Область научных интересов

Образование

  • 2021 стажировка Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия)
  • 2015 стажировка Факультет педагогического образования (Россия)
  • 1997 к.б.н. О некоторых антистрессорных и противолучевых свойствах карнозина

Результаты деятельности

Соавторы: Максимов Г.В., Юсипович А.И., Браже Н.А., Паршина Е.Ю., Соколова Н.А., Маслова М.В., Деев Л.И., Граф А.В., Никельшпарг Э.И., Хиразова Е.Э., Ахалая М.Я., Крушинская Я.В., Маклакова А.С., Гудилин Е.А., Гончаренко Е.Н., Семенова А.А., Трофимова Л.К., Панкратова М.С., Каменский А.А., Петеркова В.А., Сосновцева О.В., Кудряшова Н.Ю., Сарычева А.С., Воронцова М.В., Лунева О.Г., Тодоренко Д.А., Браже А.Р., Коваленко С.С., Маторин Д.Н., Антал Т.К. Берекчиян М.В. Дроздов А.А. Макеева Е.А. Павликов А.В. Силичева М.А. Ширяева Т.Ю. Бочкова Ж.В. Волгушева А.А. Граевская Е.Э. Джуманиязова И.Х. Еремин В.В. Жигунов Д.М. Коробов М.В. Кукарских Г.П. Максимов Е.Г. Новиков С.В. Платонов А.Г. Соловченко А.Е. Faassen M. Shestakova S.V. Гвоздев Д.А. Гривенникова В.Г. Григорьева А.В. Зленко Д.В. Лебедев В.М. Моторыкина Е.С. Пирутин С.К. Рубин А.Б. Спасский А.В. Труханов К.А. Черкашин А.А. Antonova S.V. Goncharenko E.N. Goncharenko E.N. Shiryaeva T. Веселова Т.В. Веселовский В.А. Голубева М.Г. Дунаева Т.Ю. Зарубина А.П. Курко О.Д. Матюлько И.С. Новоселова Л.А. Пархоменко И.М. Слатинская О.В. Шарафутдинова А.М. Arsenin A.V. Dunaeva T.Y. Labetskaya O.I. Morukov B.V. Антонова С.В. Гонгальский М.Б. Девятов А.А. Кайнова А.П. Кошелев В.Б. Кренделева Т.Е. Кудряшов Ю.Б. Май Л. Семенов А.Н. Туровецкий В.Б. Фаассен М.В. Шестакова С.В. Garifullin B. Mikhailov I.V. Nagaeva E. Volkov V.S. Yakubovsky D.I. Yarlykova Y.V. Абатурова А.М. Андреева Л.А. Ашмарин И.П. Братковская Л.Б. Галахова А.А. Гладилин А.К. Демидова А.Е. Дьяконова А.Н. Евлюхин А.Б. Елагин В.В. Замятина Л.А. Иванов А.Д. Ильина О.В. Ипатова В.И. Казакова (Бриндикова) Т.А. Камалетдинова Т.Р. Кастрикин Ю.В. Коваленко И.Б. Круглов О.С. Крупенина Н.А. Лазарева А.М. Левин Г.Г. Лукашев Е.П. Львов Л.О. Мамонов П.А. Минаев В.Л. Молитвословова Н.Н. Мясоедов Н.Ф. Нестеренко А.М. Орлов А.В. Петрова Е.В. Рахбанова З.М. Ризниченко Г.Ю. Родионова Н.Н. Розенкранц А.А. Селищева А.А. Случанко Н.Н. Страховская М.Г. Тхор Е.С. Фадюкова О.Е. Хабатова В.В. Храмцов Ю.В. Цораев Г.В. Чивкунова О.Б. парин с.б. Andreyeva L.A. Avruschenko M.S. Barshutina M. Bidylo T.I. Bozhevolnyi S.I. Brantseva T. Bryzgalova N.Y. Caschera D. Celikov G.I. Chikulaeva O. Ciasca G. Demidova A.E. Dubina A.A. Goncharenco E.N. Khashimova A.R. Kirilyuk I. Kostanyan I.A. Kovalenko S. Lipkin V.M. Myasoyedov N.F. Nagaeva E.V. Natalia M. Rakhbanova Z.M. Sosnvtseva O.V. Suvorova I.A. Tyystjärvi T. Антоненко Ю.Н. Багров Д.В. Баранчиков А.Е. Баулина О.И. Беленикина Н.С. Беляев И.Я. Беляева Н.Е. Беспалова Ж.Д. Бонарцев А.П. Бочкарева С.С. Брызгалова Н.Ю. Будылин Г.С. Булычев А.А. Ванаг В.К. Веселова И.А. Волков А.В. Воронова Е.Н. Гаршев А.В. Горелова О.А. Грицай О.Б. Гулак П.В. Давлетшина Л.Н. Дедов И.И. Долгих Д.А. Дорохина Н.В. Еремина Е.А. Еремина О.Е. Жохов С.С. Иванов В.К. Калинин И.А. Калмыков С.Н. Ким Э.Е. Кирпичников М.П. Князева Т.Т. Кононевич Ю.Н. Конюхов И.В. Корватовский Б.Н. Котова Е.А. Красильников П.М. Кудряшов Ю.Б. Ловягина Е.Р. Локтюшкин А.В. Лотош Н.Ю. Лотош Н.Ю. Луговцов А.Е. Македонская М.И. Михайлов И.В. Мойсенович А.М. Морозова К.И. Морозова К.И. Наумова О.В. Новиков С.А. Новоселецкий В.Н. Осипов В.А. Осяева М.К. Пахомов А.А. Плешаков Г.А. Плюснина Т.Ю. Погосян С.И. Попов А.А. Приезжев А.В. Протасова Е.А. Ременников С.М. Родненков О.В. Самойленкова Н.С. Семенова М.А. Семьянов А.В. Сидоченко Н.Д. Слепнёва В.О. Суворова И.А. Сёмин Б.К. Тимофеев К.Н. Тюрина А.Ю. Устинин Д.М. Федотова А.А. Фирсов А.М. Фрид Д.А. Хрущев С.С. Черткова Р.В. Чичков Б.Н. Шайтан К.В. Швырева Е.А. Шеховцова Т.Н. Ширшин Е.А. Шумарина А.О. Яковлева О.В.