Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2020 стажировка Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия)
  • 2019 стажировка МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия)
  • 2019 стажировка European School of Radiology (Австрия)
  • 2019 стажировка Учебно-методический центр "Юнитал-М" (Россия)
  • 2019 стажировка Учебно-методический центр "Юнитал-М" (Россия)
  • 2018 стажировка ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им.ак.Н.Н.Бурденко" МИНЗДРАВА РОССИИ (Россия)
  • 2018 стажировка ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Россия)
  • 2017 стажировка ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Россия)
  • 2017 стажировка Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Консалтинговый центр" (Россия)

Результаты деятельности

Соавторы: Синицын В.Е., Мясников Р.П., Харлап М.С., Корецкий С.Н., Камалов А.А., Мареев В.Ю., Баженова Д.А., Филатова Д.А., ДРАПКИНА О.М., Благова О.В., Дивашук М.Г., Орлова Я.А., Росницкий П.Б., Самоходская Л.М., Хохлова В.А., Беграмбекова Ю.Л., Куликова О.В., Павликова Е.П., Плисюк А.Г., Ларина О.М., Плотникова М.Л., Лисицкая М.В., Мешков А.Н., Пилюс П.С., Середенина Е.М., Жарикова А.А., Киселева А.В., Моисеев С.В., Пучкова О.С., Boytsov S.A. Басаргина Е.Н. Гаврилов Л.Р. Краснова Т.Н. Мацкеплишвили С.Т. Нестерова О.Ю. Печенкова Е.В. Meshkov A.N. ZAKLYAZMINSKAYA E.V. Дземешкевич С.Л. Малахов П.С. Мареев Ю.В. Петровичев В.С. Сапожников О.А. Стригунов А.А. Чупова Д.Д. NEDOSTUP A.V. Асфандияров Ш.А. Барский В.И. ГАГАРИНА Н.В. Лукшина Е.А. Охоботов Д.А. Потапенко А.В. Цысарь С.А. Brodehl A. Drapkina O.M. Milting H. ZAKLYAZMINSKAYA E.V. Акопян Ж.А. Власова Р.М. Першина Е.С. Поляк М.Е. Румшиская А.Д. Рыжкова Е.В. Солонцов О.В. Юлдашев П.В. Stanasiuk C. Афанасьевская Е.В. Береговская С.А. Вариончик Н.В. Давтян К.В. Дячук Л.И. Назарова Г.Б. Ненайденко Е.В. Павлова З.Ш. Пахомов П.В. Сдвигова Н.А. Сорокин Н.И. Тивтикян А.С. Bogomazova S.Y. Klimushina M.V. Kudryavtseva M.M. Litvinova L.D. Morel S. NEDOSTUP A.V. Агапов М.А. Асратян Д.А. Бакунович А.В. Бойцов С.А. Буланова М.М. Васильев П.В. Гадаева Э.К. Дзитиев В.К. Добрушина О.Р. Домбровская А.В. Камалов Д.М. Коробкова И.З. Латышев В.Д. Мотрева А.П. Павленко Е.В. Паникратова Я.Р. Петряйкин Ф.А. Пономарев Р.С. СЕДОВ В.П. Седов В.П. Сердюк С.Е. Сотникова Е.А. Тао Е.А. Труханова М.А. Тюрин И.Е. Фролова Ю.В. ШИРОКИЙ В.П. Шатохина Е.А. Шляпкина О.С. Шоломова В.И. Aleksandrova S. Angarsky R.K. Bulanov N. Ershova A.I. Gerull B. Gummert J. Klingel K. Krylova N. Laser K.T. Lutokhina Y.A. Oganesyan A. Oganesyan A. Pohl G.M. Pokrovskaya M.S. Polonskaia A. Shestak A. Sotnikova E.A. Stein S.E. Topchyan A.H. Tsvetkova N.V. ZAYDENOV V.A. АВДЕЕВ С.Н. АРУТЮНОВА Я.Э. Акчурина Э.Д. Асратян Д.А. Вайпан Д.В. Вершинина О.Ю. Воробьева Е.А. Вяткин Ю.В. ГАНДАЕВА Л.А. Георгинова О.А. Горбачевский С.В. ЕДЕМСКИЙ А.Г. Жданова Е.А. Загвоздкин Е.С. Зозуля Н.И. КОГАН Е.А. Калинкин А.Л. Каранадзе Н.А. Караськов А.М. Киселева А.А. Комарова М.А. Костина И.Э. Куликова О.В. Куликова О.Г. Курилова О.В. Маликова М.С. Мартынюк Т.В. Мартьянова Ю.Б. Миронова Д.С. Моисеев А.С. Моисеев А.С. Никитюк Т.Г. Никулина О.Ф. Поляков Р.С. Пучкова Е.Н. Раменский В.Е. Раскин В.В. Серов В.П. Стоянова С.С. Третьяков А.А. Фомин В.В. Фомин В.В. Царева Н.А. Царенко С.В. Цурская Д.Д. ЧЕРНЯВСКИЙ А.М. ЧЕРНЯВСКИЙ М.А. Чазова И.Е. Черняев А.Л. Шурыгина А.С. Щекочихин Д.Ю. Abisheva A. Akhmad K. Antukh D. BARSKIY V. Balaeva M. Balashova M.S. Chernikov V.P. Chumakova O.S. Danko K. Derevnina Y.V. Derevnina Y.V. Gilyadova A.V. Golovinski? S.V. Gombolevskiy V. Gärtner A. Gärtner A. Gärtner A. Ishchenko A.A. Jeurissen B. Jillings S. Kalemberg A.A. Kalmykova O.V. Kiseleva A.V. Kiseleva A. Klauke B. Klauke B. Kovrigina A.M. Kudryavtseva M. MIRRAKHIMOV M. Maris P. Mirgorodskaya O.V. Moiseev A. Morozov S. Nasonova S. Nechayenko M.A. Novruzalieva M.F. Pasyuga V.V. Pavlenko E. Petraikin A.V. Petrova O.V. Plakhov A.Y. Pokrovskaya M.S. Polyak M. Poteshkina N. Pylev A. Ruchiova N. Sadekova M.A. Safarova A. Saidova A.S. Sennikov I. Sergunova K. Sijbers J. Skirko O.P. Skoblov M.Y. Snigir E.A. Solovev A. Sotnikova E.A. Sotnikova Е.A. Sparber P.A. Stepanova E.A. Tao E. Tber M. Van Ombergen A. Virabova I.A. Wuyts F.L. ZAYDENOV V.A. Zaicenoka M. Zlobina P.D. АЛДАШЕВ А.А. АПОЛИХИНА И.А. Агеева С.Ф. Азнауров В.Г. Акиньшина А.И. Акопян Ж.А. Аксельрод А.С. Алиева И.Н. Алёшина А.Н. Андреев Д.А. Андреенко Е.Ю. Арешидзе Д.А. Армаганов А.Г. Архипова И.М. БРАГИНА А.Е. Базаева  Е.В. Балкарова О.В. Бобков А.П. Бобкова И.Н. Будылин Г.С. Букаева А.А. Букшева А.А. Булатов Н.В. Бутаева А.Т. ВОЙТЕНКО А.Г. Вартанян А.А. Вартанян Э.Л. Виноградов П.П. Власова Э.Е. Вуйцик Н.Б. Гагарина Л.Г. Галяутдинов Д.М. Геворкян З.А. Гиверц И.Ю. Гиляров М.Ю. Глуханюк Е.В. Головачева В.А. Гончарова Н.С. Горбунов Р.М. Дадали Е.Л. Двирнык В.Н. Дейкина Д.Г. Дземешкевич А.С. Долгушин Г.О. Донников Кадочникова А.Е. Дячук Л.И. Евзиков Г.Ю. Емельяненко М.В. Ефимова И.А. Ефимова И.В. Жарикова А.В. Жиров И.В. Затейщиков Д.А. Зиновьев О.В. Злобина Н.В. Зотова Е.Д. Иосифян М.А. Ищенко А.И. Казымаев С.А. Каймонов В.С. Каштанова Д.А. Кириллова К.И. Киселева А.А. Кобалава Ж.Д. Козлова М.А. Козловская И.Б. Козловская Л.В. Комаров Р.Н. Костина С.А. Коталевская Ю.Ю. Кочатков А.В. Кудрявцева М. Кудрявцева М.А. Кудрявцева М.В. Кузина Н.В. Кунцевич Г.И. Куприянова А.Г. Куценко В.А. Кучиева А.М. Кушунина Д.В. Лазуткина В.Ю. Лебедева И.С. Ловцевич Н.В. Лукина К.А. Лядов В.К. Лядов В.К. Лядов К.В. Маковская Л.А. Максимова О.Б. Марахонов А.В. Маткевич Е.И. Мершин К.В. Микова В.М. Можейко Н.П. Моисеева О.М. Муравьева А.В. Науменко Ж.К. Неклюдова Г.В. Некрасова Л.А. Нефедов Д.А. Нечаев Н.Н. Нечепуренко А.А. Никифорова Н.В. Новиков П.И. Носикова И.Н. ОСАДЧИЙ К.К. Онойко М.В. ПУЧЕК В.Д. ПУЧКОВА О.C. Павликова Е.П. Павлунина Т.О. Петухова А.М. Поволоцкая И.С. Подчасов О.В. Попов С.В. Преображенский В.Ю. Раджабова Г.М. Рамеев В.В. Рамеева А.С. Решетов И.В. Розина Т.П. Рубина К.А. Рычкова С.А. СЕМИТКО С.П. СЕСЛАВИНСКАЯ Т.В. СКИРКО О.П. СООРОНБАЕВ Т.М. СУХОТЕРИН А.Ф. Самсонова М.С. Седова М.В. Селивёрстов Ю.А. Семина Е.В. Сенников И.С. Сидякина И.В. Синицин В.Е. Смулевич А.Б. Совет А.И. Соничева Н.А. Стеклов В.И. Стрижаков Л.А. Строков И.А. Струтынский В.А. Сурикова Ю.А. Суслина З.А. Сыркин А.Л. Тао П.П. Томиловская Е.С. Удовиченко А.Е. Фарафонтов А.В. Федулова С.В. Филиппов В.В. Филиппова И.Б. Фомин В.В. Фомина М.А. Фомичева Е.И. Французевич Л.Я. Фукс А.А. Церегородцева П.С. Цигура Д.А. ЧЕРНЯВСКИЙ С.В. Чомахидзе П.Ш. Чумакова О.С. Чунаева Е.А. ШЕЛУХА П.А. Шаповаленко Т.В. Шатохин Е.А. Шахнович А.Р. Шевченко А.О. Шестак А.Г. Шилов А.С. Ширшин Е.А. Шмакова А.А. Шрайнер И.В. Шумарина А.О. Юдин В.С. ЯРОВОЙ Ю.С. ЯРОШ В.Б. Яременко С.А. Яхно Н.Н. Яцык Г.А. паша с.а.