Образование

  • д.м.н. Наследственный рак молочной железы и/или яичников: ДНК-диагностика, индивидуальный прогноз, лечение и профилактика

Результаты деятельности

Соавторы: Семьянихина А.В., Казубская Т.П., Соболевский В.А., Филиппова М.Г., Михайлова С.Н., Козлова В.М., Крохина О.В., Поспехова Н.И., Стилиди И.С., Абрамов И.С., Амосенко Ф.А., Батенева Е.И., Мазуренко Н.Н., Наседкина Т.В., Никулин М.П., Портной С.М., Анурова О.А., Воротников И.К., Герасимов С.С., Жорданиа К.И., Матвеев В.Б., Тюляндин С.А., Тюляндина А.С., Ушакова Т.Л., Хайленко В.А., Алиев В.А., Барболина (Карпенко) Т.Д., Гарькавцева Р.Ф., Головина Д.А., Емельянова М.А. Зеленова Е.Е. Киричек А.А. Козлова В.А. Королёва А.А. Лактионов К.К. Поляков В.Г. Ротобельская Л.Е. Рудик Ю.А. Феденко А.А. Цыганова И.В. Шабанов М.А. Chernova E.V. Komov D.V. Nerd K.-. Severskaia N.V. Vakarchuk I.V. Абдуллаев А.Г. Алиев М.Д. Архипова К.А. Аушев В.Н. Базин И.С. Барсуков Ю.А. Близнюков О.П. Бржезовский В.Ж. Будаев В.П. Буров Д.А. Горбунова Т.В. Данишевич А.М. Зборовская И.Б. Киселев Ф.Л. Козлов Н.А. Кононец П.В. Красильников М.А. Кудашкин Н.Е. Кушлинский Н.Е. Мамедли З.З. Михайлова Е.В. Неред С.Н. Николаев С.Э. Осипова (Савинкова) А.В. Петров М.Н. Поляков В.Ю. Поспелова Ю. Расулов А.О. Строганова А.М. Сёмина С.Е. Федянин М.Ю. Филиппова М.Г. Халмурзаев О.А. Щербаков А.М. Amosenko F. Amossenko F.A. Arkhipova O.N. BUDIK Y.A. Bashmakova E.E. Bozek P. Cherdyntseva N.V. Chvartatskaya O.V. Davidov M.I. Doroshenko M.E. Drapkina O.M. Ermakov A.V. Ershova A.I. Franz M. Gladkov O. Izbicki J. Kameneva L.V. Kaprin A.D. Khaylenk\cyrchar\cyro A.V. Klimushina M.V. Kopkosadze N. Loseva P.A. Meshkov A.N. Mochalnikova V.V. Nechushkina V.M. Novikov S.N. Ovchinnikova A.I. Pavlovskaya A.I. Pokrovskaya M.S. Ponomarenko D. Semaynikhina A.V. Shendrikova T.A. Smirnova T.D. Smolina N.V. Snegovoy A.V. Sotnikova E.A. Stepanova E.V. Suglobova A.A. Аксель Е.М. Александров О.А. Алексеева Е.А. Алексеева К.А. Андреев С.Ю. Ачкасов С.И. БУДИК Ю.А. Бабаскина Н.В. Бабенко О.В. Бабенко О.В. Баграташвили В.Н. Багров Д.В. Багрова С.Г. Баева Г.А. Бакашвили О.А. Баринов В.В. Белицкий Г.А. Белышева Т.С. Белявский А.В. Божченко Я.А. Бокина Л.И. Болотина Л.В. Бохян Б.Ю. Брага Э.А. Валиев Т.Т. Васильева М.В. Ведрова О. Вейко Н.Н. Винокурова С.В. Вишневская Я.В. Владимиров В.И. Владимирова Л.Ю. Внукова А.А. Водолажский Д.И. Ворожцов И.Н. Высоцкая И.В. Гагарин И.М. Генс Г.П. Герштейн Е.С. Глебовская В.В. Гонеев С.В. Горбунова А.И. Горбунова В.А. Гордеев С.С. Горобцов Д.Н. Горовцова О.В. Грачев А.Н. Грицай А.Н. Гудкова М.В. Гуляева Л.Ф. Гурцевич В.Э. Давыдова И.Ю. Делекторская В.В. Демидов Л.В. Демидова И.А. Дмитриева Н.В. Евтушенко Е.Г. Елизарова А.Л. Емельянов С.А. Емельянова М.А. Емельянова М.В. Ершова Е.С. Ефимова И.А. ЖУКОВА Л.Г. Житняк И.Ю. Жукова Л.Г. Журавская А.Ю. Загуменова Л.С. Заридзе Д.Г. Заседателев А.С. Захарова Т.И. Зборовская И.Б. Зуева Г.А. ИСТОМИН И.А. Иванов А.М. Иванова Ф. Имянитов Е.Н. Кадагидзе З.Г. Казанский Д.Б. Калинин А.Е. Калинин А.Е. Калинченко Н.Ю. Кандараков О.Ф. Карамышева А.Ф. Карасева В.В. Карачун А.М. Кекеева Т.В. Кирсанов К.И. Киселева А.В. Киселева М.В. Киселева Н.П. Кобляков В.А. Ковалева О.В. Козаченко В.П. Кокосадзе Н.В. Коледина К.Ф. Коломиец Л.В. Комельков А.В. Константинова М.В. Копнин П.Б. Копп Д.Д. Корженкова Г.П. Королева И.А. Королёва И.А. Костюк С.В. Кошечкин А.В. Кравец О.С. Красильников С.Э. Краснов Г.С. Кривцова О.М. Кудрявцева А.В. Кузнецов В.В. Курилова О.В. Куценко В.А. ЛИСИЦА А.В. Лазарева Н.И. Лазаревич Н.Л. Лебедев А.И. Лесовая Е.А. Лимонова А.С. Лисянская А.С. Мажуга А.Г. Маликова О.А. Малиновская Е.М. Малышев А.А. Мещеряков А.А. Мещерякова Л.А. Михайленко Д.С. Моисеенко В.М. Моляка Ю.К. Мохов А.А. Мукерия А.Ф. Назлиев П.В. Немцова М.В. Никогосян Р.А. Новикова Е.Г. Новикова О.А. Обухова О.А. Огнерубов Н.А. Орлова К.В. Палтуев Р.М. Панферова Т.Р. Пароконная А.А. Пашкова Е.Н. Паяниди Ю.Г. Петровский А.В. Петухова И.Н. Пикин О.В. Подлужный Д.В. Покатаев И.А. Полозников А.А. Прозоренко Е.В. Проценко С.А. РЯБОВ А.Ю. Рахимов Рубцова С.Н. Румянцева Е.А. Рыков И.В. Рябая О.О. СКИРКО О.П. СОМОНОВА О.В. СУГЛОБОВА А.А. Саевец В.В. Сафронов В.М. Сельчук В.Ю. Семиглазов В.Ф. Семиглазов В.В. Семиглазова Т.Ю. Сенюта Н.Б. Серебрякова Т.Н. Сидоров Д.В. Смирнова К.В. Снеговой А.В. Соколовский В.А. Соловьева Е.А. Соловьёв Ю.Н. Ставровская А.А. Стаценко Г.Б. Степанова А.М. Стрельников В.В. Строяковский Д.Л. Татарский В.В. Тимофеев И.В. Тимофеев Ю.С. Торжевская г.И. Трофимов Д.Ю. Трофимова О.П. Трякин А.А. Удовица Д.П. Утяшев И.А. Фесенко Д.О. Филипенко М.Л. Филипенко М.Л. Хайленко А.В. Хафизов А.В. Хохлов С.В. Хромых Л.М. Цуканов А.С. Чевкина Е.М. Черепанова Е.В. ШЕНДРИКОВА Т.А. Шаньгина О.В. Шевченко В.Е. Шелепов В.В. Шелыгин Ю.А. Шендрикова С. Ширинкин в.Б. Якубовская М.Г. Яременко І. Яровая В.А. сакаева д.и.