Образование

Результаты деятельности

Всего: 34 статьи, 1 книга, 2 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 86, Scopus: 144

Просмотреть публикации »

Соавторы: Атапин К.Е., Solovyeva Y., Kostenkov A., Фабрика С.Н., Fabrika S.N., Fabrika S., Опарин Д.В., Шолухова О.Н., Valeev A.F., Бизяев Д.В., Панова А., Samoilova A.G., Sholukhova O., Валеев А.Ф., Горанский В.П., Шульгина М.В., Aksaker N., Akyuz A., Avdan S., Filimonov I.N., Kegeles E., Khaitov M.R., Komogorova V.V., Logunov D.Y., Maleeva A.V., Maryukhnich E.V., Mitin A.N., Mohammad A., Moskvitin A.S., Navoikova A. Nedialkov P. Nikonova M.F. Safonova M. Serdyuk Y. Sharova N.I. Shpektor A.V. Tikhonov N. Ukrainskaya V.M. Walta S. Алсаллум А. Волчков П.Ю. Воробьева Д.А. Должикова И.В. Ефимов Г.А. Зорникова К.В. Иванова О.И. Камкина А.В. Кизилова А.К. Комиссаров А.А. Комова А.Ю. Копанцева В.В. Кофиади И.А. Кучерявых Т.П. Ломакин Я.А. Моисеев А.В. Молодцов И.А. Моругина А.С. Муругин В.В. Мусатова О.Е. Найговзина Н.Б. Овчинникова Л.А. Панарина А.В. Пащенков М.В. Пешков И.О. Пинегина Т.В. Поташникова Д.М. Рубцов Ю.П. Саидова А.А. Сакр Н. Саркисян А.В. Соловьева Ю. Творогова А.В. Труфанова А.В. Шевякова Л.В. Шитиков С.А. шакирова н.М. Allak S. Avdan H. Barsukova E.A. Barsukova E.A. Bordoloi O. Bordoloi O.P. Burenkov A.N. Burmistrova I.A. Chakraborty M. Dedov E.O. Gogoi R. Kashyap U. Malanushenko V. Maslennikova O. Medvedev A.N. Murthy J. Oralhan I.A. Ozdogan E.M. Rahna P.T. Romanova E.V. Sarkisyan A.N. Shemetov A. Spiridonova O.I. Sutaria F. Vasilieva E. Vlasyuk V.V. Беляев Д.В. Валаев А.А. Валеев А.Ф. Васильева Е.А. Васильева И.А. Вахрушева Д.В. Голубева Л.В. Грачев А.В. Жарова А.В. Казюлина А.А. Князев А.Ю. Красноборова С.Ю. Куликова И.Б. Лагуткин Д.А. Лазуткин Я. Медведев А.С. Митяева О.Н. Романова Е.В. Саркисян А.В. Спиридонова О. Спиридонова О.И. Холтыгин А.Ф. Шеметов А.М. Шеметова А.Ф.