Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2000 д.м.н. Неэпителиальные и фиброэпителиальные опухоли молочных желез. Клиника, диагностика, лечение

Результаты деятельности

Соавторы: Рябчиков Д.А., Денчик Д.А., Letyagin V.P., Мамедов У.Р., Тупицын Н.Н., Заботина Т.Н., Ким Е.А., Кирсанов Е.А., Логинов В.И., Казубская Т.П., Халилов В.Р., Бурденный А.М., Чулкова С.В., Ермилова В.Д., КАРАБЕКОВА З.К., Овчинникова Л.К., Петровский А.В., Тулеуова А.А., Гладилина И.А., Грицевич М.И., Масляев А.В., Сельчук В.Ю., Polikarpov S.A., Батенева Е.И., Вашкетова О.И., Жуликов Я.А., Захарова Е.Н., Калядина В.А., Коваленко Е.И., Крохина О.В., Любченко Л.Н., Соболевский В.А., Титов В.С., CHANTURIA V.A., Komov D.V., Selchuk V.Y., Аббасова С.Г., Артамонова Е.В., Бардова Ф.И., Безнос О.В., Березов Т.Т., Борунова (Буркова) А.А., Вишневская Я.В., Герштейн Е.С., Дудина И.А., Кадагидзе З.Г., Кирсанов В.Ю., Кузнецов О.М., Кушлинский Н.Е., Лукина С.А., Портной С.М., Тюляндина А.С., Хайленко В.А., Шамилов Ф.А., Davidov M.I., Filippova E.A., Kamashev D.E., Ozherel’ev A.S., Sokolov N.G., Буров Д.А., Владимиров Ю.А., Дудина И.А., Кирсанов К.А., Козлов Н.А., Короткова Е.А., Мещеряков А.А., Мочалова А.С., Ошкина Е.В., Павлов А.В., Пронина И.В., Табаков Д.В., Тимофеев А.В., Ткаченко Г.А., Хорошилов М.В., Черткова А.И., Чхиквадзе Н.В., Шагина Н.Ю., Шоуа Э.К., . ., BEREZOV T., Bogush E., Bogush Е., Buzdin A., Chanturia N.V., Churov A.V., DELETED, Druzhilovskaya O.S., Filippova E., Grivtsova L.Y., Hakimova S.G., KARABECKOVA Z.K., Kazakov A.M., Kuznetsova O.V., LA, Mkrtchian V., Nazarenko A.V., ORINOVSKY M.B., Ognerubov N.A., Petrovsky A.V., Polikarpova E.E., Selcuk V.Y., Sokolovskiy V.V., Suntsova M., Tabakov D.V., Tabakov D.V., Vуsotskaya I.V., Zolotovskaia M., Абрамов И.С., Абу-Хайдар О.Б., Алиева С.Б., Алферов А.А., Артамонова Е.В., Бабкина И.В., Багрова С.Г., Баранова М.Н., Барышникова М.А., Батракова Е.В., Белова В.А., Бердников С.Н., Бердова Ф.К., Богуш Т.А., Бондаренко А.И., Борисова Т.Н., Брага Э.А., Брага Э.А., Буздин А.А., Буйденок Ю.В., Буров Д.А., Винокуров В.И., Ворошилов В.Г., Высоцкая И.В., Ганьшина И.П., Гатажеева Л.А., Глебовская В.В., Голубцова Н.В., Григорьев Т.А., Григорьева Т.С., Гусева В.С., Давыдов М.Е., Дворова Е.К., Дружинина Д.И., Евдокимова Е.В., Егорова А.В., Егорова А.В., Жорданиа К.И., Жукова Л.Г., Задеренко И.А., Зейналова А.Р., Иванов П.К., Иванов С.М., Кабаков В.Е., Казаков А.Д., Казаков А.И., Катунина Л.А., Кирсанов В.С., Киселевский М.В., Колбацкая О.П., Комова М.В., Короткова О.В., Короткова О.В., Косова Л.В., Кочергина И.В., Красноруцкий А.В., Кузнецова О.В., Кузьмин Д.В., Купрышина Н.А., Лубенникова Е.В., Луд А.Н., МАНИХАС А.Г., МУДУНОВ А.М., МУШТЕНКО С.В., Мазуренко Н.Н., Маливанова Т.Ф., Мехтиева Н.Н., Мешкова К.Н., Миронова Е.В., ОРИНОВСКИЙ М.Б., Ошейчик А.В., Палладина А.Д., Поддубская Е.В., Поликарпова С.Б., Пономарев В.Е., Пономарев В.Е., Прямикова Ю.И., Раевский М.В., Родионова М.В., Родионова М.В., Рудик Ю.А., Рябчиков А.М., Селиванов В.В., Семиглазов В.Ф., Соколов Н.А., Соколова З.А., Сорокин М.А., Стилиди И.С., Стрельникова Т.С., Строяковский Д.Л., Талипов О.А., Тимошкина Е.В., Ткачев С.И., Трофимов Д.Ю., Трофимова О.П., Тулепова А.В., Тюляндин С.А., Циклаури В.Т., Чепелова Н.К., Черновская Т.В., Шабан Н.А., Шалина Н.Г., Шолохов В.Н., Шушарин А.С., волкова н.в., хагажеева м.н.