Область научных интересов

Образование

  • 1996 д.х.н. Ферментативные методы анализа: определение эффекторов гидролаз и оксидоредуктаз

Результаты деятельности

Соавторы: Веселова И.А., Долманова И.Ф., Мугинова С.В., Еремина О.Е., Гудилин Е.А., Родионов П.В., Гармаш А.В., Золотов Ю.А., Малинина Л.И., Македонская М.И., Сидоров А.В., Барбалат Ю.А., Дмитриенко С.Г., Угарова Н.Н., Прохорова Г.В., Сергеева Е.А., Шпигун О.А., Осипова Е.А., Проскурнин М.А., Шаповалова Е.Н., Алов Н.В., ИВАНОВ В.М., Пасекова Н.А., Барсукова М.Е., Борзенкова Н.В., Шведене Н.В., Bagirova N.A., Мясникова Д.А., Торочешникова И.И., Zhavoronkova A.M., Осколок К.В., Поляков А.Е., Борзенко А.Г., Брыкина Г.Д., Калмыков С.Н., Карякин А.А., Моросанова Е.И., Цизин Г.И., Buslova T.S., CHERNETSKAYA S.V., Kireiko A.V., Алиева Е.А., Беклемишев М.К., Витер И.П., Железнова А.А., ПОЛЕНОВА Т.В., Родионов П.В., Яблоцкий К.В., Kucheryaeva V.V., POPOVA I., van_Huystee R., Борзенкова Н.В., Буслова Т.С., Вахранева Е.C., Газарян И.Г., Евтюгин Г.А., Иванова Л.В., Михайлова А.М., Моногарова О.В., Мясникова Д.А., Плетнев И.В., Попова И.М., Brovko L.Y., Ferree M.V., Fukuda Y., Galimova A.Z., MELNIKOVA O., Mizgunova U.M., PESHKOVA V., Poliakov A.E., Браже Н.А., Бровко Л.Ю., Иванов А.В., Капитанова О.О., Мясникова Д.А., Токарева А.И., Фадеева В.И., Bychkov P.V., Kazarian S., LYALYULIN A., Parova L.M., REMIZOVA A., Vershinin V.I., Yablotskii K.V., Zelenetskaya A.S., Zhmaeva E.V., Апяри В.В., Белкова Н.В., Большова Т.А., Будников Г.К., Вацадзе С.З., Золотова Г.А., Майстренко В.Н., Максимов Г.В., Пирогов А.В., Поляков А.Е., Самоделова М.В., Семенова А.А., Сергеев Н.М., Серегина И.Ф., Смирнова С.В., Соколова Л.С., Сорокина Н.М., Статкус М.А., Хаяши Ш., Чухрай Е.С., Яренков Н.Р., Akovbyan N.A., Alisa K., Arsenin A.V., BOLSHOVA T.A., BUBELO V., Bikbaeva G.I., CHUMAKOVA A., Celikov G.I., DYATLOVA N., Dumshakova A.V., FEDOROVA O., FUKUDA J., Fechina V.A., Grigoryeva D.L., Grishina L.E., Ivanov V.B., KURDYUKOVA N., Kislaya A.V., Kolesnikov I.E., Kondratieva E., Kutcheryaeva V.V., LIALULIN A., LOGINOV D., Luchinina J.A., MITYUREVA I., Manshina A.A., NIKOLSKAYA E., PIROGOVA S., Pochinok T.B., Poskonnaya N.A., RESHETNIKOVA I., Radhul O.V., SHVETSKAYA M., SOKOLOV Y., Shopova E.A., Starodumova N.N., Synkova T.V., Syuy A.V., TEREKHIN S., Tabatchikova N.V., Vil’ms E.V., Volkov V.S., Zhavoronkova A.M., and Dolmanova I.F., Анисимов А.В., Бадун Г.А., Байжуманов А.А., Байков А.А., Барбалат Ю.А., Будашов И.А., Булычев Б.М., Веревкин А.Н., Вершинин В.И., Вершинин В.И., Волкова Н.Х., Галимова А.З., Григорьева А.В., ДОРОХОВА Е.Н., Егорова Б.В., Еременко А.В., Еремин С.А., Ермолаева Т.Н., Ефременко Е.Н., Жердев А.В., Зеленецкая А.С., ИВАНОВ В.М., Калмыкова Е.Н., Каменев А.И., Карцова Л.А., Карякина Е.Е., Кузнецов В.В., Курочкин И.Н., Кучеряева В.В., Ланская С.Ю., Лебедев А.Т., Лягин И.В., Мазур Д.М., Маслова О.В., Медведько А.В., Медянцева Э.П., Мельникова О.И., Милаева Е.Р., Михеев И.В., Мугинова С.В., Нартова Ю.В., Немилова М.Ю., Нестеренко И.С., Новиков С.В., Попик М.В., Пупышев А.А., Пупышев А.А., Рахманов Э.В., Решетилов А.Н., Родин И.А., Родченкова В.В., Рожманова Н.Б., Рудометкина Т.Ф., Сенько О.В., Смирнов Е.А., Смирнова С.В., Ставрианиди А.Н., Степанов Н.А., Темердашев З.А., Токарева А.И., Филатова Д.Г., Чернобровкина А.В., Чумаков Д.Э., Шпигун О.А., Яшкин С.Н.