.А. Кезина Е.М. Кирьянова О.М. Кирякова М.В. Кочубей К. Курепин И.В. Лобачева Д.М. Лукашенко Д.Р. Мартиросян М.О. Мачаева Е.Н. Минеев В.Е. Мишуринский Д.В. Мысливец В.И. Мюррей Э.С. Онда Ю. Оттесен Р.Т. Першин Н.Ю. Пискова А.Д. Посаженникова В.С. Разин С.А. Рахимова У.Р. Свирский Г.А. Сердюк Е.А. Сметанкина И.С. Смирнова А.П. Смирнова С.В. Степанов А.А. Суворов Н.В. Тайманов А.С. Терский П.Н. Тимошенко П.А. Тихонова Т.И. Торопова В.С. Третниченко А.С. Туляков Е.Д. Тюнин Н.А. Фатеева М.А. Феоктистов А.М. Фролова Н.Л. Чернов А.В. Чупраков Н.Р. Шереметьев И.А. Широколобова Е.В. Шишкин В.С. Юров Ф.Д. Alisa A. Alyabieva A. Arheimer B. Belyaev J. Beven K. Blöschl G. Boegh E. Buylaert J. Characklis G. Cudennec C. Di_Baldassarre G. Elena A.G. Gavruchenkova A. Goro M. Grimaldi S. Gupta H.V. Harman C. Hipsey M. Huang T.H. Huber P.A. Karthe D. Konoplev A. Koutsoyiannis D. Lebedeva M. McMillan H. Michiharu S. Montanari A. Olson K.R. Otcherednoy A.K. Ottle C. Pang Z. Pluntke T. Post D.A. Rogger M. Roth G.A. Ryazantsev P. SUSLOV K.A. Savenije H.H. Schaefli B. Schumann A. Schymanski S.J. Seirou S. Sivapalan M. Srinivasan V. Taikan O. Takase T. Tomoharu H. Van V G. Viglione A. Wagner D. Wen L. Young G. Yu B. Yuichi O. and A.M. and E.T. Абросимов К.Н. Агафонова С.А. Антонов С.И. Бабич Д.Б. Бадюкова Е.Н. Баслеров С.В. Белый Б.В. Бичурин Р.Р. Богданова О.А. Боген Д. Бричева С.С. Бутузова Е.А. Вакияма Ё. Веретенникова М.В. Веселов Д.С. Вильперт А.С. Головнина Е.А. Гольева А.А. Горячкин С.В. Григорьев И.И. Дворенкова О.П. Долгих А.В. Другов М.Д. Ерохин С.А. Ефимов В.А. Ефимова Л.Е. Жукова О.М. Забавина А.Б. Зазовская Э.П. Зарайский А.Г. Зарайский Н.П. Иванов В.В. Иванова н.И. Каргаполова И.Н. Кичигин А.Н. Кобыльченко (Куксина) Л.В. Конопляникова Г.В. Коноплёв А.В. Константинов П.И. Константинова Н.Г. Коротаев В.Н. Коспанов А.А. Красникова А.М. Краснов С.Ф. Кумани М.В. Куст П.Г. Лабутина И.А. Леоненко Н.С. Лесовая С.Н. Лотош О.С. Малютина А.К. Мамихин С.В. Матвеев Я.В. Мацковский В.В. Милановский Е.Ю. Миняев И.И. Михайлова Н.М. Модин И.Н. Назарова Н.С. Нанба К. Никитина Л.Н. Олсон К.Р. Пальников А.А. Первушин Л.С. Петелько А.И. Петров Д.Г. Повалишникова Е.С. Резников П.Н. Римский-Корсаков Н.А. Рогов В.В. Рулева С.Н. Русаков А.А. Рысин И.И. Рюмин А.Г. Самусь А.В. Сафаров Х.Н. Свищёва Я.И. Свищёва Я.И. Семенихин А.И. Семеняк Н.С. Симонова Ю.В. Скобелев А.Д. Степанов А.А. Тарбеева А.М. Терская А.И. Ткач А.А. Ткач Н.Т. Томсон С. Трофимова С.С. Тука И.К. Турчинская С.М. Удалов Л.Е. Уоллбринк П.Д. Хабел М. Хомченко Д.С. Хошраван Х. Цекина М.В. Черноморец Л.С. Шевченко В.А. Шилова О.С. Школьный Д.И. Шмыков В.Г. Шун Л.С. Яковлева А.П.