Образование

Результаты деятельности

Всего: 19 статей, 3 книги, 2 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 0, Scopus: 3

Просмотреть публикации »

Соавторы: Лебединский К.М., Protzenko G.A., Ярошецкий А.И., Афончиков В.С., Баялиева А.Ж., Николаенко Э.М., Овечкин А.М., Лейдерман И.Н., Горлов Ю.П., Кузовлев А.Н., НЕДАШКОВСКИЙ Э.В., Царенко С.В., Sukhotin S.V., Власенко А.В., Еременко А.А., Миронов П.А., Бушланов В.П., Грицай Д.В., Зильбер А.П., ЛЮБОШЕВСКИЙ П.А., Лукманов А.Х., Николенко А.В., Слепушкин В.Д., Ярустовский М.Б., Боева Е.А., ДОРОГИНИН С.В., ДУНЦ П.В., Карлов А.Л., Spasova M., Арсентьев Буров А.В. КУРАПЕЕВ И.С. Китиашвили И.З. Лубнин А.Ю. ТОЛКАЧ А.Б. Тимкин Т.В. Фишер В.И. Цупин В.А. Gelfand V. Kudrjashov Levit А.Л. АБАЗОВА И.С. Абдуллаев Р.З. Адамян Л.В. Афуков И.И. Горобец к.в. КОХНО В.Н. Лаврентьев А.И. Лахтин В.Г. Меркулов А.И. ОСКАНОВА М.Ю. ПЯТАЕВ Н.А. Петриков С.С. Роненсон А.М. СТАДЛЕР В.В. Свиридов С.В. Стефаненко С.М. Хороненко В.Э. Шкуматов В.М. Шукевич Д.Л. киров м.а. черенков в.г. Afukov I.I. Gritsan A. Orlov D.S. Ronenson A.M. Shukevich D.L. Zamyatin M.N. АСЛАНУКОВА А.Н. Арустамян Р.Р. Беломестнов С.Р. Веткин А.Г. Гурьянов А.В. ДАШЕВСКИЙ С.П. Долгих В.Т. Дорошенко Д.А. Залетный/Zaletnyi А.А. КУРАПЕЕВ А.В. Конышева О.В. Кузьков В.В. ЛУФТ В.М. Лапочкина О.Б. Лукина Н.В. МИТКИНОВ О.Э. Мороз В.В. Мусаев Т.Ш. Пирадов М.А. Пылаев А.Е. РЕЧКАЛОВ В.А. Ройтман Е.В. Рудов В.А. Синько С.В. Ушакова Н.Д. Шень Я. ЮЖАНИН А.А. васильев я.и. 23 д. Avdeev S.N. Avdyunina I.A. Belkin A.A. Belotserkovskii B. C Н.А. Galstian G.M. Golonzko V.A. Grigoriev S.V. Gritsan A.I. Iavelov I. Ivanova G.E. Khodzhaeva Z. Kinzhalov M.A. Kirov M.Y. Lomivorotov V.V. Mazurok V.A. Mukhamedshin R.A. Pasechnik I. Saribekian A.S. Shamalov N. Shchegolev A.V. Shmakov R. Sizikov V. Stepanenko S.M. TEPLYKH B. Zabolotskikh I.B. Zhenilo V. АНДРЕЕНКО А.А. АРСЕНТЬЕВ Л.В. Аверин А.П. Амчеславский В.Г. Андреенко А.С. Андриенко А.А. Апштейн Э.З. Арапов Д.Ю. Арустамян Р.Р. Арустамян С.Р. Асадчиков В.Е. Бабабянц А.А. Байгарина Г.П. Баулин В.Е. Белкин А.А. Блауман С.И. Божкова С.А. Братищев И.В. ВЕРШУТА Д.В. Варако Н.А. Варганов Е.В. Вознюк И.А. Воробьева Н.А. ГОРБАЧЕВ ГРИГОРЬЕВ В.И. ГРИГОРЬЕВ С.В. Гаврилин С.C. Гендлин Г.Е. Гиляров М.Ю. Глущенко В.В. Гнедовская Е.В. Голонзко В.А. Гольдфарб Ю.С. Григорьев Е.Л. Гридчик И.Е. Губайдуллин Р.Р. ДАЛГАТОВ К.Д. ДУБРОВИН С.Г. Давыдова Н.К. Данилюк Т.В. Дегтярев Д.Н. Дегтярев Д. Дегтярев М.В. Долбнева Е.А. Долгушина Н.В. ЕРШОВ Е.Н. ЗАБОЛОТСКИХ И.Б. Заболотский Д.А. Заболотских И.Б. ИВАНОВА Г.Е. Иванова Г.Н. Игнатенко О.В. Ионов О.В. КИРОВ М.Ю. Калинина Е.А. Кассиль В.Л. Кириенко А.И. Кириленко Н.А. Кирющенков Е.Н. Козлов И.А. Кондратьев А.Н. Корнеева И.С. Коряжкин В.А. Крутиков В.Н. Крылов К.А. Кузнецова И.В. Кулабухов В.В. Куликов А.В. ЛЕЙДЕРМАН И.Н. ЛЕНЬКИН А.И. Лазарев В.В. Лазарев В.Ф. Левашов С.П. Левин Г.Я. Левина С.Д. Лихванцев В.В. Лужников Е.А. Лукач В.Н. Ляшко Е.С. МУСАЕВА Т.С. Макаренко Е.А. Макацария А.Д. Маковский А.А. Малышев В.Д. Маршалов Д.А. Маслов И.В. Медянникова М.В. Момот А.П. Наймарк А.А. Неймарк М.И. Никанорова Е.В. ОРЛОВ Ю.П. ОСКАНОВА М.Ю. Овезов А.М. Оробинская Е.А. Павлович С.В. Паламарчук А.В. Панкратов А.Л. Парфёнов А.Л. Пасман Т.Б. Петренко А. Петриков С.С. Петрова М.В. Полушин Н.И. Портнов И.В. Пырегов А.В. РЕВИШВИЛИ А.Ш. РОЙТМАН Е.В. Рунихина Н.К. САДРИТДИНОВ М.А. СМЁТКИН А.А. СОКОЛОВ А.А. СТЕПАНЕНКО С.М. СУББОТИН В.В. Семин В.А. Серов В.А. Скворцов Ю.А. Смёткин А.А. Смёткин А.А. Сокологорский И. Солодов А.А. Стамов В.И. Стаховская Л.В. Субботин В.В. Суворов А.Ю. Сухих Г.Т. Суходолова Г.Н. Тарасенко Н.А. Трембач К.И. Труфанова Л.В. Тюлькина Е.Е. Тютюнник В.С. Уваров Д. Ульрих Г.Э. Ушаков Н.В. Ушакова Н.А. ФАТКУЛЛИН И.Ф. ФЛОКА С.Е. ХОРОНЕНКО В.Э. Хорошилов С.Е. Хуторская Н.Б. Ценципер Л.М. Шакиров И.И. Шестопалов А.Е. Шилов В.В. Шлык И. Шулутко Е.М. Щёголев А.В. Щёголев А.В. Яковлева И.А.