Область научных интересов

Не указана.

Образование

Результаты деятельности

Всего: 120 статей, 7 тезисов докладов, 4 книги, 2 НИР, 12 докладов на конференциях, 4 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 18, Scopus: 22

Просмотреть публикации »

Соавторы: Логинов В.И., Пронина И.В., Бурденный А.М., Брага Э.А., Брага Э.А., Filippova E.A., Кушлинский Н.Е., Лукина С.А., Filippova E., Фридман М.В., Иванова Н.А., Карпухин А.В., Ходырев Д.С., Brovkina O.I., Михайлова С.Н., Жорданиа К.И., Ермилова В.Д., Козлова В.А., Любченко Л.Н., Рябчиков Д.А., Ушакова Т.Л., Lukina S.S., Uroshlev L.A., Гарькавцева Р.Ф., Козлова В.М., Лукина С.С., Тверитинова Е.А., Филиппова Е.А., Воротников И.К., Климов Е.А. Логинов В.Я. Апанович Н.В. Кондратьева Т.Т. Сулимова Г.Е. Алексеева Е.А. Дмитриев А.А. Забаровский Е.Р. Киселев Л.Л. Матвеев В.Б. Стрельников В.В. Амосенко Ф.А. Денчик Д.А. Танас А.С. IVANOVA N. Liesack W. Yarushina V. Zabarovsky E.R. Zaichenko D.M. Адамян Л.В. Аксель Е.М. Бабенко О.В. Белышева Т.С. Береснева Е.В. Бржезовский В.Ж. Валиев Т.Т. Губенко М.Г. Дудина И.А. Залетаев Д.В. Каганова Н.Л. Кадагидзе З.Г. Килосанидзе Г. Лавров А.В. Мехеда Л.В. Московцев А.А. Паяниди Ю.Г. Перцов С.С. Поляков В.Ю. Рудько О.И. Сельчук В.Ю. Стилиди И.С. Титов В.С. Трофимов Е.И. Фридман М. Халилов В.Р. Чулкова С.В. Шабанов М.А. Ashrafyan L.A. Bazov I. Dmitriev A.A. Garkavtseva R.F. Kisseljov F.L. Klein G. Kozlova V.M. Kudryavtseva A. Kushlinskii D. Lerman M.I. Lukina S. Pavlovskaya A.I. Pronina I.N. Severskaia N.V. Utkin D.P. Ануфриева К.С. Артамонова Е.В. Варфоломеева С.Р. Витязев В.Г. Заварыкина Т.М. Карселадзе А.И. Кашуба В.И. Кондакова И.В. Кондратьева Т.А. Краснов Г.С. Круглова М.А. Мазуренко Н.Н. Малихова О.А. Поляков В.Г. Селезнева А.Д. Селезнева А.Е. Селезнева А.С. Семенова В.В. Сенченко В.Н. Урошлев Л.А. Уткин В.В. Уткин Д.О. Филиппова Е.С. Харкевич Г.Ю. ALEKSEEVA E.A. Alimov A. Alimov A.A. Amosenko F.A. Anedchenko E. Arapidi G.P. Babenko O.V. Baranova A.V. Beniaminov A.D. BragaLoginov V. Brjezovsky V.J. Burdennyi1 A.M. Bure I. Chesnokova G.G. Filippova e. Haraldson K. Ivanova N. Kaluzhny D.N. Kazakov A.M. Kisselev L.L. Krasnov G.S. Kruglova M.P. Kudryavtseva A.V. Kudryavtseva L. Kurevlev S. Kurevlev S. Kushlinskii D O Utkin D.N. Kushlinsky D. Kutsev S.I. Loginov B.A. Melnikova N.V. Nechushkina V.M. Pereyaslova1 E.A. Polyakov A.V. Pronina L.a. Pugacheva E. Rubina A.Y. Rykov S.V. Scopus B.F. Trofimov E.I. Yenamandra S. Zavarykina T.M. Абу-Хайдар О.Б. Авдеева Т.Н. Акуленко Л.Д. Алексеева К.А. Алимов А.А. Ангелони Д. Апанович П.В. Бабенко О.В. Бабич Е. Баринов В.В. Белев Н.Ф. Близнюков О.П. Бокина Л.И. Бровкина О.И. Булычёва И.В. Бурденный Пронина А.М. Бурденный Филиппова А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Вишневская Я.В. Вишневская Я.В. Волгарева Г.М. Геращенко О.В. Герштейн Е.С. Говорун В.М. Горовцова О.В. Грицай А.Н. Губина О.Г. Гуляева Л.Ф. Давыдова И.Ю. Дмитриев А.А. Дмитриев А.А. Дмитриева Н.В. Дудина И.А. Егорова А.В. Елизарова А.Л. Жданова Н. Завалишина Л.Э. Захарова Т.И. Зуева Г.А. Иванов Ю.П. Иванова Н.А. Иванова Н.И. Игнатьев Я. Кайшева А.Л. Калинченко Н.Ю. Камолов Б.Ш. Карандашева К.И. Карандашева К.О. Кашуба В.И. Килосанидзе Т.П. Киселев Ф.Л. Козаченко В.П. Козлов В.М. Коломиец Л.В. Коломиец Л.Н. Кошечкин А.В. Кравец О.С. Кудлай А.А. Кузнецов В.В. Кузнецова Т.И. Курбанова М.Б. Кучин А.В. Кушлинский Адамян Д.Н. Лагарькова М.А. Лазарева Н.И. Лебедев А.И. Лерман М. Логинов В.Я. Логинов В.Ю. Лукина А.Е. Лукина С. Лукьянова Е.Н. М И.Р. Мажуга А.Г. Малахова А.А. Маликова О.А. Малюкова А.В. Марахонов А.В. Матвеев А.В. Матинян Н.В. Мещерякова Л.А. Михайленко Д.С. Михайлова Е.В. Мохов А.А. Наседкина Т.В. Немцова М.В. Никогосян Р.А. Огнерубов Н.А. Петухова И.Н. Покатаев И.А. Полтараус А.Б. Поспехова Н.И. Прасолов В.С. Рубанская М.В. Рябчиков А.М. СОМОНОВА О.В. Сендерович А.И. Сергеев Д.А. Серегин Ю.А. Собеля О.С. Соколова И.Н. Сорокина С.С. Степанова А.А. Стрельников В.В. Талипов О.А. Тихонов А.А. Торжевская г.И. Тюляндин С.А. Уляева Л.Ф. Уткин А.И. Филипенко М.Л. Филиппова А.А. Филиппова Е.А. Филиппова и.А. Фридман М.В. Хван О.Т. Хестанов Д.Б. Цветкова В.О. ЧЕСНОКОВА Г.Г. Чевкина Е.М. Черткова А.И. Шарапова Е.С. Шевчук А.С. Шелепов В.В. Шендер В.О. Шидахова Ф.Х. Широкова Н.В. Шнайдер П.В. Юрченко М.И. Яровая В.А.