Область научных интересов

Образование

  • 1982 д.м.н. Морфо-функциональная характеристика внезародышевых органов при различном иммунологическом фоне материнского организма
  • 1966–1972 Специалитет Новосибирский медицинский университет, лечебный (врач общего профиля "лечебное дело")

Результаты деятельности

Соавторы: Колесникова Л.И., Darenskaya M.A., Семенова Н.В., Рычкова Л.В., Даренская М.А., Колесникова Л.И., Гребенкина Л.А., Grebenkina L.A., Даренская М.А., Корытов Л.И., Семендяев А.А., Mazaeva I.A., Баирова Т.А., Курашова Н.А., SEMENOVA N.V., Колесникова Л.Р., Белых Е.Г., Гребенкина Л.А., Дашиев Б.Г., Натяганова Л.В., Никитина О.А., Петрова А.Г., Arkhipov S.A., Namokonov E.V., Stepin D.L., Bairova T.A., Chugunova E.V., Gies D., Nikitina O.A., Preul M.C. Долгих В.В. Калюжная О.В. Михалевич И.М. Мичурина С.В. Погодина А.В. Тарских М.М. Ухинов Э.Б. ШОЛОХОВ Л.Ф. Brichagina A.S. Byvaltsev V.A. Chugunova E. GNUSINA S.V. Kurashova N.A. Бричагина А.С. Бывальцев В.А. Данусевич И.Н. Осипова Е.В. Kravtsova O.V. Vanteeva O. Батороев Ю.К. Бугун О.В. Дубровина В.И. Каспаров Э.В. Корытов К.М. Сусликова М.И. Чугунова Е.В. Шемякина Н.А. Шумбасов М.А. берзина о.в. Bowen S. Gavrilova O.A. Leshenko O.Y. MASLOV I. Madaeva I.M. Michurina S.V. Ogarkov O. Rashidova M. Sambyalova A.Y. Sargaeva D.S. Ukhinov E.B. Бочкарева А.Г. Ваняркина А.С. Власов Б.Н. Григорьева Н.С. Ершова О.А. Задов В.Е. Ищенко И.Ю. Капицын В.М. Климацкая Л.Г. Лещенко О.Я. Москалева Е.В. Никифоров С.Б. Перхов В.И. Поляков В.М. Старовойтова Т.П. Степаненко Л.А. Ступин Д.А. Сутурина Л.В. Черняк Ю.И. Чубарова Т.В. Юрьева Т.Н. Ярославцева Я.А. лазарева Н. Bardonova L.A. Gubanov B.G. Kostritsky I.Y. Lesnaya A.S. Mikhalevich I.M. Nyamdavaa Pervushina O.A. Schneider A. Semenova N. Zhambalova R. Zhdanova L.A. Андрюшина Е.В. Артамонова З.А. Аюрова Ж.Г. Батогова Т.В. Беленькая Л.В. Белинская Е.И. Бельских А.В. Беспятых И.В. Богослова О.Ю. Бордовских А.Н. Бородин Ю.И. Войткова В.В. Волкова Н.В. Вырупаева Е.В. Гаврилова О.А. Гантулга Д. Гнусина С.В. Губанов Б.Г. Гус А.И. Дашкина И.В. Демчук А.Л. Дружинина Е.Д. Дьякович О.А. Емельянова Н.Н. Иевлева К.Д. Ицкович В.Б. Каратеев А.Ю. Козловская Э.П. Кривцова О.В. Круско О.В. Кулеш Д.В. Кутник И.В. Луценко Н.О. Мадаева И.М. Малышева Ю.В. Маслов И.В. Михайлова О.В. Мокренко Е.В. Никитина О.Г. Нямхуу Д. Панов А.В. Пашин М.М. Первушина О.А. Поляков В.Ю. Прозорова Г.Ф. Прохорова Ж.В. Пустозеров В.Г. Распутина И.В. Склянов Ю.И. Соловьев А.И. Степанов И.А. Титов В.Н. Туронок С.Г. Чхенкели В.А. Щедреева Е.А. Aleksandrova G.P. Andreeva L.S. Antipina S.L. Ar’kov V.V. Balakhonov S.V. Balzhieva V.V. Basalai A.A. Batoroev Y.K. Belenkaya L.V. Belinskaya E.I. Berdina O.N. Bliznyuk A. Bohora S. Buldaeva E.A. Bychkova A.V. Dikalov S.I. Dmitrenok P.S. Dolgikh T.A. Druzhinina E.B. Emelyanenkov A. Epur N.V. Gnusina S V. Golubenko M. Grebenkina M. Gubanov B. Ievleva K.D. Ja Kasatova A.I. Kasyanov S.P. Khamnueva L.Y. Khantakova E.A. Kichigin A.I. Kostritsky E.I. Krisko Labygin A.V. Lesnaya A. Lyubochko A.S. MANDZYAK T. Madaev V.V. Madaeva I. Madaeva I. Marianian A. Mokrenko M.E. Moskaleva E.V. Natyaganova M.D. Nefeodova E.V. Nepomnyashchikh Novikova E.A. Okhremchuk L.V. Panov A.V. Pesterev K.V. Ponomarenko D.M. Rashidova M.A. Seminskiy I.Z. Shabanov P.D. Shcherbatykh A.V. Shelemba A. Shelepchikov A.A. Sheneman E.A. Shkurnikov M.U. Sinyova Y.O. Smirnova O. Smirnova O.V. Smirnova O.V. Solov’eva O.I. Stefanova N.A. Stupin D.A. Sufianov A.A. Sushnikova E.V. Sycheva T.V. Taskaev S.V. Tsygankova A.R. Usov V.G. Vanyarkina A.S. Vanyarkina A.S. Venanzi F. Vybornov V. Vyrupaeva E.V. Yuzvak N. Zavjalov E.L. arenskaya M.A. Абашин Н.Н. Абрамов А.В. Абрамова М.Г. Анганова Е.В. Астафьев В.А. Ахметзянова М.Р. Бальжиева В.В. Бардонова Л.А. Бардонова Л.К. Бардымова Т.А. Беляева Е.В. Белялов Ф.И. Бердина О.Н. Биленкина И.П. Бозоян Т.Р. Брико Н.И. Булдаева Е.А. Быков В.А. Валявская О.В. Вантеева О.В. Вилков А.А. Власов Б.Я. Волкова Н.В. Володенков С.В. Галов М.В. Генич Е.В. Герасимов А.Б. Гржибовский А.М. Григорьев Е.Г. Данчинова Г.А. Даренская А.К. Даржаев З.Ю. Дикалов С.И. Дмитренок П.С. Долгих М.Г. Долгих М.И. Домашенкина А.С. Дындиков И.Н. Епур Н.В. Жданова Л.В. Завьялов Е.Л. Зверев А.Л. Иванов В.В. Иванов Н.А. Иванова Е.И. Иващенко А.А. Игнатьева Т.Г. Каныгин А.В. Каныгин В.В. Касатов Д.А. Касатов Д. Касатова А.И. Касьянов С.П. Кирсанова Е.Г. Кичигин А.И. Клименков И.В. Коваленко В.И. Кожевникова О.В. Коковцева А. Кокошин А.А. Колесникова Л.Р. Колесникова Л.Н. Конопак И.А. Косовцева А.С. Крупицкая Л.И. Кузнецов И.И. Кузнецова О.В. Кунгурцева Е.А. Курсакова Ю.В. Ларичев А.Д. Лебедева Л.Н. Липин А.Л. Лопатин В.Н. Лутошлива Е.С. Люрова З. Мадаев В.В. Малов И.В. Малышева Ю.В. Манзарова Э.Л. Манойло А.В. Марянян А.Ю. Машак С.В. Меринов А.В. Мирошников А.Е. Младенцев А.Л. Молчанов В.И. Музычук В.Ю. Мускатина Е.В. Мустафин Б.Е. Мухтургин Г.Б. Мясищев Н.А. Наделяева Я.Г. Назаренко П.В. Никитюк Д.Б. Новикова Е.А. Носкова И.А. Омаров М.А. Орлова Е.А. Охремчук Л.В. ПЕРХОВ В.Н. Палитай И.С. Панасенков С.Ю. Первушина О.А. Перетолчина Н.П. Перус Маркос А.К. Перфилов Д.В. Песенникова Е.В. Пестерев К.В. Петров М.П. Поздняков Н.О. Полищук В.В. Прокудин Б.А. Разумов И.А. Ревякина Ю.В. СТАРОДУБОВ В.Н. Савелов В.В. Савилов Е.Д. Саломеина Н.В. Саушкина (Князева) М.С. Свечникова М.В. Семинский И.Ж. Семёнова Н.В. Семёнова Н.В. Семёнова Н.В. Семёнова Н.В. Сенькина А.Ю. Сетов Н.Р. Смирнова О.В. Соловьева О.И. Сороковиков В.А. Столетов О.В. Судаков Н.П. Сычева Т.В. Таскаев С.Ю. Телин К.О. Толстых А.С. Усов В.Г. Фурсова А.Ж. Хантаева Н.С. Хаснатинов М.А. Хо Д. Хохлов А.Л. Хромова П.А. Целуйко С.С. Цыб С.А. Цыганков П.А. Цыганкова А.Р. Цыганов П.Ю. Черевикова И.А. Черепанов Д.А. Черняк Е.В. Чихарев И.А. Чурбанова С.А. Шантанова Л.Н. Шапаров А.Е. Шенеман Е.А. Шестов Н.И. Шестопал Е.Б. Ширинянц А.А. Шойко С.В. Шутов А.Ю. Щегловитов А.Е. Щербатых А.В. Ясакова Н.Т.