Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2019 стажировка Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия)
  • 2019 стажировка ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Минздрава России (Россия)
  • 2019 стажировка Российский университет дружбы народов (Россия)
  • 1999 д.м.н. Современные методы эндоскопической диагностики и лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, протяженных стриктур и облитераций уретры, рака мочевого пузыря

Результаты деятельности

Соавторы: Охоботов Д.А., Карпов В.К., Камалов Д.М., Сорокин Н.И., Стригунов А.А., Кадрев А.В., Тивтикян А.С., Нестерова О.Ю., Шапаров Б.М., Самоходская Л.М., Чалый М.Е., Афанасьевская Е.В., Мартов А.Г., Дзитиев В.К., Кирпатовский В.И., Мареев В.Ю., Мацкеплишвили С.Т., Капранов С.А., Орлова Я.А., Аббосов Ш.А., Божедомов В.А., Ефремов Е.А., Павлова З.Ш., Ефименко А.Ю., Златовратский А.Г., Сагарадзе Г.Д., Шомаруфов А.Б., Зарайский Е.И., Мершина Е.А., Басалова Н.А. МИТЬКОВА М.Д. Митьков В.В. Плисюк А.Г. Акопян Ж.А. Мамедов В.Н. Беграмбекова Ю.Л. Низов А.Н. Акилов Ф.А. Григорьева О.А. Гущин Б.Л. Синицын В.Е. Ходырева Л.А. Джайн М. Михальченко А.В. Пшихачев А.М. Лопаткин Н.А. Османов О.А. Эхоян М.М. Агапов М.А. Данилова Н.В. Дорофеев С.Д. Краснова Т.Н. Тахирзаде Т.Б. Mukhtarov S.T. Адамян Р.Т. Голодников И.И. Данилов С.М. Мареев Ю.В. Нимирицкий П.П. Середенина Е.М. Сухих Г.Т. Будылин Г.С. Дячук Л.И. Павликова Е.П. Ширшин Е.А. Аполихин О.И. Жуматаев М.Б. Семина Е.В. Kirpatovsky V.I. Плотников Е.Ю. Попов В.С. Тахирзаде Т.Б. Цигура Д.А. Efremov E.A. Божедомова Г.Е. Галявич А.С. Гиясов Ш.И. Домогатский С.П. Маленкова В.Ю. Осидак Е.О. Осмоловский Б.Е. Потапенко А.В. Ткачук В.А. Шурыгина А.С. Gushchin B.L. Агеев Ф.Т. Василевский Р.П. Верзин А.В. Гарманова Т.Н. Зверева М.Э. Злобина Н.В. Какоткин В.В. Крицкий А.А. Кубышкин В.А. Кудрявцев Ю.В. Макаревич П.И. Монакова А.О. ПЯТАЕВ Н.А. Павлова Г.В. Савинов А.В. Старцева О.И. Фролова М.В. Dudarev A. Балабаньян В.Ю. Беленков Ю.Н. Будаев А.В. Буравков С.В. Галлямов Э.А. ЕРГАКОВ Д.В. Епифанова М.В. Еркович А.А. Карзова М.М. Козиолова Н.А. Козлова П.С. Максимов В.А. Малахов П.С. Мельник Я.И. Осмоловский Б.Е. Полтавцева Р.А. Росницкий П.Б. Сапожников О.А. Хохлова В.А. Цысарь С.А. Алексеева М.В. Баблумян А.Ю. Буров В.Н. Геворкян А.Р. Геворкян З.А. Горбунов Р.М. Казаченко Е.А. Коган М.И. Маликова А.В. Машина М.М. Михалева Л.М. Низов А.Н. Пахомов П.В. Разумов С.В. Токарев Ф.В. Церегородцева П.С. Абоян И.А. Аметов А.С. Армаганов А.Г. Асратян Д.А. БАЙКОВ Н.А. Бадмаева Е.М. Бадулина Е.С. Бобков А.П. Бобров Б.Ю. Борисов Е.Н. Буланова М.М. Виноградова Н.Г. Григель В.В. Давыдов Д.А. Журавлев В.Н. Липатова Н.А. Миланов Н.О. Михеев К.В. Наджимитдинов Я.С. Некрасова Л.А. Писарев Э.К. Пономарчук Е.М. Саидов И.Р. Салюков Р.В. Силонов В.М. Сухих Г.Т. Сухоруков Г.Б. Сысоев Н.Н. Шерстнев В.В. Якимов Б.П. Korneyev I.A. Markaryan D. Sukhorukov G.B. Акопян Э.П. Аль-Шукри С.Х. Артемьева Е.В. Бадин Ю.В. Вартанян Э.В. Гайфуллин Н.М. Гейнц А.А. Даренков С.П. Дударева А.А. Дымов А.М. Епанчинцев С.Г. Жданова Е.А. Журавлев В.М. Иваницкий Л.В. Кадышева А.М. Калинченко С.Ю. Карибеков Т.С. Кечеджиева С.Г. Кирпатовcкий В.И. Ковалев В.А. Комяков Б.К. Королева С.В. Кузьменко В.В. Курбатов Д.Г. Курилова О.В. Мазо Е.Б. Маркарьян Д.Р. Медведев В.Л. Мудрая И.С. Николаева М.А. Павлов В.Н. Проскурнина Е.В. Прошин П.И. Сайфутдинов Р.Ш. Сивков А.В. Синдеева Л.В. Синеева О.В. Стоянова С.С. Тахирзаде А.М. Теодорович О.В. Французевич Л.Я. Цуканов А.Ю. Цурская Д.Д. Шатохина Е.А. Якушин С.С. Bozhko S.A. Calvez-Kelm F.L. Dudek S.M. Ecke T. Efremov E.E. Fozilov A.A. Gusakova D.Y. Hosen I. Manel A. Neymark A.I. Pershina Polonskaia A. Poltavtseva R.A. Pons M. Pushkar D.Y. Schade G.R. Sokolowski A. Vian E. Абдурашитов А.Ю. Аляев Ю.Г. Анохин Д.М. Аслиев К.А. Асратян Д.А. Баев А.В. Базин И.С. Барзов А.А. Берников А.Н. Богачев Р.К. Божьев И.В. Буянкин К.Е. Вайпан Д.В. Габбасова Л.А. Галимова Э.И. Георгинова О.А. Гусакова Д.А. Даниелян М.О. Зелянин А.С. Зоркин С.А. Игнашин Н.С. Калинкин А.Л. Карпов В.К. Кечеджиева С.Г. Кириллова К.И. Кисиль О.В. Козлов С.А. Кост О.А. Кривобородов Г.Г. Крупенин В.А. Кузьмичева Г.М. Куликов О.А. Кумачев К.В. Липский К.Б. Макарова В.Г. Мальков П.Г. Мурадян А.А. Неймарк А. Неймарк Б.А. Никушина А.А. Новиков А.И. Новоселецкая Е.С. Олькина О.В. Орлов И.Н. Осипова А.Ф. Ответчиков И.Н. Охоботов А.А. Перепанова Т.С. Пестерова О.А. Плотникова М.Л. Полтавцева Р.А. Преснов Д.Е. Преснова Г.В. Притыко А.А. Пушкарь Д.Ю. Рафальский В.В. Рахматуллин Т.И. Ревенко С.В. Рубцова М.Ю. Рябой А.В. Рязанцев А.А. Самарина Т.О. Серебряный С.А. Ситдыкова М.Э. Скорик А.А. Снигирев О.В. Сорокин Е.Д. Сэпп О.Н. Тарасова Е.В. Тимохин Е.В. Третьяков А.А. Трыкова И.А. Фадеев В.В. Филатова Д.А. Фомин И.В. Фукс А.А. Хачатуров А.А. Худорожкова Е.Д. Циняйкин И.И. Цыганкова О.В. Черников В.П. Шавахабов Ш.Ш. Шаламеев С.Б. Шарапова Е.И. Шотемор Ш.Ш. Шурыгина А.С. Щербинина Е.В. Яхьяев А.Т. галимов ш.н. кабанова о.в. Aboyan I.A. Alexeeva T. Andreytsev I. Arbieva Z.H. Balayants T.E. Bondar I.V. Busiashvili I.u. COVIDSurg C. Drozhzheva V.V. Dzeranov N.K. Erkovich A.A. Fagyas M. Glasbey J.C. Gorilovsky M.L. Gubenko N.S. Igor O. JRJ Kapranov S. Kazbek S.K. Khutoroi I.V. Kirpatovskii V.I. Kotsepuga M.E. Kubyshkin V.A. Lindeblad M.O. Luria V. Markaryan D. Matyukhov I.P. NURITDINOV K. Nadjimitdinov Y.S. Orlova E.V. Panyushkin S.M. Papikyan S.K. Petukhov P.A. Popov G. Popova I.A. Provozina A. Rassokhina O.I. Rodimov S. Seredyuk A.V. Shcherbinina E.V. Shechrbinina E.V. Shimanovskii N.L. Sorokin N. TARLOVSKAYA E.I. Teodorovich O.V. Toth A. Trapeznikova M.F. Trifilenkov A.S. Tulin I.V. Urshevich E.N. VOVK O. Valdes A. Valikulova F.Y. Wang Y.N. Yakunin S.N. Zaytsev S.A. amirkhanyan s.R. on behalf of the C.C. А Г.З. А Ц.Д. А Ц.Д. АНДРОНОВ А.С. Абашин М.И. Абашина А.А. Абдуллаев Т.Ф. Авдеев В.Г. Авдонин С.Т. Адамян А.В. Акопян А. Акопян Ж.А. Александрушкина Н.А. Алешина А.Н. Алиев К.А. Алиханов Р.Б. Алленова А.С. Алёшина А.Н. Амикишиева К.А. Амирханян А.С. Антонова К.В. Артемьева Е.Г. Асымбекова Э.У. Атаян Д.П. БАБУНАШВИЛИ Н.Б. Бадин Ю.В. Бадин Ю.В. Байкулов Т.Т. Балацкий А.В. Баранов А.П. Бедретдинова Д.А. Беневская В.Ф. Берлянт А.М. Биктимиров Р.Г. Богачёв Р.К. Бойкулов Т.Т. Болотина Л.В. Будко А.А. Буравихина Т.А. Бушков Ф.А. Валеева Д.Л. Васильев В.И. Веретюк В.В. Винаров А.З. Ворслов Л.О. Гамидов С.И. Гарин Н.Н. Глебова Л.В. Глыбочко П.В. Гогаева И.М. Голованов С.А. Голыгина Е.С. Гольцман М.Е. Горбунов Р.М. Гориловский М.Л. Гострый А.В. Григорян М.А. Гришина Г.В. Гурфинкель Ю.И. Гущин Б.А. ДЕНЧИК А.И. Давидов М.И. Дахтлер Т.Е. Демидко Ю.Л. Демкин В.В. Деревянко Т.И. Дмитров В.О. Долгушин Г.О. Дубров В.Э. Дячук Л.И. Евдокимов В.В. Евлашин С.А. Еркович А.А. Есилевский Ю.М. Ефетов С.К. Зайцевская С.А. Зоркин С.Н. Зоров Д.Б. Зрянин А.М. Зубарева Е.В. Зубков А.Ю. Иманова Х.З. Исакова Э.В. Истранов А.Л. К Б.Р. Кабанова О.О. Каленикова Е.И. Камарина Р.А. Камарина Р.Н. Каменская К.А. Каприн А.Д. Кастрикин Ю.В. Качер Д.А. Кисляков Д.А. Кисораускас Р.О. Коздоба А.С. Колчин А.А. Комлев Д.Л. Корлюков А.А. Корнеев В.Г. Корнеев И.А. Корнеев И.А. Корогодина А.Д. Коршунова Е.С. Коцепуга М.Е. Кочетов В.С. Красняк С.С. Крендель Б.М. Крюкова О.В. Кубарева Е.А. Кузьмин М.Д. Курбангалеев А.И. Курбатов Д.И. Курносова Т.Р. Логинова Д.Д. Луцевич О.Э. Лысачев Д.А. Макаров Е.А. Максвелл А. Маляров М.Г. Мануйлова Ю.А. Маришин Р.И. Маркосян Т.Г. Мартиросян Л.К. Марышев С.А. Матвеев В.Б. Медведев В.Н. Минеев К.В. Миркин Я. Мухин Н.А. Мухин С.В. Назарова Г.Б. Неймарк Б.А. Неплохов Е.А. Несук О.М. Никифорова Н.В. Новиков А.Б. Новиков А.Б. Новиков П.И. Ноева В.А. Овчинников Р.И. Олейникова Н.А. Орлова Е.В. Осмоловский Е.О. Островский Е.И. Павликова Е.П. Павлов В.Н. Павлов В.Н. Палагин И.С. Панина О.Б. Панюшкин С.М. Пеньков П.Л. Перлин Д.В. Петров Д.Ю. Пешков М.Н. Подземельников Е.В. Поляков В.Ю. Поляков Д.С. Поляков Д.С. Полянко Н.И. Попов С.В. Потекаев Н.Н. Потиевская В.И. Приезжев А.В. Прохоров А.В. Пушин А.Н. Пьяных О.П. Разумов О И Аполихин С.В. Роживаногв Р.В. Розанова Е.И. Ромих В.В. Рохликов И.М. Рубина К.А. Савилов А.В. Савилов А.В. Сакаева Д.М. Сардушкин М.В. Сафаров Р.М. Севрюков Ф.А. Синельников М.Е. Синицин В.Е. Смирнова Е.А. Созарукова М.М. Солдатов В.С. Спивак Л.Г. Срапян А.С. Станкович Е.Ю. Старосельская М.А. Супоницкий К.Ю. Сысоев П.А. Сысоева В.Ю. ТУГЕЕВА Э.Ф. Танашян М.М. Теселько Н.В. Тихомирова В.Е. Тишин А.М. Толстов С.В. Третьяков А.А. Трыкова И.А. Тулина И.А. Турин Д.Е. Усолов Ю.А. Ушакова И.В. Ушерзон М.Б. Фазилов Р.Е. Федорова М.В. Федяков Р.П. Фиев Д.Н. Фриго Н.В. Хазан П.Л. Халимов Ю.Ш. Харлова О.А. Хачатуров А.А. Хачатуров А.А. Хватова Е.И. Хомерики Г.В. Хохлов Р.А. Хохлов Р.А. Хохлова Т.Д. Царьков П.В. Черников А.В. Черных В. Черняев А.Л. Черняев А.Л. Чистякова С.Ю. Чумаков А.М. Чураянц В.В. Шакиров М.В. Шатохин Е.А. Шахнова Е.А. Шахпазян Н.К. Шашлов С.В. Шейд Д.Р. Шляева А.В. Шмакова А.А. Шомаруфов А.Б. Шпоть Е.В. Шугинина Е.А. Щербинина Е.В. Ю Н.О. Юлдашев П.В. Якимов Б.П. Якунин С.А. Яровой С.Ю. полуэктова м.ю.