Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1982 к.х.н. Субстратная специфичность щелочной протеиназы из Bac. subtilis, шт.72

Результаты деятельности

Соавторы: Никольская И.И., Биневский П.В., Данилов С.М., Тихомирова В.Е., Клячко Н.Л., Чеснокова Н.Б., Кабанов А.В., Орлова М.А., Крюкова О.В., Чеснокова Н.Б., Безнос О.В., Безнос О.В., Еремеев Н.Л., Трошина Н.Н., Орт Т.А., Чеснокова Н.Б., Алексашкин А.Д., Зайцева Е.А., Shevchenko A.A., Ванеев А.Н., Левашов А.В., Попова Е.В., Скиргелло О.Е., Chemodanova E.E., Grinshtein S.V., Naperova I.A., Voronov S.V., Белова А.Б., Гачок И.В., Гулин Д.А. Мажуга А.Г. Мухаметова Л.И. Филатова Л.Ю. Kazanskaia N. Айсина Р.Б. Ефременко Е.Н. Казанская Н.Ф. Мягкова М.А. Павленко Т.А. LAMZINA N. Головин Ю.И. Горелкин П.В. Гринштейн С.В. Петров М.Н. Balyasnikova I.V. Станислав М.Л. Абакумова Т.О. Казанская Н.Ф. Garats E.V. Golukhova E.Z. Nukolova N.V. Баскин И.И. Бовин Н.В. Грибков В.А. Лягин И.В. Охоцимская Т.Д. Палюлин В.А. Шарафутдинов Т.З. Dubrovsky A.V. Galitsky V. Zueva N.A. Воронов С.В. Гусаков А.В. Еремин С.А. Ерофеев А.С. Легоцкий С.А. Маникам Д.С. Мирошников К.А. Нечаева Н.Л. Нуколова Н.В. Савельев М.И. Столярова Е.П. Цайтлер П.А. Шимановская Е.В. Gribkov V.A. NAMETKIN S. Pozdnev V.F. Schwartz D.E. Sizova E.A. Варфоломеев С.Д. Власова К.Ю. Курочкин И.Н. Наперова И.А. Нероев В.В. Самоходская Л.М. Abakumov M.A. Boginskaya I.A. Kazanskaya N.F. Kuznetsova T.P. Myagkova A.D. Priyma A.D. Безнос О.В. Варламов В.П. Газарян И.Г. Гарац Е.В. Голухова Е.З. Грибановский С.Л. Давыдова Н.Г. Дубровский А.В. Корякин С.Н. Нуколова Н.В. Павленко Т.А. Позднев В.Ф. Рыжиков И.А. Упоров И.В. Чеснокова Н.Б. Demina E. Garcia Joe G.N. Legotsky S.A. Lychagin A. Manickam D. Nasonov V.V. Nikol’skaya I.V. Pimenov V. Poloznikov A.A. Алова А.В. Араблинская Н.Е. Афанасьев К.Н. Балабушевич Н.Г. Безнос О.В. Бейшенова Г.А. Богинская И.А. Веселов М.М. Волобуев И.В. Гайфуллин Н.М. Галицкий В.А. Гершкович К.Б. Григорьев Ю.В. Евдокимов В.В. Ельцов А.И. Ефремова М.В. Зуева М.В. Камалов А.А. Киржанова Е.А. Кузнецов И.И. Курилова О.В. Лебедев Д.Н. Моисеева Н.А. Мустафина Т.Б. Орлов А.П. Петров М.Н. Полежаева Е.Д. Рудаковская П.Г. Ульяненко С.Е. Федосеев В.М. Чехонин В.П. Afanasiev K.N. Akinbi H. Albrecht R.F. Alekperov R.T. Batrakova E. Beishenova G. Bendelic E.C. Bokeria L.A. Bronich T.K. Bulaeva N.I. Chekhonin V.P. Delfin J. Dominques M.C. Dull R. Epshtein Y. Garats I.E. Goker-Alpan O. Gomazkov O.A. Gonzales Y. Grigoriev Y. Kapeliuch Y. Kapitanov A.B. Letsiou E. Lünsdorf H. Marina S. Martinez I. Moshetova L.C. Nesterovitch A. Piegeler T. Quintela O. Ryzhikov I.A. SAFIULLI R. Samodurov A.S. Scholz M. Schwartz D. Shevchenko A.G. Shimanovskaia E. Sidransky E. Socarras A. Sokolsky-Papkov M. Taliansky M. Tayebi N. Ulianenko S.E. Ulyananko S. Ulyanenko S. Vereschagin K.A. Yarovaya G.A. Абакумов М.А. АбраменкоТ Киселев В.И. Алехнович В.И. Ануфриенко В.Б. Арутюнян А.М. Афанасьев К.Е. Балацкий А.В. Батракова Е.В. Березин И.В. Бирон Э.В. Боголюбов Е.П. Бронич Т.К. Булаева Н.И. Булаева Н.И. Васильева Т.Е. Волкова С.В. Воробьева И.В. Гигинеишвили Д.Н. Гладилин А.К. Голиков А.В. Гомазков О.А. Данилова Н.В. Данюкова Т.Н. Джайн М. Добров Р.В. Досеева В.В. Дулатов А.К. Евдокимов В.В. Егоров В.А. Ермакова В.Н. Жоробекова Ш.Ж. Забудько А.Н. Захаров О.П. Зуева Н.А. Иванов Ю.П. Кадрев А.В. Камалов Д.М. Карлов Д.С. Каткова В.А. Коржуев А.В. Корчев Ю.Е. Кострикин Д.С. Кудряшова Е.В. Кузнецов Д.А. Купавцева Е.А. Ларионова Н.И. Лемешко Б.Д. Лисовская О.А. Лычагин А.А. Мамедов В.Н. Мареева Е.А. Маркович И.Л. Матвеева О.Д. Морозова А.Ю. Мошетова Л.К. Наметкин С.Н. Николаев С.А. Никольская И.И. Орлов В.Н. Охоботов Д.А. Прийма А.Д. Присяжная Н.В. Руденская Г.Н. Рыжков В.И. Рябина М.В. Самодуров А.А. Сафиуллин Р.Р. Свиридов А.С. Сиголаева Л.В. Сидоров П.П. Сладков А.А. Сомов И.Е. Суромуков С.В. Федосеев В.А. Цапенко И.В. Шехтер А.Б. Шрам С.И. Шрам С.И. Юрков Д.И. Яровая Е.Б.