Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1985 к.х.н. Конформационные исследования в ряду гетероаналогов бицикло[3.3.1]нонана и бицикло[4.1.0]гептана
  • 1969–1974 Специалитет МГУ имени М.В.Ломоносова, Химический (химия)

Результаты деятельности

Соавторы: Зефиров Н.С., Баскин И.И., Радченко Е.В., Осолодкин Д.И., Лавров М.И., Карлов Д.С., Григорьев В.В., Шульга Д.А., Бачурин С.О., Махаева Г.Ф., Воронков А.Э., Козловская Л.И., Аверина Е.Б., Орлов А.А., Веремеева П.Н., Жохова Н.И., Зефиров А.Н., Замойский В.Л., Potekhin K.A., Скворцова М.И., Карганова Г.Г., Tikhonova I.G., Беленикин М.С., Седенкова К.Н., Писарев С.А., Halberstam N.M., Лаптева В.Л., Boltneva N., Василенко Д.А., Дуева Е.В. Лущекина С.В. Титов О.И. Richardson R.J. Гришин Ю.К. Гришина И.В. Назарова А.А. Рудакова Е.В. Struchkov Y.T. Артеменко Н.В. Беришвили В.П. Зефирова О.Н. Тихонова И.Г. Kovaleva N.V. Гальберштам Н.М. Голубева Е.А. Кузнецова Т.С. Милаева Е.Р. Serkov I.V. Ярославов А.А. Абилев С.К. Емец С.В. Соснин С.Б. Темнякова Н.С. Никитина А.А. Подругина Т.А. Oliferenko A.A. Serebryakova O.G. Дябина А.С. Иванов Н.Н. Олиференко А.А. Chupakhin V.I. Proshin A.N. Карпов П.В. Костюков А.А. Куркутова Е.Н. Мэттьюс Д. Станкевич И.В. Шаймарданов А.Р. Pentkovski V.M. Shiryaev V.A. Skvortsova M.I. Slovokhotova O.L. Климочкин Ю.Н. Топчий М.А. Burgart Y.V. Fedorov M. SALOUTIN V. Shchegolkov E.V. Асаченко А.Ф. Биневский П.В. Грачева Ю.А. Кост О.А. Мельников А.А. Местергази М.Г. Соснина Е.А. Шевцова Е.Ф. Шпаковский Д.Б. Costantino G. Oliferenko A.A. Pellicciari R. Бовина Е.М. Доценко В.В. Елецкая А.А. Заборова О.В. Зотов А.Ю. Кузьмин В.А. Самошин В.В. Ait A.O. Brylev V.A. Chistov A.A. Elkina N.A. Ertl P. Gabrelyan A.V. Karpov P.V. Prokopenko V.V. Richardson J.D. Rogova Y.V. Tanchuk V.Y. Todeschini R. Бутов Г.М. Девдариани Р.О. Дорошенко И.А. Коршун В.А. Кузьмин В.А. Любимова И.К. Матвеева Е.Д. Перкин В.О. Петелин Д.Е. Прошин А.Н. Рыбаков В.Б. Царева Д.А. Чупахин В.И. Шмыкова А.М. Aralov A.V. Barygin O.I. Danilenko V.N. Dron M.Y. Frolov K.A. Gasteiger J. Ivanov A.A. KOZHUSHKOV S.I. Kutyakov S.V. Livingstone D.J. Lyubimova I.K. Makarenko A.S. Mauri A. Mustafaev O.N. Proshin A. Proskurin G.V. Samoshin V.V. Tetko I.V. Vyunova T.V. Антоненко Т.А. Гусейнов А.Д. Давыдов Д.А. Зефиров Н.А. Куимов А.Н. Некипелова Т.Д. Орлова С.И. Пентковский В.М. Петров П.В. Проскурнина М.В. Рулев Ю.А. Садовников К.С. Сафаньяев А.Я. Слесарчук Н.А. Темнов В.В. Ткаченко С.Е. Трач С.С. Тюрин В.Ю. Устинов А.В. Фомина А.Д. Чертков В.А. Шевцов П.Н. Шевцова А.С. Штиль А.А. ANTIPIN I.S. Aksinenko A.Y. Antipin M.Y. Antonyan G.V. Baraldi P.G. Borissevitch I. Bormotov N.I. Brkich G.E. CAPLE R. Choonara Y.E. Drenichev M.S. Fedyaev K.S. Gleiter R. KANTYUKOVA R.G. KONOVALOV A.I. KOZMIN A. Kamal A. Katritzky A.R. Keshtova S.V. Kriveleva А.S. Krivokolysko S.G. LENDEL V.G. Leonova M.V. MIGALINA Y.V. MURSAKULOV I.G. Mel’nikov A.A. Mukhina T. Neiman A.V. Oliferenko P.V. Ovcharenko V.I. Rudakova Е.V. STANINETS V.I. STRUCHKOV I. Sokolov V.B. Sokolov V.B. Soukup O. Stankevich I.V. Streshnev P.P. TOLSTIKOV G.A. Tkachenko E.S. Varnek A. Zakharevich N.V. Алфимов М.В. Воронов С.В. Гарибова Т.Л. Данилов С.М. Додохова М.А. Жеребкер А.Я. Запольский М.Э. Зверев Д.В. Зуева Н.А. Козьмин А.С. Кондратович Е.П. Костюкевич Ю.И. Котельникова Р.А. Курило М.Н. Мандругин А.А. Михайлов С.Н. Моисеева А.А. Моисеева Н.А. Морозов А.С. Орлова М.А. Перминова И.В. Погонин В.И. Полетаева Д.А. Проскуряков С.Я. Пятигорская Н.В. Рыжков Ф.В. Сапожникова К.А. Словохотова О.Л. Соколов В.Б. Солдатова Ю.В. Стручков Ю.Т. Ступина Т.С. Сухачев Д.В. Сухоруков М.В. Сыбачин А.В. Терентьев А.А. Трофимова Т.П. Тучинская К.К. Файнгольд И.И. Федосеев В.М. Чалых А.Е. Яшин Н.В. Abdelaziz A. Adeyemi S.A. Aires-de-Sousa J. Alekperov U.K. Alfimov M.V. Anastasia G. BINNATOV R.V. Babkov D. Baimuratov M.R. Bakhronov D.K. Balyasnikova I.V. Baquie M. Bdzhola A.A. Bender A. Bobrov S.V. Bormasheva K.M. Brandmaier S. Bushmarinov I.S. Chekmarev D. Cheng L. Cherkasov A. Chupakhin O.N. Compans R.W. DASHEVSKAIA E.E. DASHEVSKAYA E.E. DEVDARIANI R.O. Davydov D.A. Doyle J. Dyson P.J. Dzhivanian T.I. Eugene K. Eugene N. Fursova E.Y. GORDEEVA E.V. Genkina Y.M. Grek O.M. Grishina M. Gunnar W. Hammock B.D. Hein N.D. Horvath D. Huddleston J.G. Ignatov S.K. Ishmukhametov A. KASYAN L.I. KURKUTOVA Y.N. Kabankin A.S. Kampf J.W. Kasper C. Khlevin D.A. Kholodovych V. Kobayashi M. Koerner R. Kondratovich E.P. Korabecny J. Korshun V.A. Korábečný J. Kravtsov A.A. Kurilo M.N. Kurilo M.V. Kuznetsov S.A. Landau M.A. Leksina L.A. Levina O.I. Liotta D.C. Lomova O.A. Lyapustin V.N. Lysov A.E. Lysov A.R. MC-FARLAND J.W. Maduar V.V. Malygin V.V. Marcou G. Mikhura I.V. Morisseau C. Murray E.E. Naidu V.G. Naperova I.A. Nekipelova T.D. Nigsch F. Novotarskyi S. OMAROV T.T. Ordukhanyan A.A. Osyanin V.A. Panda S.R. Pandey A.K. Patiny L. Paulavets V.V. Petelin D.E. Piccagli L. Pivina T.S. Plemper R.K. Poda G. Poletayeva D.A. Popov P.A. Potemkin V. Prussia A. RAMAZANOV E.A. RAU V.G. Rathi B. Reznikov A.N. Rogers R.D. Romanova E.G. Romanova L.I. Rupp M. SULTANBAEVA B.M. Safronenko A.V. Salakhutdinov N.F. Savelyev E.N. Savintseva L.A. Schepochkin A.V. Schneider J. Schwab C. Shafi S. Shklover V. Shmykova А.М. Sibiryakova A.E. Sitnikov G.V. Snyder J.P. Strakhov V.N. Stroganov O.V. Sun A. Sushko I. Syed R. Teetz W. Terentiev A.A. Tkachenko V. Tsybko I.G. Tuchynska K. Ubanako P.N. Ustinov A.K. Utepova I.A. Vasilichin V.A. Venkata Ramana R.C. Vladimir O. Voronina T.A. Voronov S.V. Welsh W.J. Wijeyesakere S.J. Williams A. YANOVSKII A.I. Yakkala P.A. Yar M.S. Yoon J. ZHDANKIN V. Zhan W. Zhang Q. Zhigulin A.S. Zueva N.A. Аверин А.Д. Айт А. Аладышева Ж.И. Алферова В.А. Андреева Л.А. Аниол В.А. Анохин К.В. Антонян Г.В. Апарин И.О. Артамонова И.И. Астахова Т.В. Балакин К.В. Бахронов Д.К. Безноско Б.К. Бобков Е.В. Бондаренко Е.В. Борисенко А.А. Бруновленская И.И. Бузников Г.А. Булахов Г.А. Бунев А.С. Владимиров С.А. Волков М.Б. Волошин Я.З. Гайдарова Е.Л. Галочкина А.В. Гальберштам Н. Гарибова Т.Л. Глазунова В.А. Глухова А.П. Гмыль А.П. Григорьев В.В. Гришина Г.В. Гудашева Т.А. Гуляева Н.В. Даниленко В.Н. Демьянович В.М. Долганов А.В. Дронов С.Э. Дубова Л.Г. Егоров А.Е. Екимова Е.В. Ердаков В.К. Жернов Ю.В. Жилина Е.В. Захаревич Н.В. Зеленкина О.А. Зильберштейн Т.М. Зиппль В. Зык Н.В. Иванов А.Г. Кавун С.М. Калашникова Е.С. Ковалева Н.В. Колпакова Е.С. Коротаев А.В. Коручеков А.А. Коситов С.В. Костантино Г. Котиева И.М. Кочетков С.Н. Кошелев С.О. Кравцов А.А. Красавин М.Ю. Кривелева А.С. Кузнецов С.А. Кумсков М.И. Курило М.Н. Ланин С.Н. Лемке Х. Логинов С.В. Лозинская Н.А. Лукьяненко Е.Р. Лысенко К.А. Малеев А.В. Малыгин В.В. Малыхин М.Д. Маркова А.А. Мелешонкова Н.Н. Мельников А.В. Михновец И.Э. Моисеенко А.В. Молчанова М.С. Моргунов И.А. Мориссье К. Мумятова В.А. Мухина Т.В. Мясоедов Н.Ф. Назаров А.А. Неганова М.Е. Никитин Н.А. Никитин Т.Д. Николаева Л.С. Николаева Ю.В. Нуриева Е.В. Окулова Ю.Н. Орлинсон Б.С. Орлов И.С. Осипенко С.В. Ословский В.Е. Охезин Е.В. Паршиков И.А. Пелличари Р. Пешич А. Пиванова Г.П. Полякова М.В. Поройков В.В. Прошин А.Н. Пятигорская Н.В. Роньян Д. Рубекина А.А. Санникова Т.С. Семенов В.В. Семенова М.Н. Серкова Т.П. Скиргелло О.Е. Сольев П.Н. Сосонюк С.Е. Спасов А.А. Стороженко П.А. Стрелков С.В. Тарасов Г.А. Тафеенко В.А. Терентьев П.Б. Тимохина Е.Н. Тимошенко В.А. Тутушкина А.В. Уварова В.И. Устинов А.В. Устюгов А.А. Федяев К.С. Федянин И.В. Фолькерс Г. Хватов Е.В. Хэммок Б.Д. Хёльтье Х.Д. Чарушин В.Н. Чибисов К.А. Чистов А.А. Чумаков С.П. Чумаков Т.И. Шевченко К.В. Шибаева А.В. Ширшин Е.А. Шишкина И.Н. Шишкина Л.Н. Шишов Д.В. Штро А.А. Шустова Е.Ю. Шутков И.А. Ярцева И.В.