Образование

Результаты деятельности

Всего: 54 статьи, 2 тезисов докладов, 5 докладов на конференциях, 1 патент.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 217, Scopus: 234

Просмотреть публикации »

Соавторы: Козловская Л.И., Осолодкин Д.И., Егоров А.М., Ивин Ю.Ю., Пиняева А.Н., Vorovitch M.F., Ковпак А.А., Уварова В.И., Shishova A.A., Волок В.П., Карганова Г.Г., Siniugina A.A., Дзагурова Т.К., Курашова С.С., Хапчаев Ю.Х., Шустова Е.Ю., Моисеенко А.В., Соколова О.С., Хватов Е.В., Шайтан К.В., ГОРДЕЙЧУК И.В., Игнатьев Г.М., Goryashenko A.S., Бибилашвили Р.Ш., Кирпичников М.П., Сидорова М.В., Хватов Е.В., Чернохаева Л.Л., Aralov A.V., Ivanova A.L. Баловнева М.В. Молокоедов А.С. Орлов А.А. Палькеева М.Е. Парфёнова Е.В. Федотов А.Ю. Belyakova A.V. CHUMAKOV K. Chistov A.A. Drenichev M.S. Gmyl L.V. Grishin K.V. Ignatova A.A. Jegorov A.V. Nikolaev K.G. Proskurin G.V. Skorb E.V. Tcelykh I.O. Tkachenko P.E. Varnek A. Авдеев Д.В. Аверина Е.Б. Багров Д.В. Белялетдинова И.Х. Бутусова А.А. Ворович М.Ф. Габибов А.Г. Гладнева Е.Е. Глухов Г.С. Гмыль А.П. Гришин Ю.К. Дудина М.С. Зайцев П.А. Колпакова Е.С. Коршун В.А. Кучина В.В. Матюгина Е.С. Мефед К.М. Никитин Т.Д. Николаева Ю.В. Овчинников М.В. Ословский В.Е. Помазкина Л.В. Романенко В.В. Рубцова М.Ю. Самыгина В.Р. Седенкова К.Н. Слесарчук Н.А. Сухоруков М.В. Ткаченко Е.А. Тучинская К.К. Устинов А.В. Феофанов А.В. Фомина А.Д. Холодилов И.С. Цзан С. Штро А.А. Andreeva D.V. Antonova L. Aparin P.G. Baldina A.A. Balkina A.S. Balovneva M.V. Balovneva M.V. Baykova O.Y. Bayurova E. Bernshtein A.D. Bobokhonova M.S. Brylev V.A. Carvalho F. DYUNIN A.G. Danilenko Deshevoi S.E. Drozdov S.G. Dzharullaeva A.S. Egorova M.S. Eremenko M.G. Erovichenkov A.A. Erovichenkov A.A. Feldblium I. Frolenko V.S. Gavelya N.V. Grishina K.G. Hapchaev Y.H. Horvath D. Ivanov A. Ivanov A.S. Ivanov A.S. Ivanov A.P. Ivanova O. Ivanova O.E. Kaa K.V. Kashchenko A.V. Khandazhinskaya A. Klempa B. Konarev P.V. Konyushko O.I. Korduban A.K. Korduban A.K. Korshun V.A. Kostoff R. Kozhokar U.S. Kruger D.H. Kutyakov S.V. LENEVA I. L`vov V.L. Leonovich O.A. Lioznov D. Litvinov D.S. Liu S. Logunov D.Y. Maikova G.B. Marcou G. Mazhed Z.H. Morozkin E.S. Morozov V.G. Nikitina A.A. Novoselov K.S. Oksanich A.S. Ozherelkov S.V. Petrakis D. Porozov Y.B. Rogova Y.V. Romanova L.I. Sandzhieva S.H. Saryglar A. Shakaryan A. Shcheblyakov D. Shmanai V.V. Snoeck R. Spandidos D. Stekolshikova A.A. Streshnev P.P. Tesfatsion W.T. Tkachenko E.A. Tkachenko E.A. Tkachenko P.E. Tokarskaia E.A. Tsatsakis A.M. Tyurin A.P. Vasilenko V.E. Vereveyko Y.R. Yagovkina N.V. Yagovkina N.V. Yurchenko S.O. Zakharova M.Y. Zhang Y. Zubkova O.V. Алешенко Н.Л. Алферова В.А. Андриасов К.С. Анкудинова А.В. Антонов Л.П. Апарин П.Г. Армеев Г.А. Артемов Е.К. Астраханцева И.В. Баловнева M.B. Белова О.А. Беляев Е.С. Бондарева М.А. Василенко Д.А. Веселов М.М. Гаджикурбанов М.Н. Галочкина А.В. Ганчарова О.С. Гинцбург А.Л. Гоголева В.С. Гроусова Д.М. Гуляев С.В. Гуляева Т.В. Девяткин А.А. Должикова И.В. Драчева Н.А. Друцкая М.С. Евтушенко Е.А. Еремеева Т.П. Еровиченков А.А. Ерохова А.С. Есмагамбетов И.Б. Зварцев Р.В. Зверев В.В. Зырина А.Н. Иванов А.П. Калиберда Е.Г. Карань Л.С. Карлова М.Г. Карпова О.В. Карташова Н. Клемпа Б. Клотченко С.А. Кнорре В.Д. Ковальчук М.В. Ковыршина А.В. Кожокарь У.С. Коломийцева Г.Я. Комякова М.Е. Коротина Н.А. Кочетков С.Н. Красота А.Ю. Кругер Д. Круглов А.А. Кузнецов Н.А. Куляев П.О. Литов А.Г. Львов В.Л. Мазанкова Л.Н. Майкова Г.Б. Макенов М.Т. Максимов Н.Л. Маркина А.А. Михайлов С.Н. Михновец И.Э. Мойсенович А.М. Монроз А.В. Морозова Н.С. Мустафина А.Н. Назарова А.А. Недоспасов С.А. Никитин Н.А. Никитина А.А. Новиков М.С. Оtrashevskaya E.V. ОСМАНОВ И.М. Ооржак Н.Д. Орлов А.А. Палюлин В.А. Парфёнова Е.В. Пейсикова А.В. Петерс Г.С. Пичкур Е.Б. Полохов А.Л. Порозов Ю.Б. Простова М.А. Прохорчук Е.Б. Радченко Е.В. Рубекина А.А. Рыбаков В.Б. Рычев М.В. Савина Д.М. Сазонов А.С. Сапожникова К.А. Семин Я.К. Синюгина А.А. Смирнов И.В. Сорокин А.А. Стрелков С.В. Трухин В.П. Улащик Е.А. Устюгов А.А. Федорова О.С. Федякина И.Т. Фроленко В.С. Чистов А.А. Чумаков С.П. Ширшин Е.А. Штильман М.И. Яковлев А.С.