Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2022 д.б.н. Электронно-конформационные взаимодействия в фоточувствительных пигмент-белковых комплексах цианобактерий
  • 2012 к.б.н. МИГРАЦИЯ ЭНЕРГИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ В НАТИВНЫХ И ГИБРИДНЫХ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ АНТЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ

Результаты деятельности

Соавторы: Пащенко В.З., Случанко Н.Н., Friedrich T., Цораев Г.В., Рубин А.Б., Гвоздев Д.А., Слонимский Ю.Б., Ширшин Е.А., Клементьев К.Е., Паршина Е.Ю., Протасова Е.А., Страховская М.Г., Зленко Д.В., Лукашев Е.П., Moldenhauer M., Еланская И.В., Мойсенович А.М., Ярошевич И.А., Thomas F., Фадеев В.В., Максимов Г.В., Семенов А.Н., Schmitt F.J., Кузьминов Ф.И., Слуцкая Е.А., Tavraz N., Горохов В.В., Рамонова А.А., Спасский А.В., Baosheng G. Mollenhauer M. Stepanov A.V. Байжуманов А.А. Егоркин Н.А. Кирпичников М.П. Мамедов М.Д. Миронов К.С. Song Q. Гришанова Н.П. Корватовский Б.Н. Лебедев В.М. Мойсенович М.М. Пищальников Р.Ю. Стадничук И.Н. Buhrke D. Faletrov Y. Gostev T.S. Ivanov M.V. Los D.A. Lukyanov K.A. Renger G. Stepanov A.V. Аллахвердиев С.И. Браже Н.А. Гудилин Е.А. Тугаева К.В. Янюшин М.Ф. BOGANOV A. Budisa N. Franz-Josef S. Hätti P. Junghans C. Stadnichuk I.N. Ukrainskaya V.M. Willoweit M. Zharmukhamedov S.K. Антал Т.К. Будылин Г.С. Буханько А.Ю. Гостев Т.С. Гудкова В.Р. Долгих Д.А. Климанова Е.А. Красильников П.М. Мишин А.С. Муронец Е.М. Петровская Л.Е. Попов В.О. Селищева А.А. Тарасов А.Б. Труханов К.А. Ф-Й Ш. Черепанов Д.А. Чурин А.А. Юсипович А.И. Adjele W. Diana K. Fernando M. Franz-Josef S. Golub M. Hildebrandt T. Jeyasangar V. Karpulevich A.A. Kloz M. Lanyi J.K. Nikolaeva N.A. Pieper J. RYABOVA A.V. Schmitt F.J. Vladana V. Weißenborn J. Wen-Jun L. Yanyushin M.F. Ziganshin R.K. Абатурова А.М. Абрамов С.М. Ашихмин А.А. Багров Д.В. Балашов С.П. Белич Н.А. Бойко К.М. Браже А.Р. Булычев А.А. Варфоломеева Л.А. Габибов А.Г. Горячев С.Н. Дьяконова А.Н. Жданова Н.Г. Ильин В.К. Ким Э.Е. Коваленко И.Б. Кононевич Ю.Н. Конюхов И.В. Крупенина Н.А. Куклин А.И. Кулаковская Е.А. Курашов В. Лобакова Е.С. Лунева О.Г. Люкманова Е.Н. Майдыковский А.И. Максимова М.А. Мамедов М.Д. Мамонов П.А. Масчан М.А. Маторин Д.Н. Михайлов Н.Н. Нестеренко А.М. Никельшпарг Э.И. Островский М.А. Пахомов А.А. Петров А.А. Протопопов Ф.Ф. Ризниченко Г.Ю. Розенкранц А.А. Рубцов Ю.П. Сейфуллина Н.Х. Сластникова Т.А. Слатинская О.В. Соловченко А.Е. Тимашев П.С. Тодоренко Д.А. Фатеев С.А. Федоренко Т.А. Фельдман Т.Б. Храмцов Ю.В. Черкашин А.А. Чесалин Д.Д. Шулепко М.А. Яковлева М.А. - -.-. Allakhverdiev E. Andreev A.F. Anne H. Antson A.A. Aralov A.V. Argentova-Stevens A.M. Bernát G. Bobik T.V. Boiko K.M. Borshevsky V.I. Bozhevolnyi S.I. Breitenbach J. Bui M.V. C-F C. Chen M. Dvir H. Eichler H.J. Feoktystov A. Fiordoro S. Gorbunov M.Y. Gorbunov Y. Gradzielski M. Gurevich A.V. Hochberg G.A. Hsueh-Wei T. Jeffries C.M. Khalchenia V.B. Khashimova A.R. Kratochvíl L. Kurashov V.N. Lars-Oliver E. Leonardo C. Lerner R.A. Likkei K. Lohstroh W. Lukina M.M. Martynov V.I. Matsarskaia O. Mesyats G.A. Michael G. Mishin A.V. Muslinkina L. Mändar H. Nicolini C. Nizova G.V. Noam A. Oshchepkova A. Pechkova E. Pletnev S. Polívka T. Popov V.O. Ritus V.I. Rodionov S.A. Ryzhykau Y. SVIRIN M.D. Sadovskii M.V. Sandmann G. Shamborant O.G. Shipunova V. Sotnikov D.V. Suedmeyer H. Telegin G. Theiss C. Titterington J. Tomo T. Trofimova M.S. Tseng H. Tseng H. Tsvetkov V.B. Werner Z. Zakeeruddin S.M. Zhang H. Züleyha Y.C. Анисимов А.А. Арсеев П.И. Арутюнян А.М. Ахаев Д.Н. Баранов М.С. Беленикина Н.С. Беликова Д.Е. Беляева Н.Е. Блохин Д.Г. Богданов А.М. Богомазова А.Н. Бонарцев А.П. Ботнаревский В.С. Боченкова А.В. Ван Ч. Ванаг В.К. Варижук А.М. Васильев А.Н. Волох О.И. Воробьев В.А. Воронова Е.Н. Гайер А.В. Гончарук С.А. Горбачев Д.А. Горбунов М.Ю. Горбунова Ю.Г. Горелкин П.В. Горелова О.А. Гостев Ф.Е. Гришко А.Ю. Гулак П.В. Давлетшина Л.Н. Дарвин М.Е. Деев Л.И. Деев С.М. Долматов В.Ю. Дорофеев С.Г. Дьяков М.С. Дьяков М.Ю. Евлюхин А.Б. Евтушенко Е.Г. Егорова Е.В. Ельцов А.В. Ерофеев А.С. Ефимова С.С. Ефремов Ю.М. Жармухамедов С.К. Зайцев А.В. Замараев А.В. Зацепин Т.С. Зенкова М.А. Зиганшин Р.Х. Зорина Д.Ю. Зупник А.О. Ивлев П.А. Ионов Д.А. Кабылда А.М. Карпулевич А.А. Клейменов С.Ю. Клочков В.В. Ковалев К.В. Кренделева Т.Е. Кудрявцева С.С. Кукарских Г.П. Кутузов Н.П. Лагарькова М.А. Лаптев Г.Ю. Ловягина Е.Р. Локтюшкин А.В. Ломакина Г.Ю. Лопина О.Д. Лотош Н.Ю. Лотош Н.Ю. Луговцов А.Е. Лысенко К.А. Мамонов Е.А. Мамчур А.А. Марков О.В. Мартынов А.Г. Махнева З.К. Мефодьева Е.А. Минеев К.С. Моисеенко А.В. Молденхоер М. Москаленко А.А. Музафаров А.М. Мурзина Т.В. Муронец В.И. Мусатова О.Е. Надточенко В.А. Нечаева Н.Л. Низова Г.В. Никонова Е.Э. Новиков С.В. Новоселецкий В.Н. Ольшевская В.А. Орлов С.Н. Осипов В.А. Остроумова О.С. Панчишин И.М. Пащенко П.В. Петрусевич Е.Ф. Пирутин С.К. Пичкур Е.Б. Платонов А.Г. Плетнев В.З. Плюснина Т.Ю. Погосян С.И. Поддубный В.В. Подоплелова Н.А. Польшаков В.И. Пономарев В.Ю. Приезжев А.В. Разживин А.П. Ременников С.М. Рубаков В.А. Рубекина А.А. Руденко О.В. Салецкий А.М. Сарычева А.С. Свергун Д.И. Семенова А.А. Сидоренко С.В. Силичева М.А. Сосновцева О.В. Стадничук И.Н. Станишнева-Коновалова Т.Б. Степанов А.В. Степанов Н.М. Сысоев Н.Н. Сёмин Б.К. Терехов С.С. Тимофеев К.Н. Тихонова Т.Н. Тропин И.В. Туровецкий В.Б. Тутанцев А.С. Тхор Е.С. Тютяев Е.В. Удалова Н.Н. Устинин Д.М. Фадеев В.В. Феофанов А.В. Ходарович Ю.М. Хренова М.Г. Хрущев С.С. Чеканов К.А. Чивкунова О.Б. Чичков Б.Н. Чумаков С.П. Шайтан К.В. Шевельков А.В. Шелаев И.В. Шендер В.О. Шкуматов В.М. Шумарина А.О. Щеголихина О.И. Ягодин А.В. Якимов Б.П. Якимов С.А. Яковлева О.В.