В связи с техническими работами в центре обработки данных, возможность загрузки и скачивания файлов временно недоступна.
 

Брико Н.И.

Соавторы: Герасимов А.Н., Kosinov M., Лобзин Ю.В., Андрющенко А.В., Бражников А.Ю., Вишнева Е.А., Миндлина А.Я., Романов Д.В., Смулевич А.Б., Белоцерковцова Л.Д., Брусина Е.Б., Дмитриева Н.Ф., Зуева Л.В. показать полностью..., Каира А.Н., Королева И.С., Кудрявцев В.В., Намазова-Баранова Л.С., Никифоров В.Н., Поздняков А.А., Полибин Р.В., Рудакова А.В., Салтыкова Т.С., Селимзянова Л.Р., Суранова Т.Г., Шуляк Ю.А., Bolgarova E., Chestikova A.U., Danilenko, Dmitrieva T.V., Eshchina A.S., Feldblium I., Galimzyanov K.M., Gaponova T., Iavelov I., Ivakhnishina N., Jacob H., KONDRAKOVA O.A., Kalinogorskaya O., Kochanova N.A., Kozlov A., Lioznov D., Livzan M.A., Lobzin Y.V., M, M, Maksimov S.L., Nagovitsyna E.Y., Namazova-Baranova L., Nepomnyashchikh, Pozdnyakov O., Protzenko G.A., Pushkar D.Y., Savchenko V.G., Serebrova S., Sheglinkova N., Shelyakov M.A., Tkacheva O., Tutel’yan A.V., VOVCHENKO G.D., Zyuzya, Авдеева М.Г., Агеевец В.А., Адамян Л.В., Акимкин В.Г., Аксенов Л.А., Алексеева Е.И., Аликеева Г.К., Аметов Н.Ч., Антонова М.В., Аполихин О.И., Архипов Г.С., Ахмедов Д.Р., Бабин В.Н., Бабура Е.А., Багненко С.Ф., Бакулин И.Г., Балмасова И.П., Баранов А.А., Барсук А.А., Белкин А.А., Белобородов В.Б., Белова Е.Г., Беляев А.М., Беляевский А., Бессараб Т.П., Бодрова Р.А., Буклова Т.В., Валишин Д.А., Васильева И.А., Венгеров Ю.Я., Веселова Е.И., Волкова Е.В., Гаджикулиева М.М., Гамбарян М.Г., Герасимов А.Н., Гиляревский С.Р., Годков М.А., Голованова Е.И., Голубкова А.А., Гомберг М.А., Горелов А.В., Готье С.В., Груничева Т.П., ДОЛГАЛЁВ И.В., ДРАПКИНА О.М., Дарбеева О.С., Дегтярев Д.Н., Добронравова О.В., Дроздова Т.Г., Дубинин А.В., Дудина К.Р., Дуйко В.В., Евсеев Г., Ежов М.В., Ермак Т.Н., Еровиченков А.А., Ерёмушкина Я.М., Жаркова Л.Г., Жигарловский Б.А., Жукова О.В., Загребнева А.И., Зайратьянц О.В., Зайцева И.А., Заридзе Д.Г., Зароченцева Н.В., Знойко О.О., Иванова Г.Н., Иванова Д.О., Игнатова Г.Л., КАПРИН А.Д., КЛИМОВА Е.А., Кабанов А.В., Калинкина В.А., Каминский Г.Д., Каракулина Е.В., Караулов А.В., Кареткина Г.Н., Кашуба Э.А., Кириллов М.Ю., Климов В.А., Клячко Н.Л., Ковалишина О.В., Колесников С.И., Конева Т.Г., Краснопольский В.И., Кречикова О.И., Крылов В.С., Кулагина М.Г., Кускова Т.К., Лазебник Л.Б., Лапина Е.Д., Лебединский К.М., Левин Д.Ю., Лопухов П.Д., Лунин В.В., Лысенко М.А., Любимова А.В., Любимцева О.А., Лялюкова Е.А., Ляпина Е.П., М Ю., МАЛЛИНИКОВА Е.Ю., МЕЛИК-ПАШАЯН А.Э., МИРОНОВА Е.В., МИРОНЧЕВ О.В., Мазус А.И., Малов И.В., Мамонтова Н.А., Мамонтова Н.А., Меликпашаян А.Э., Мельникова А.А., Мельникова Е.Е., Мигманов Т.Э., Митьков В.В., Михайлова Е.В., Михеева И.В., Мишина И.А., Молчанов И.В., Нагибина М.В., Намазова-Баранова Л.С., Невзоров В.А., Никитин И.Г., Николаева А.В., Огиенко О.Л., Огошкова Н.В., Омельяновский В.В., Онучина Е.В., ПЕШЕХОНОВ С.Г., Панина Е.А., Панова А., Панченко Е.П., Петрова М.А., Пименов Н.В., Писарев В.М., Плоскирев А.Е., Покровский В.И., Поляков В.Г., Потекаев Н.Н., Прилепская В.Н., Пушкарев Д.Ф., Пшеничная Н.Ю., Пырегов А.В., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Рамазанова К.Н., Розенблюм А.Ю., Рошаль Л.М., Русских А.С., Ряпис Л.А., САРСЕНБАЕВА А.С., Савилов Е.Д., Самойлова А.А., Сидоренко С.В., Сидоренко С.В., Сидоренко С.В., Синицын В.Е., Соколова Н.А., Стефаненко С.М., Стилиди И.С., Сундуков А.В., Сухоруких О.Т., ТИМЧЕНКО О.Л., ТОКМАЛАЕВ А.К., ТРАГИРА И.Н., Таточенко В.К., Токин И.И., Толоконникова Т.В., Торчинский Н.В., Туркутюков В.Б., Тюрин И.Е., Усков А.Н., Федосеенко М.В., Филатова Л.Ю., Филиппов П.Г., Фомин И.В., Франк Г.А., Хабарова Ю.В., Ханипова Л.В., Царенко С.В., Цветков В.В., Цветкова И.В., Цемба В.П., Цинзерлинг В.А., Чернышова Е.А., Чехова Ю.С., Чуланов В.П., Шахгильдян В.И., Шахмарданов М.З., Шелыгин Ю.А., Шерышева Ю.В., Шестакова И.В., Шестакова М.В., Шипулин Г.А., Шульгина М.В., Шульдяков А.А., Шумилов В.И., Ющук Н.Д., Яковлев С.В., Яковлева Т.В., Янковская, Ярошецкий А.И., киров м.а., лавренова е.а.

16 статей, 4 книги, 3 доклада на конференциях, 1 тезисы доклада, 1 патент, 1 свидетельство о регистрации прав на ПО

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 3

IstinaResearcherID (IRID): 4423477

Деятельность