Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1991 д.г.н. Геоморфологический анализ при поисках и промышленном освоении рудных месторождений

Результаты деятельности

Соавторы: Симонов Ю.Г., Смоктунович Т.Л., Романенко Ф.А., Борсук О.А., Мысливец В.И., Рычагов Г.И., Кружалин В.И., Бредихин А.В., Рубина Е.А., Болысов С.И., Черноморец С.С., Голубева Е.И., Зайцев Г.А., Каревская И.А., Сафьянов Г.А., Сейнова И.Б., Ананьев Г.С., Антонов С.И., Гаранкина Е.В., Докукин М.Д., Дубинин Е.П., Иксанова Е.А., Невяжский И.И., Никифоров Л.Г., Петраков Д.А., Постоленко Г.А., Савернюк Е.А., Сорокина Е.А., Cкрипко К.А., Акпамбетова К.М. Беляев Ю.Р. Воскресенский И.С. Грохольский А.Л. Дьяконов К.Н. Игнатов Е.И. Капица А.П. Кислов А.В. Ларьков С.А. Леонтьев О.К. Лихачева Э.А. Лысенко В.И. Прыгунова И.Л. Раковская Э.М. Симонова Т.Ю. Тимашев И.Е. Шеремецкая Е.Д. Marchenko G.N. Shcherbakova E.L. Акпамбекова К.М. Амирханов Х.А. Аристархова Л.Б. Бадюков Д.Д. Бодров С.С. Воробьева Т.А. Гуринов А.Л. Еременко Е.А. Ефимова Л.Е. Зенгина Т.Ю. Клёнов В.И. Кузнецов Д.Е. Литвин Л.Ф. Лукьянова С.А. Лютцау С.В. Мазнев С.В. Мазнева Е.А. Мячкова Н.А. Никитская К.Е. Панин А.В. Рогов В.В. Снытко В.А. Сохина Э.Н. Тальская Н.Н. Тельнова Н.О. Тишков А.А. Украинцева Н.Г. Филаретова А.Н. Хмелева Н.В. Чижова В.П. Шилова О.С. Шувалов В.Е. Абызова А.М. Авдонин В.В. Алексеев А.И. Алексеева С.Ф. Ананьев Г.С. Андонова А.С. Аникина Н.В. Афанасьев В.В. Бабин А.В. Бабурин В.Л. Барабошкина Т.А. Баранова М.С. Бардина Е.А. Бармин А.А. Басс О.В. Башенина Н.В. Бгатов А.П. Белая Н.И. Беляев Д.А. Берлянт А.М. Берёзкин М.Ю. Богданова М.Д. Богомолова Т.В. Божилина Е.А. Борзенко В.И. Борщенко Е.В. Брызгалина Е.С. Буланов С.А. Булатов В.Э. Валов М.В. Ващалова Т.В. Вдовина И.А. Викулина М.А. Волкова Н.И. Володарский Я.Е. Воробьевская Е.Л. Воскресенский С.С. Воскресенский С.С. Воякина Е.Ю. Гаврилюк А.Е. Геннадиев А.Н. Глазовский Н.Ф. Глухова Е.В. Голобев Н.В. Голодникова И.Ю. Голубева С.Г. Гордеева З.И. Горецкая А.Г. Горюнова М.В. Губанов М.Н. Данилов-Данильян В.И. Дегтярев К.С. Деркач А.А. Дикинис А.В. Дмитричева Л.Е. Долгов Е.И. Долгополова И.К. Доманская П.А. Евтеев О.А. Егорочкина В.В. Ербаева М.А. Жучкова В.К. Зайцев А.К. Залиханов А.М. Замолодчиков Д.Г. Зарецкая Н.Е. Зуев Ю.А. Зуева Н.В. Ильина И.С. Калиниченко А.В. Кашлева Л.В. Кащеев Р.А. Кириллов С.Н. Кириллова И.В. Киселева Н.М. Киселева С.В. Кичаева А.А. Козенко А.В. Комедчиков Н.Н. Комедчиков Н.Н. Комолова С.А. Конищев В.Н. Королева Е.Г. Коротаев В.Н. Котельникова Н.Е. Котов А.А. Котова Т.В. Кочеткова А.И. Кречетов П.П. Крючков В.Г. Ксанфомалити Л.В. Кудрявцев А.А. Кузьмина С.А. Курчатова А.Н. Кучкин В.А. Ларин Н.В. Лебедев С.А. Лебедева М.П. Лефлат О.Н. Логинова Л.В. Лычагин М.Ю. Максаковский Н.В. Максимов А.Н. Малышева Н.В. Марголина И.Л. Марченко Н.А. Масленникова В.В. Михайлов В.Н. Морозова Н.В. Мухин Г.Д. Мухин Ю.М. Мыслевец В.И. Наумкин В.В. Нефедова Л.В. Неходцев В.А. Нигматулин Р.И. Низовцев В.А. Новаковский Б.А. Нухимовская Ю.Д. Объедкова О.А. Пакина А.А. Пантелеев Л.С. Петрушенко В.Д. Плюшкавичуте Ю.А. Повалишникова Е.С. Подзорова К.Е. Полункина Н.Н. Поляков А.В. Попова Постников А.В. Постоленко Г.А. Примак Е.А. Прядилина А.В. Пугачева С.Г. Пузанова Т.А. Пупышева Н.А. Пучков П.И. Регентова Е.М. Репкина Т.Ю. Роговой В.М. Рябчикова В.И. Савельева Л.И. Савиных В.П. Самарин Е.Н. Самойлова Г.С. Сафронова И.Н. Свешников В.В. Свидерская М.И. Сеземан В.И. Сеземан В.Н. Семенова Л.Д. Симакова М.С. Синюгин О.А. Скрипкина В.Н. Смирнова А.В. Снакин В.В. Соловьев Д.А. Сорокина В.Н. Сохина З.Н. Сохина Э.Н. Спиридонов А.И. Спиридонов А.М. Стребков Д.С. Строганова М.Н. Судакова Е.А. Сывороткин В.Л. Талала Н.В. Тарбеева А.М. Тельнова И.Н. Терская А.И. Тихонов А.Н. Торопов П.А. Трубина М.А. Фаустова А.А. Федоров В.М. Фивенский Ю.И. Филаретова А.Н. Филиппов О.В. Фролова Н.Л. Фузеина Ю.Н. Харченко С.В. Хропов А.Г. Чалов Р.С. Чанышева М.Н. Чернова Н.И. Чеснокова И.В. Шарапов С.В. Шартова Н.В. Шварев С.В. Шевченко В.В. Шевченко Л.А. Шербакова Е.Л. Шилов Д.В. Шингарева К.Б. Шипилова Л.М. Шкирина А.И. Шныпарков А.Л. Щербакова Л.Н. Юрковская Т.К. Январева Л.Ф.