Образование

Результаты деятельности

Всего: 19 статей, 1 диссертация.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 207, Scopus: 339

Просмотреть публикации »

Соавторы: Аваева С.М., Vasilieva E., Назарова Т.И., Поташникова Д.М., Logunov D.Y., Волчков П.Ю., Демидюк И.В., Должикова И.В., Ефимов Г.А., Костров С.В., Молодцов И.А., Найговзина Н.Б., Пешков И.О., Chen B., Filimonov I.N., Freeman M.L., Funderburg N.T., Harth K., Kashyap V.S., Kegeles E., Khaitov M.R., Kliver S., Komogorova V.V., Lebedeva A., Lederman M.M., Maleeva A.V., Maryukhnich E.V., Michaelson G.M., Mitin A.N., Mohammad A. Morris S.R. Navoikova A. Nikonova M.F. Panigrahi S. Samoilova A.G. Serdyuk Y. Sharova N.I. Shpektor A.V. Sieg S.F. Ukrainskaya V.M. Vinokurov A. Walta S. Wyrick J.M. Zidar D.A. Алсаллум А. Вергун А.А. Воробьева Д.А. Воробьева Н.Н. Демин С.Ю. Зорникова К.В. Иванова О.И. Камкина А.В. Кизилова А.К. Комова А.Ю. Копанцева В.В. Кофиади И.А. Кучерявых Т.П. Ломакин Я.А. Марголис Л.Б. Митяева О.Н. Моругина А.С. Муругин В.В. Мусатова О.Е. Овчинникова Л.А. Панарина А.В. Панова А. Пащенков М.В. Пинегина Т.В. Подгорная О.И. Рубцов Ю.П. Саидова А.А. Сакр Н. Склянкина В.А. Творогова А.В. Труфанова А.В. Шевякова Л.В. Шитиков С.А. Шубин А.В. шакирова н.М. Arakelyan M. Brukhin V.B. Cameron C.M. Cameron M.J. Dobrynin D. Fang M. Gianella S. Ichetovkina L.E. Korchagin V.I. Novosadova E. O’Brien S. Paiardini M. Romanova E.V. Ryakhovsky S.S. Ryskov A.P. Ryskov A.P. Shcheblyakov D. Shive C.L. Vener A.V. Villinger F.J. Younes S. Younes S. Бакулева Н.П. Васильева Е.А. Водовозова E.Л. Гаврилова Е.А. Гинцбург А.Л. Гирнык А.Е. Грачев А.В. Гривенников И.А. Даниелян Ф.Д. Дашинимаев Э.Б. Жернакова Д.В. Иллариошкин С.Н. Коломийцева Г.Я. Коновалова Е.В. Корчагин В.И. Кузнецов А.В. Курочкина Л.П. Лазуткин Я. Леонова О.Г. Лопачев А.В. Лопачева О.М. Лунина Н.А. Мартиросян И.А. Нилов Д.А. Рафиева Л.М. Романова Е.В. Рощина М.В. Семенова С.К. Урин А.Б. Шеметов А.М. Шеметова А.Ф. Шпанченко О.В. ивашкин е.г.