Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • д.м.н. Клинические аспекты и лекарственное лечение рабдомиосаркомы головы и шеи у детей

Результаты деятельности

Соавторы: Ушакова Т.Л., Горбунова Т.В., Яровой А.А., Горовцова О.В., Матинян Н.В., Яровая В.А., Меркулов О.А., Варфоломеева С.Р., Саакян С.В., Родина А.Д., Глеков И.В., Киргизов К.И., Панферова Т.Р., Григоренко В.А., Казанцев А.П., Керимов П.А., Михайлова Е.В., Сусулева Н.А., Тупицын Н.Н., Валиев Т.Т., Дзампаев А.З., Михайлова С.Н., Белоусова Е.И., Козлова В.А., Малахова А.А., Погребняков И.В., Рубанская М.В., Строганова А.М., Barr J., Chantada G.L. Ganesan S. Артеменко Ю.В. Белышева Т.С. Гаспарян Т.Г. Долгушин Б.И. Козлов Н.А. Козлова В.М. Мякошина Е.Б. Рубанский М.А. Рябов А.Б. Сагоян Г.Б. Серов Ю.А. Цинцадзе А.А. Bascaran C. Cassoux N. Jonathan W. Paul B. Rashid R. Saltanov A. Wilson F.J. Yosef K. Yugay O.V. Алиев М.Д. Бекяшев А.Х. Беннер К.С. Булгакова Е.С. Голубева О.В. Горелышев С.К. Долгополов И.С. Загидуллина С.Р. Крылов А.С. Левашов А.С. Любченко Л.Н. Намм Р.В. Нисиченко Д.В. Оджарова А.А. Рыжова М.В. Семенова В.В. Сенжапова Э.Р. Трофимов И.А. Хестанов Д.Б. Хоченков Д.А. Allen S.K. Andino R. Ankit S.T. Astbury N.J. Brichard B. Buxton M. Carrera R. Ching-yue W. Essuman V.A. Fandino A. Finger P.T. Gallie B. Kaliki S. Khetan V. Kim J. Lam C.P. Lam C. Lau W.W. Liu W.W. Long Q.B. Madgar S. Mallipatna A. Marusich E. Moorthy S. Nummi K. Randhawa J.K. Reddy M.A. Renner L.A. Sahoo C. Schaiquevich P. Sharwood P. Sherwood C.C. Trusilova E.V. Wilson M.W. Yam J.C. Yousef Y.A. Zaev D. Zhang C. Zhao J. Zondervan M. al e. Бенда А.Ф. Близнюков О.П. Буйденок Ю.В. Булгакова Е.С. Виршке Э.Р. Волкова А.С. Володин Д.А. Ворожцов И.Н. Горобцова О.Н. Жильцова М.Г. Кадыров Ш.У. Казубская Т.П. Капкова О.А. Качанов Д.Ю. Кивель В.А. Колбацкая О.П. Котова Е. Котова Е.В. Кривовяз О.С. Кукушкин А.В. Купчан Д.З. Летягин И.А. Манзюк Л.В. Маркова С.А. Мартынов Л.А. Менткевич Г.Л. Немировченко В.С. Орел Н.Ф. Пантелеева О.Г. Перевозчикова Н.М. Петриченко А.М. Поддубная И.В. Покатаев И.А. Попа А.В. Расулов А.О. Романцова О.М. Сади С.С. Сингх Снеговой А.В. Стенькина М.В. Тацков Р.А. Терещенко Г.А. Трофимов И.А. Тумян Г.С. Тунян А.А. Турова Т.П. Феденко А.А. Федянин М.Ю. Харкевич Г.Ю. Хохлов С.В. Шабанов М.А. Шапрон Б. Шацкий А.Ф. Ширин А.Д. Шишков Р.В. Шутов А.Д. A A.A. Abakumov E.V. Abdulkader R.S. Abdulrahaman A.A. Abouelnaga S. Ademola-Popoola D.S. Adeyeye A.O. Aggarwal P. Aghaji A.E. Ahmad A. Aihua Z. Akatan K. Al A.A. Al-Badri S.A. Al-Dahmash S.A. Al-Hussaini H.H. Al-Jadiry M.F. Al-Jumaily U. Al-Mafrachi A.A. Al-Shaheen A.A. Al-Shammary E.H. Alcasabas Ana P.A. Alemany-Rubio E. Ali A.A. All-Eriksson C. Almeida A. Alsawidi K.M. Amand A.S. Amankwaa-Frempong D. Amiruddin P.O. Arribas O. Astbury N.J. Atala A. Ataseven E. Atchaneeyasakul L. Atsiaya R. Autrata R. Avshar H. BI Balaguer J. Balayeva R. Barranco H. Bartoszek P. Bartuma K. Bechrakis N.E. Begimkulova A.S. Belousova E.I. Benmiloud S. Berete R.C. Berry J.L. Bhat S.S. Bhattacharyya A. Bin X. Blum S. Bolt G. Bonanomi Maria T.B. Borda R. Born F. Bouguila H. Bowman R. Brenna R.C. Brown B. Burges M. Burner E. Burton M.J. Calderón-Sotelo P. Calvo J.P. Camuglia J.E. Carreras E. Carreras Y.A. Castela G. Català J. Català J. Català-Mora J. Català-Mora J. Català-Mora J. Cavieres I. Chandramohan A. Coronado R.D. Coronado Rosdali Y.D. Correa-Llano G. Correa-Llano G. Correa-Llano G. Dewald I. Dii D.W. Eerme K. ElizavetaTurina Epstein N. Erdomaeva Y.A. Esparza-Aguiar E. Esparza-Aguiar E. Esparza-Aguiar E. Esparza-Aguiar E. FKantar M. Fabian I.D. Fernandez D. Fernández-Teijeiro A. Garcia J. Garcia L. Gomez D. HAIDU I. Harby L.A. Hime A. Ingvar N. Ivanova N.V. Ji X. Kapelushnik N. Kara D.A. Kaspi S. Keomisy J. Keren-Froim N. Keren-Froim N. Keren-Froim N. Kim M.E. Kivelä T.T. Kivelä T.T. Korolkov V. Kosinov M. Kunda M.S. LA Li Xiudi Livi R.P. Lopez A. López A.C. Ma S. Magnusson A. Mano M. Martin P. Martynov L. Martynov L.M. Mascarenhas K. Maschan A. Monier E. Morales L. Mruthyunjaya P. Msukwa G. Mudaliar S.S. Muma Kangwa I.M. Murray T. Mustapha T. Naida L. Nair A.G. Natarajan A. Nikitovic D. Nishath T. Nizamutdinov T. Nkanga E.D. Nkumbe H.E. Noel H. Nosov D.A. Numbi M.N. Nuruddin M. Nyaywa M. Nyirenda C. Obono-Obiang G. Ortega-Hernández M. Ossandon D. Othus M. Pagarra H. Paintsil V. Parrozzani R. Patton K. Pe\textquotesingleer J. Philippot P. Plager D.A. Poblete R.A. Polania R.A. Polski A. Popa Portabella S.A. Porto A.M. Qayyum S. Radtsig V.A. Ramanjulu R. Ramasubramanian A. Ramirez-Ortiz M.A. Ramirez-Ortiz M.A. Ramirez-Ortiz M.A. Ramirez-Ortiz M.A. Ramirez-Ortiz M.A. Randrianarisoa H.L. Ranzi R. Reddy A. Reid M.W. Reynders D. Ribadu D. Rijin K. Ritter-Sovinz P. Rogowska A. Rojanaporn D. Roth Paule A.N. Roy S.R. SWaddell K. Sagoo M.S. Saiju R. Saintot A.a. Sayegh C.S. Sherief S.T. Shik M.L. Stacey A.W. Study Group G.R. Suresh P. Sutyawan F.O. TM Taku O. Tembotov R. USA Uyên H.T. Vanesyan V.S. Walia D. Wang S. Wangtiraumnuay N. Widiarti W. Wiwatwongwana A. Wiwatwongwana D. Wolski S. Worley C.C. Xiao Y. Yaghy A. Yaneva R. Yang H. Ye Ye H. Yi X. Yizhuo H. Zapata López A.M. Zein E. Zou Y. ad a.l. ali a.a. papyan r.a. saa a.a. Абдигалиева Ж.К. Аким А.А. Алексеева К.А. Алиев Т.З. Алина А.А. Амосенко Ф.А. Аполихин О.И. Арифи Н. Ася М.М. Ахаладзе Д.Г. Бабаскина Н.В. Бабенко О.В. Байгарина Г.П. Баранов А.А. Барсук А.А. Белоцерковцова Л.Д. Беляев А.М. Богомильский М.Р. Бороноева М.В. Бржезовский В.Ж. Брико Н.И. Вашура А.Ю. Вишнева Е.А. Волгарева Г.М. Володин Д.П. Гарькавцева Р.Ф. Гелиашвили Т.М. Голанов А.В. Гомберг М.А. Горелов А.В. Горшков И.М. Желудкова О.Г. Жиянски М. Заридзе Д.Г. Зароченцева Н.В. Зеленова Е.Е. Иванов М.Н. Илларионов Ю.В. КАПРИН А.Д. Кадим А.К. Калинина М.А. Ковалева Е.А. Коган С.А. Коломейцев А.В. Коломейцев О.А. Комаров И.Г. Костюченко В.В. Котельникова А.В. Котлукова Н.П. Краснопольский В.И. Крепак А.И. Кривовяз О.С. Кропотов М.А. Куланов И. Кумирова Э.В. Куркин А.А. Кюн Ю.А. Лапин В.Н. Лебедев В.И. Лебедева А.В. Ледовских И.Н. Лис Д.А. Лобзин Ю.В. Лопухов П.Д. Мавлюдов Б.Р. Мадуар С.Р. Марков С.Ю. Маяковой С.А. Маяковой С.А. Маяковой —.С. Мельникова А.А. Менткевича Г.Л. Местер Л.Д. Михайлова Е.В. Михеева И.В. Мусина А.Я. Мусина Ю.О. Мушинская М.С. Намазова-Баранова Л.С. Наседкина Т.В. Насхлеташвили Д.Р. Науменко О. Нероев В.В. Нечеснюк А.В. Нижников А.И. Нисиченко О.А. Ольхова Л.В. Ордуханян З.С. Орлова К.В. Османов Д.Ш. Оспанов Е.К. Перин А.С. Петухова И.Н. Под ред М.А. Попов А.В. Попович М.И. Прилепская В.Н. Пути ф. РЫСКАЛЬ О.В. Рассада С.А. Редли М. Ремез А.С. Родина А.В. Романов И.С. Рот С. Рыбакова Д.В. Сарян А.Г. Севрюков А.Н. Селимзянова Л.Р. Семенов В.А. Серебрякова И.Н. Серебрякова Т.Н. Сидоренко С.В. Сидорова Н.В. Стилиди И.С. Сулейманова А.М. Сухоруких О.Т. Татевосян С.С. Тацков Р.А. Тимошенко В.В. Трякин А.А. Тюрина Е.В. Хадури В.Г. Харбедия В.Х. Хачатрян Л.А. Хачатурян А.А. Цапук Д.А. Цыганков А.А. Чочаева А.М. Чулкова С.В. Шахер Ф.Х. Шведова Т.В. Швецова Т. Шевцов Д.А. Югай О.В. Якуб М. Ян Ц. Яременко І. в с.а. нечушкина и.с. пименов Р.Р.