Образование

Результаты деятельности

Всего: 46 статей, 4 тезисов докладов, 4 книги, 1 доклад на конференции, 5 оцениваний диссертаций.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 35, Scopus: 8

Просмотреть публикации »

Соавторы: Жукова Л.А., Игнатов М.С., Афонина О.М., Игнатова Е.А., Чернядьева И.В., Дорошина Г.Я., Потемкин А.Д., Телеганова В.В., Федосов В.Э., Коткова В.М., Philippov A., Безгодов А.Г., Боровичев Е.А., Дулин М.В., Паленова М.М., Писаренко О.Ю., Dyachenko A.P., Himelbrant D.E., Nikolajev I.A., Tubanova D.Y., Акатова Т.В., Баишева Э.З., Мамонтов Ю.С., Филин В.Р., Koroteeva T.I., Kurchenko E.I., Reshetnikova N.M., Savchenko A.N., Sofronova E.V., Zheleznova G.V. Абрамова Л.И. Андреева Е.Н. Бойчук М.А. Викторов В.П. Дудов С.В. Зубкова Е.В. Иванов О.В. Ивченко Т.Г. Кожин М.Н. Константинова Н.А. Коротков В.Н. Кушневская Е.В. Лапшина Е.Д. Майоров С.Р. Максимов А.И. Максимова Т.А. Новожилов Ю.К. Нотов В.А. Степанчикова И.С. Тимонин А.К. Шорина Н.И. Шубинская Н.В. Щербаков А.В. Beldiman L.N. Blagovetshenskiy I.V. Chepinoga V.V. Chernova A.M. Dirksen V.G. Drovnina S.I. Dudareva N.V. Dugarova O.D. Enkhjargal E. FLATBERG K.I. Filippova N.V. Gabitova S.M. Garanina O. Ginzburg A.G. Grishutkin O.G. Grishutkina G.A. Iliushin V.A. Kazanovsky S.G. Kirtsideli I.Y. Koryagina E.S. Kuzmina E.Y. Kuz’mina E.Y. Kučera J. Lavrinenko O.V. Makryi T.V. Mežaka A. Mežaka А. Noskova E.Y. Popova N.N. Preobrazhenskaja E.S. Rudykina E.A. Terent’eva E.V. Tsegmed T. Tugi E.V. Ukrainskaya D.Y. Urbanavichene I.I. Urbanavichus G.P. X-L B. Zhdanov I.S. Абакарова А.С. Агеев Д.В. Аристархова Е.А. Байкова Е.В. Бакалин В.А. Белкина О.А. Берсанова А.Н. Благовещенская Е.Ю. Бочарников М.В. Бочкин В.Д. Бульонкова Т.М. Ведерникова О.П. Виноградова Ю.К. Власенко А.В. Гатцук Л.Е. Георгиева М.Л. Гетманец И.А. Глазунова К.П. Гмошинский В.И. Гогорев Р.М. Горюнов Ю.В. Дулепова Н.А. Золина Т.А. Золотов В.И. Иванова Е.И. Катаева О.А. Кинигопуло П.С. Кокошникова Ю.С. Колесникова М.А. Колтышева Д.Е. Конорева Л.А. Кривобоков Л.В. Кузнецова О.И. Кукуричкин Г.М. Кулыгина Н. Курбатова Л.Е. Курченко Е.И. Кучеров И.Б. Мошковский С.А. Мучник Е.Э. Ножинков А.Е. Носкова М.Г. Нюшко Т.И. Петухова Л.В. Попов С.Ю. Попова Н.Н. Савиных Н.П. Середа В.А. Сильнягина Г.В. Смирнова О.В. Соколов Д.Д. Спирина У.Н. Степанов С.Н. Стороженко Ю.В. Таран Г.С. Теплов К.Ю. Тетерин И.С. Турмухаметова Н.В. Чемерис Е.В. Чередниченко О.В. Черемушкина В.А. Шанцер И.А. Шафранова Л.М. Шевченко Н.Е. Шуйская Е.А. Югов А.Н. урбанавичене И.Н.