Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2005 к.б.н. Поведение семейных групп огаря (Tadorna ferruginea Pall.) в естественных и интродуцированных популяциях

Результаты деятельности

Соавторы: Соловьев М.Ю., Головнюк В.В., Авилова К.В., Ерёмкин Г.С., Сухова М.А., Анисимов В.Д., Барсова Л.И., Морковин А.А., Поярков Н.Д., Шамин М.С., Бондарева Н.А., Краснова Е.Д., Никонорова М.Е., Розенфельд С.Б., Тиунов Н.А., Шорников В.С., Бащинская С.В., Лаппо Е.Г., Липилина И.А., Лощагина Ю.А., Мелихова Е.В., Скачков С.А., Зубакин В.А., Конюхов Н.Б., Павлушкин А.В., Буйволов Ю.А., Виноградова Н.Г., Воронов Д.А., Диментова Е.А., Супранкова Н.А. Шамина К.Ю. Ivanovsky K. Гущина Л.Г. Дмитриев А.Е. Жадан А.Э. Зубакин В.А. Казанский Ф.В. Кулыгина Н. Мардашова М.В. Мокиевский В.О. Панфилова И.М. Тиунова М. Шведко М.А. Авдеев В.П. Асанов Г.С. Букреев С.А. Булай В.Г. Воробьева Е.С. Добрынин Д.В. Ильина Т.А. Калякин М.В. Киртаев Г.В. Леденев П.В. Литвин К.Е. Миклин Н.А. Мищенко В.Н. Мотовилов Т.Д. Савишкина Ю.С. Томкович П.С. Цетлин А.Б. Gatilov A.S. Антоновский Т.Р. Ашитко А. Белякова Г.А. Брохович Е.Н. Бушуев А.В. Валовая М.А. Варламов А.Е. Воронова А.Д. Гаврило М.В. Гатилов А.А. Гатилов А.С. Герасимов К.Б. Гончарова Г.И. Гороховский К.Ю. Горяшко Н.А. Грудинская В.А. Дровянникова Д. Дупляков А.В. Железная Е.Л. Ковалёв К.И. Колпащиков Л.А. Кондратьев А.В. Корзун Л.П. Кулагина Н.К. Куранова Г.А. Мищенко А.Л. Пахлеванова М.Б. Рогова Н.В. Рудовский В.С. Шапина О.С. Шиенок А.Н. ивашкин е.г. Belik A.A. Byvaltsev A.M. Danilov Y. Konyukhov N.B. Kuptsova A.D. Meydus A. Mooij J. Muraviev A.N. Rozenfeld S. Sedash G.A. Zou M. z e.a. Ёлкина А.С. Акулов Е.А. Андреева Е.И. Арчаков А.Ю. Афанасьев Р.В. Ахатов Е.А. Бабыкина М.С. Баландин С.А. Банникова А.А. Баранчиков Ю.Н. Блохин Ю.Ю. Богомолов М.А. Бондарь М.Г. Бондарь М.О. Быков Ю.А. Ванжелюв Д. Варагина С.А. Великанов Л.Л. Власенко С.А. Войнова И. Волков С.В. Воронов Д.А. Гаврилов А.А. Гаврилов И.А. Глазов П.М. Городилова С.Н. Горячкин С.В. Гришин В.И. Грязин И.В. Гуртовая Е.Н. Гуртовой Н.Н. Гусев А.В. Давыдов Д.В. Давыдов Д.В. Дворянникова Д. Дементьев М.Н. Дмитриенко В.Е. Добромыслов И.Е. Доронина Л.О. Дубынин В.А. Ежов А.В. Ефимов Е.В. Жиленко (Ефанова) Н.А. Жостков Р.А. Заделёнов В.А. Замятин Д.О. Зарубина М.А. Зиновкин Р.А. Зиновьев А.В. Злочевская Я.О. Игнатов А.И. Исаченко А.И. Кадетов Н.Г. Кадетова А.А. Каменский А.А. Карасева А.Ю. Квартальнов П.В. Ким А.И. Климов К.А. Коблик Е.А. Ковинька Т. Комаров П.А. Коныгин М. Коробова И.В. Кошевой Д.В. Кошкин А.Н. Куркина И.И. Ланге М.А. Лапин А.А. Линейцев С.Н. Лосев С.А. Любимова К.А. Ляпнева О.В. Малютин О.И. Матюхин А.В. Мельник О.О. Михневич Ю.И. Мурашко О.В. Недолужко А.В. Никерясова Е.Н. Николаев С.Н. Николайчук Д.И. Никулин В.А. Ноа Т.Э. Овсюченко А.Н. Осипов Д.В. Панов И.Н. Пархаев П.Ю. Пахлеванова П. Полежанкина П.Г. Полухин А.А. Полюдченков И.П. Потанский В.Г. Пыжьянов С.В. Романенко Ф.А. Романов А.А. Рубцов А.М. Савенко П.А. Самойлова М.В. Санникова К.К. Сапункова Н.Ю. Сарычева Н.Ю. Свечинский Ю.Б. Седаш Г.А. Сеник В.А. Сенотрусова М.М. Симаков К.В. Синицына О.И. Сметанин И.С. Смирнова С.Л. Соколова Н.А. Стопалова О.А. Суханова О.В. Сыроечковский Е.Е. Сыроечковский Е.Е. Сыроечковский Е.Е. Татаринова Е.О. Темеров В.Л. Тепкина А.В. Толстенков О.О. Тугушев Р.Р. Улахович О.С. Федорищев П.А. Федорищева Е.П. Федосеева О.В. Филин П. Фокин С.Ю. Харитонов В.М. Хасанова Л.Х. Хромов А.А. Чекулаева Е.Ю. Чурбанов Д.В. Чухров Н.С. Шехватова Н.А. Шишкина Е. Штарев Р.Ф. Юрьев А.И. Яблоков Н.П. ахлеванова У. соловьева д.с.