Образование

Результаты деятельности

Всего: 56 статей, 2 тезисов докладов, 5 докладов на конференциях, 1 патент.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 217, Scopus: 257

Просмотреть публикации »

Соавторы: Козловская Л.И., Осолодкин Д.И., Егоров А.М., Ивин Ю.Ю., Vorovitch M.F., Пиняева А.Н., Волок В.П., Ковпак А.А., Уварова В.И., Shishova A.A., Карганова Г.Г., Дзагурова Т.К., Курашова С.С., Шустова Е.Ю., Siniugina A.A., Хапчаев Ю.Х., Хватов Е.В., Моисеенко А.В., Соколова О.С., Шайтан К.В., Goryashenko A.S., ГОРДЕЙЧУК И.В., Игнатьев Г.М., Ivanova A.L., Бибилашвили Р.Ш., Кирпичников М.П., Орлов А.А., Сидорова М.В., Хватов Е.В., Чернохаева Л.Л. Aralov A.V. Баловнева М.В. Молокоедов А.С. Палькеева М.Е. Парфёнова Е.В. Самыгина В.Р. Федотов А.Ю. Belyakova A.V. CHUMAKOV K. Chistov A.A. Drenichev M.S. Gmyl L.V. Grishin K.V. Ignatova A.A. Jegorov A.V. Nikolaev K.G. Proskurin G.V. Skorb E.V. Tcelykh I.O. Tkachenko P.E. Varnek A. Авдеев Д.В. Аверина Е.Б. Багров Д.В. Белялетдинова И.Х. Бутусова А.А. Ворович М.Ф. Габибов А.Г. Гладнева Е.Е. Глухов Г.С. Гмыль А.П. Гришин Ю.К. Дудина М.С. Зайцев П.А. Колпакова Е.С. Коршун В.А. Кучина В.В. Матюгина Е.С. Мефед К.М. Никитин Т.Д. Николаева Ю.В. Овчинников М.В. Ословский В.Е. Пичкур Е.Б. Помазкина Л.В. Романенко В.В. Рубцова М.Ю. Седенкова К.Н. Слесарчук Н.А. Сухоруков М.В. Ткаченко Е.А. Тучинская К.К. Устинов А.В. Феофанов А.В. Фомина А.Д. Холодилов И.С. Цзан С. Штро А.А. Andreeva D.V. Antonova L. Aparin P.G. Baldina A.A. Balkina A.S. Balovneva M.V. Balovneva M.V. Baykova O.Y. Bayurova E. Bernshtein A.D. Bobokhonova M.S. Brylev V.A. Carvalho F. DYUNIN A.G. Danilenko Deshevoi S.E. Drozdov S.G. Dzharullaeva A.S. Egorova M.S. Eremenko M.G. Erovichenkov A.A. Erovichenkov A.A. Feldblium I. Frolenko V.S. Gavelya N.V. Grishina K.G. Hapchaev Y.H. Horvath D. Ivanov A. Ivanov A.S. Ivanov A.S. Ivanov A.P. Ivanova O. Ivanova O.E. Kaa K.V. Kashchenko A.V. Khandazhinskaya A. Klempa B. Konarev P.V. Konyushko O.I. Korduban A.K. Korduban A.K. Korshun V.A. Kostoff R. Kozhokar U.S. Kruger D.H. Kutyakov S.V. LENEVA I. L`vov V.L. Leonovich O.A. Lioznov D. Litvinov D.S. Logunov D.Y. Lukyanenko E.R. Maikova G.B. Marcou G. Mazhed Z.H. Morozkin E.S. Morozov V.G. Mutnykh E.S. Nikitina A.A. Novoselov K.S. Oksanich A.S. Ozherelkov S.V. Petrakis D. Porozov Y.B. Rogova Y.V. Romanova L.I. Sandzhieva S.H. Saryglar A. Shakaryan A. Shcheblyakov D. Shmanai V.V. Snoeck R. Spandidos D. Stekolshikova A.A. Streshnev P.P. Tesfatsion W.T. Tkachenko E.A. Tkachenko E.A. Tkachenko P.E. Tokarskaia E.A. Tsatsakis A.M. Tyurin A.P. Vasilenko V.E. Vereveyko Y.R. Yagovkina N.V. Yagovkina N.V. Yurchenko S.O. Zakharova M.Y. Zhang Y. Zubkova O.V. Алешенко Н.Л. Алферова В.А. Андриасов К.С. Анкудинова А.В. Антонов Л.П. Апарин П.Г. Армеев Г.А. Артемов Е.К. Астраханцева И.В. Баловнева M.B. Белова О.А. Беляев Е.С. Бондарева М.А. Василенко Д.А. Веселов М.М. Гаджикурбанов М.Н. Галочкина А.В. Ганчарова О.С. Гинцбург А.Л. Гоголева В.С. Гроусова Д.М. Гуляев С.В. Гуляева Т.В. Девяткин А.А. Должикова И.В. Драчева Н.А. Друцкая М.С. Евтушенко Е.А. Еремеева Т.П. Еровиченков А.А. Ерохова А.С. Есмагамбетов И.Б. Зварцев Р.В. Зверев В.В. Зырина А.Н. Иванов А.П. Иванов В.Н. Калиберда Е.Г. Карань Л.С. Карлова М.Г. Карпова О.В. Карташова Н. Клемпа Б. Клотченко С.А. Кнорре В.Д. Ковальчук М.В. Ковыршина А.В. Кожокарь У.С. Коломийцева Г.Я. Комякова М.Е. Коротина Н.А. Кочетков С.Н. Красота А.Ю. Кругер Д. Круглов А.А. Кузнецов Н.А. Куляев П.О. Куркин А.В. Литов А.Г. Локтев В.Б. Лукашев А.Н. Львов В.Л. Мазанкова Л.Н. Майкова Г.Б. Макенов М.Т. Максимов Н.Л. Маркина А.А. Михайлов С.Н. Михновец И.Э. Мойсенович А.М. Монроз А.В. Морозова Н.С. Мустафина А.Н. Назарова А.А. Недоспасов С.А. Никитин Н.А. Никитина А.А. Новиков М.С. Оtrashevskaya E.V. Ооржак Н.Д. Орлов А.А. Османов И.М. Палюлин В.А. Парфёнова Е.В. Пейсикова А.В. Петерс Г.С. Полохов А.Л. Порозов Ю.Б. Простова М.А. Прохорчук Е.Б. Радченко Е.В. Рубекина А.А. Рыбаков В.Б. Рычев М.В. Савина Д.М. Сазонов А.С. Сапожникова К.А. Семин Я.К. Синюгина А.А. Смирнов И.В. Сорокин А.А. Стрелков С.В. Трухин В.П. Улащик Е.А. Устюгов А.А. Федорова О.С. Федякина И.Т. Фроленко В.С. Чистов А.А. Чумаков С.П. Ширшин Е.А. Штильман М.И. Юсупов И.Р. Яковлев А.С.